Neogen - Navigeringsmeny
 
 
<< Tillbaka

Allmänt
- Om Neogen
 
Produkter
   
  Steroider & Hormoner
- Androstendion
  - Kortikosteron
  - Kortisol
  - Progesteron
  - Testosteron
  - Östradiol
  - Östriol
   
 

Eicosanoider

  - Leukotrin B4
  - Leukotrin C4
  -Leukotrin C4/D4/E4 
  -Prostaglandin E2
  -Prostaglandin F2 alfa
  - 6-keto-Prostaglandin F1a
  - 11-b-Prostaglandin F2a
  - 13,14-dihydro-15-keto-Prostaglandin F2a
  - Tromboxan B2
  - 11-dehydro-Tromboxan B2
   
  Isoprostaner
  - Isoprostan
  - 15-Isoprostan
   
  Cytokiner
  - Human Sandwich ELISA
  - Mus Sandwich ELISA
  - Råtta Sandwich ELISA
  - Human Kompetitiv ELISA
  - Mus Kompetitiv ELISA
  - Canine Kompetitiv ELISA
   
  Diverse ELISA-tester
  - Azidothymidin
  - cAMP
  - Histamin
  - Lipoxin A4
  - 15-epi-Lipoxin A4
  - NF-κB
   
  Kolorimetriska kit
  - Antioxidanter totalt
  - Kväveoxid totalt
   
  Substrat
  - TMB Enhanced k-blue
  - TMB K-blue aqueous
  - TMB K-blue MAX
  - TMB Anpassat substrat
  - TMB Väteperoxidfritt
  - ABTS Substrat
  - Keminluminiscense
  - PNPP K-Gold
  - BCIP/NBT membransubst
  - TMB Membransubstrat
   
  ELISA-reagens
  - Blockeringslösning
  - EIA-buffert
  - Röd stopplösning
  - Spädningsbuff peroxidas
  - Tvättbuffert
   
 
Diverse ELISA-kit

 

Cyklisk Adenosinmonofosfat

Cyklisk adenosinmonofosfat (cAMP) är en av de viktigaste sekundära budbärarna involverade i signalöverföring, genreglering, biosyntesen av steroidhormoner och intracellulär signalering. Dess styrande roll omfattar nervsystemet, celltillväxt och differentiering, immunomekanismer samt generell metabolism. Bestämning av cAMP kan bidra till ökad förståelse för verkningsmekanism för en rad olika hormoner och biologiskt aktiva substanser.

Kitet är avsett för kvantitativ analys av cyklisk adenosinmonofosfat i biologisk vätska med en kompetitiv ELISA-metod. Urin och cellkultursupernatant kan vanligen analyseras direkt efter spädning med 10 mM PBS-buffert, pH 7,5. Plasma och de flesta andra vätskor behöver extraheras.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
403110 Cyklisk adenosinmonofosfat (cAMP) ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.