Neogen - Navigeringsmeny
 
 
<< Tillbaka

Allmänt
- Om Neogen
 
Produkter
   
  Steroider & Hormoner
- Androstendion
  - Kortikosteron
  - Kortisol
  - Progesteron
  - Testosteron
  - Östradiol
  - Östriol
   
 

Eicosanoider

  - Leukotrin B4
  - Leukotrin C4
  -Leukotrin C4/D4/E4 
  -Prostaglandin E2
  -Prostaglandin F2 alfa
  - 6-keto-Prostaglandin F1a
  - 11-b-Prostaglandin F2a
  - 13,14-dihydro-15-keto-Prostaglandin F2a
  - Tromboxan B2
  - 11-dehydro-Tromboxan B2
   
  Isoprostaner
  - Isoprostan
  - 15-Isoprostan
   
  Cytokiner
  - Human Sandwich ELISA
  - Mus Sandwich ELISA
  - Råtta Sandwich ELISA
  - Human Kompetitiv ELISA
  - Mus Kompetitiv ELISA
  - Canine Kompetitiv ELISA
   
  Diverse ELISA-tester
  - Azidothymidin
  - cAMP
  - Histamin
  - Lipoxin A4
  - 15-epi-Lipoxin A4
  - NF-κB
   
  Kolorimetriska kit
  - Antioxidanter totalt
  - Kväveoxid totalt
   
  Substrat
  - TMB Enhanced k-blue
  - TMB K-blue aqueous
  - TMB K-blue MAX
  - TMB Anpassat substrat
  - TMB Väteperoxidfritt
  - ABTS Substrat
  - Keminluminiscense
  - PNPP K-Gold
  - BCIP/NBT membransubst
  - TMB Membransubstrat
   
  ELISA-reagens
  - Blockeringslösning
  - EIA-buffert
  - Röd stopplösning
  - Spädningsbuff peroxidas
  - Tvättbuffert
   
 
Cytokiner

 

Cytokiner, humana - Kompetitiva ELISA-tester

Neogen ELISA-kit med kompetitv teknik mäter total (fri och obunden) komponent i serum eller plasma. Tekniken används för komplext sammansatta prover som serum och plasma där sandwichtekniken begränsas genom att proteiner interfererar med antikroppsbindningen och maskerar analyterna.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
410010 Totalt humant endostatin ELISA testkit 96 brunnar
412910 Totalt humant EMAP-2 ELISA testkit 96 brunnar
410310 Totalt humant EGF ELISA testkit 96 brunnar
410410 Totalt humant bFGF ELISA testkit 96 brunnar
410510 Totalt humant GM-CSF ELISA testkit 96 brunnar
410510 Totalt humant IFNa ELISA testkit 96 brunnar
413010 Totalt humant IP-10 ELISA testkit 96 brunnar
410810 Totalt humant IL-1a ELISA testkit 96 brunnar
411010 Totalt humant IL-2 ELISA testkit 96 brunnar
411110 Totalt humant IL-3 ELISA testkit 96 brunnar
411310 Totalt humant IL-4 ELISA testkit 96 brunnar
411410 Totalt humant IL-6 ELISA testkit 96 brunnar
411610 Totalt humant IL-7 ELISA testkit 96 brunnar
411710 Totalt humant IL-8 ELISA testkit 96 brunnar
411810 Totalt humant IL-10 ELISA testkit 96 brunnar
413110 Totalt humant IL-12 ELISA testkit 96 brunnar
411910 Totalt humant IL-13 ELISA testkit 96 brunnar
412010 Totalt humant IL-15 ELISA testkit 96 brunnar
412110 Totalt humant Leptin ELISA testkit 96 brunnar
412210 Totalt humant MIP-1a ELISA testkit 96 brunnar
413210 Totalt humant PSA ELISA testkit 96 brunnar
412410 Totalt humant TNF-a ELISA testkit 96 brunnar
412610 Totalt humant TNF-b  ELISA testkit 96 brunnar
413310 Totalt humant TSP-1 ELISA testkit 96 brunnar
412710 Totalt humant VEGF ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.