Neogen - Navigeringsmeny
 
 
<< Tillbaka

Allmänt
- Om Neogen
 
Produkter
   
  Steroider & Hormoner
- Androstendion
  - Kortikosteron
  - Kortisol
  - Progesteron
  - Testosteron
  - Östradiol
  - Östriol
   
 

Eicosanoider

  - Leukotrin B4
  - Leukotrin C4
  -Leukotrin C4/D4/E4 
  -Prostaglandin E2
  -Prostaglandin F2 alfa
  - 6-keto-Prostaglandin F1a
  - 11-b-Prostaglandin F2a
  - 13,14-dihydro-15-keto-Prostaglandin F2a
  - Tromboxan B2
  - 11-dehydro-Tromboxan B2
   
  Isoprostaner
  - Isoprostan
  - 15-Isoprostan
   
  Cytokiner
  - Human Sandwich ELISA
  - Mus Sandwich ELISA
  - Råtta Sandwich ELISA
  - Human Kompetitiv ELISA
  - Mus Kompetitiv ELISA
  - Canine Kompetitiv ELISA
   
  Diverse ELISA-tester
  - Azidothymidin
  - cAMP
  - Histamin
  - Lipoxin A4
  - 15-epi-Lipoxin A4
  - NF-κB
   
  Kolorimetriska kit
  - Antioxidanter totalt
  - Kväveoxid totalt
   
  Substrat
  - TMB Enhanced k-blue
  - TMB K-blue aqueous
  - TMB K-blue MAX
  - TMB Anpassat substrat
  - TMB Väteperoxidfritt
  - ABTS Substrat
  - Keminluminiscense
  - PNPP K-Gold
  - BCIP/NBT membransubst
  - TMB Membransubstrat
   
  ELISA-reagens
  - Blockeringslösning
  - EIA-buffert
  - Röd stopplösning
  - Spädningsbuff peroxidas
  - Tvättbuffert
   
 
Diverse ELISA-kit

 

NF-κB

Medlemmar i familjen Rel/NF-κB transkriptionsfaktorer bildar en av de första linjerna i försvaret mot infektionssjukdomar och cellulär stress. Dessa proteiner initierar ett i hög grad koordinerat svar från flera celltyper som effektivt motverkar hotet mot organismens hälsa. Aktivering av NF-κB har rapporterats som respons på flera olika stimuli som cytokiner, tillväxtfaktorer fysiologisk, fysisk och oxidativ stress samt vissa läkemedel och kemiska substanser. Vanligen är målet för dessa stimuli proteinet IκB till vilket de båda undergrupperna av NF-κB, p50 och p65, är bundna för att bilda inaktivt NF-κB/IκB-komplex. Fosforylering och ubikinering av IκB frisätter NF-κB som därefter kan translokera till nukleos i aktiverad form.

Kitet är avsett för analys av NF-κB i prover från människa, mus och råtta med en ELISA-metod.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
430610 NF-κB ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.