Neogen - Navigeringsmeny
 
 
<< Tillbaka

Allmänt
- Om Neogen
 
Produkter
   
  Steroider & Hormoner
- Androstendion
  - Kortikosteron
  - Kortisol
  - Progesteron
  - Testosteron
  - Östradiol
  - Östriol
   
 

Eicosanoider

  - Leukotrin B4
  - Leukotrin C4
  -Leukotrin C4/D4/E4 
  -Prostaglandin E2
  -Prostaglandin F2 alfa
  - 6-keto-Prostaglandin F1a
  - 11-b-Prostaglandin F2a
  - 13,14-dihydro-15-keto-Prostaglandin F2a
  - Tromboxan B2
  - 11-dehydro-Tromboxan B2
   
  Isoprostaner
  - Isoprostan
  - 15-Isoprostan
   
  Cytokiner
  - Human Sandwich ELISA
  - Mus Sandwich ELISA
  - Råtta Sandwich ELISA
  - Human Kompetitiv ELISA
  - Mus Kompetitiv ELISA
  - Canine Kompetitiv ELISA
   
  Diverse ELISA-tester
  - Azidothymidin
  - cAMP
  - Histamin
  - Lipoxin A4
  - 15-epi-Lipoxin A4
  - NF-κB
   
  Kolorimetriska kit
  - Antioxidanter totalt
  - Kväveoxid totalt
   
  Substrat
  - TMB Enhanced k-blue
  - TMB K-blue aqueous
  - TMB K-blue MAX
  - TMB Anpassat substrat
  - TMB Väteperoxidfritt
  - ABTS Substrat
  - Keminluminiscense
  - PNPP K-Gold
  - BCIP/NBT membransubst
  - TMB Membransubstrat
   
  ELISA-reagens
  - Blockeringslösning
  - EIA-buffert
  - Röd stopplösning
  - Spädningsbuff peroxidas
  - Tvättbuffert
   
 
Diverse ELISA-kit

 

Lipoxin A4

Lipoxin A4 (LXA4) är en biologiskt aktiv komponent som samverkar med lipoxygenas. LXA4 styr leukocytflöde, inhiberar neutrofiler och stimulerar monocyter. Det har också en inhiberande verkan cytotoxiner från naturliga mördarceller. Senare rön indikerar att LXA4 inhiberar leukocytberoende inflammation. Bestämning av LXA4 kan öka förståelsen för dess betydelse i basala cellreaktioner och patofysiologi vid inflammation och andra sjukdomar.

Kitet är avsett för kvantitativ analys av Lipoxin A4 i biologisk vätska med en kompetitiv ELISA-metod. I typfallet bör en extraktion av provet göras inför vidare analys.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
407010 Lipoxin A4 ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.