Neogen - Navigeringsmeny
 
 
<< Tillbaka

Allmänt
- Om Neogen
 
Produkter
   
  Steroider & Hormoner
- Androstendion
  - Kortikosteron
  - Kortisol
  - Progesteron
  - Testosteron
  - Östradiol
  - Östriol
   
 

Eicosanoider

  - Leukotrin B4
  - Leukotrin C4
  -Leukotrin C4/D4/E4 
  -Prostaglandin E2
  -Prostaglandin F2 alfa
  - 6-keto-Prostaglandin F1a
  - 11-b-Prostaglandin F2a
  - 13,14-dihydro-15-keto-Prostaglandin F2a
  - Tromboxan B2
  - 11-dehydro-Tromboxan B2
   
  Isoprostaner
  - Isoprostan
  - 15-Isoprostan
   
  Cytokiner
  - Human Sandwich ELISA
  - Mus Sandwich ELISA
  - Råtta Sandwich ELISA
  - Human Kompetitiv ELISA
  - Mus Kompetitiv ELISA
  - Canine Kompetitiv ELISA
   
  Diverse ELISA-tester
  - Azidothymidin
  - cAMP
  - Histamin
  - Lipoxin A4
  - 15-epi-Lipoxin A4
  - NF-κB
   
  Kolorimetriska kit
  - Antioxidanter totalt
  - Kväveoxid totalt
   
  Substrat
  - TMB Enhanced k-blue
  - TMB K-blue aqueous
  - TMB K-blue MAX
  - TMB Anpassat substrat
  - TMB Väteperoxidfritt
  - ABTS Substrat
  - Keminluminiscense
  - PNPP K-Gold
  - BCIP/NBT membransubst
  - TMB Membransubstrat
   
  ELISA-reagens
  - Blockeringslösning
  - EIA-buffert
  - Röd stopplösning
  - Spädningsbuff peroxidas
  - Tvättbuffert
   
 
Kolorimetriska kit i 96-håls format

 

Antioxidanter totalt

Det har visats att oxidativ stress är involverad i ateroskleros, kronisk inflammatorisk sjukdom och cancer. Oxidativ stress är ett tillstånd som uppträder när det råder obalans mellan oxidativa stimuli och fysiologiska antioxidanter. Denna obalans leder till skador på cellerna. Kroppen svarar fysiologiskt med olika antioxidantsystem som innefattar enzymer och molekyler av varierande storlek. Dessa antioxidanter förekommer som vatten- eller lipidlösliga molekyler i vävnad och celler.

Med kännedom om mångfalden av antioxidanternas mekanismer, deras centrala betydelse för att förebygga oxidativ stress och hur inverkan från livsstil och näringstillskott påverkar individens antioxidativa kapacitet är det viktigt att kunna mäta total antioxidantkapacitet i biologiska prover.

Antioxidanter närvarande i prov och standard reducerar Cu++ till CU+. Den reducerade formen av koppar bildar selektivt ett komplex med kromogenen i reagenset. Komplexet är stabilt och kan mätas fotometriskt vid 490 nm. Provet jämförs med en referenskurva med urinsyra. Resultaten uttrycks i mM ekvivalent till urinsyra eller
mM kopparreducerande ekvivalent.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
430710 Antioxidanter totalt (vattenbaserade prover) 96 brunnar
430810 Antioxidanter totalt (icke vattenbaserade prover) 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.