Neogen - Navigeringsmeny
 
 
<< Tillbaka

Allmänt
- Om Neogen
 
Produkter
   
  Steroider & Hormoner
- Androstendion
  - Kortikosteron
  - Kortisol
  - Progesteron
  - Testosteron
  - Östradiol
  - Östriol
   
 

Eicosanoider

  - Leukotrin B4
  - Leukotrin C4
  -Leukotrin C4/D4/E4 
  -Prostaglandin E2
  -Prostaglandin F2 alfa
  - 6-keto-Prostaglandin F1a
  - 11-b-Prostaglandin F2a
  - 13,14-dihydro-15-keto-Prostaglandin F2a
  - Tromboxan B2
  - 11-dehydro-Tromboxan B2
   
  Isoprostaner
  - Isoprostan
  - 15-Isoprostan
   
  Cytokiner
  - Human Sandwich ELISA
  - Mus Sandwich ELISA
  - Råtta Sandwich ELISA
  - Human Kompetitiv ELISA
  - Mus Kompetitiv ELISA
  - Canine Kompetitiv ELISA
   
  Diverse ELISA-tester
  - Azidothymidin
  - cAMP
  - Histamin
  - Lipoxin A4
  - 15-epi-Lipoxin A4
  - NF-κB
   
  Kolorimetriska kit
  - Antioxidanter totalt
  - Kväveoxid totalt
   
  Substrat
  - TMB Enhanced k-blue
  - TMB K-blue aqueous
  - TMB K-blue MAX
  - TMB Anpassat substrat
  - TMB Väteperoxidfritt
  - ABTS Substrat
  - Keminluminiscense
  - PNPP K-Gold
  - BCIP/NBT membransubst
  - TMB Membransubstrat
   
  ELISA-reagens
  - Blockeringslösning
  - EIA-buffert
  - Röd stopplösning
  - Spädningsbuff peroxidas
  - Tvättbuffert
   
 
Isoprostaner

 

Isoprostan

Beläggen ökar för att isoprostaner, en ny klass av prostaglandinliknande substanser, producerade genom oxidation av lipoproteiner, har en orsakande betydelse för aterogenes. Normalt ligger för människa nivån av 8-epi-prostaglandin F2
a inom 5 – 50 pg/ml i plasma och 500 – 3000 pg/g kreatinin i urin. I djurmodeller för lipidperoxidation stiger koncentrationen av F2-isoprostaner dramatiskt. Bestämning av isoprostankoncentration har sannolikt en signifikant diagnostisk potential för bedömning av oxidativ stress, och flera rubbningar såsom ateroskleros, reumatoid artrit och carcinogenes.

Kitet är avsett för kvantitativ analys av fritt 15-isoprostan F2t i urin, serum och vävnadsprover efter fastfasextraktion.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
430010 Isoprostan ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.