Neogen - Navigeringsmeny
 
 
<< Tillbaka

Allmänt
- Om Neogen
 
Produkter
   
  Steroider & Hormoner
- Androstendion
  - Kortikosteron
  - Kortisol
  - Progesteron
  - Testosteron
  - Östradiol
  - Östriol
   
 

Eicosanoider

  - Leukotrin B4
  - Leukotrin C4
  -Leukotrin C4/D4/E4 
  -Prostaglandin E2
  -Prostaglandin F2 alfa
  - 6-keto-Prostaglandin F1a
  - 11-b-Prostaglandin F2a
  - 13,14-dihydro-15-keto-Prostaglandin F2a
  - Tromboxan B2
  - 11-dehydro-Tromboxan B2
   
  Isoprostaner
  - Isoprostan
  - 15-Isoprostan
   
  Cytokiner
  - Human Sandwich ELISA
  - Mus Sandwich ELISA
  - Råtta Sandwich ELISA
  - Human Kompetitiv ELISA
  - Mus Kompetitiv ELISA
  - Canine Kompetitiv ELISA
   
  Diverse ELISA-tester
  - Azidothymidin
  - cAMP
  - Histamin
  - Lipoxin A4
  - 15-epi-Lipoxin A4
  - NF-κB
   
  Kolorimetriska kit
  - Antioxidanter totalt
  - Kväveoxid totalt
   
  Substrat
  - TMB Enhanced k-blue
  - TMB K-blue aqueous
  - TMB K-blue MAX
  - TMB Anpassat substrat
  - TMB Väteperoxidfritt
  - ABTS Substrat
  - Keminluminiscense
  - PNPP K-Gold
  - BCIP/NBT membransubst
  - TMB Membransubstrat
   
  ELISA-reagens
  - Blockeringslösning
  - EIA-buffert
  - Röd stopplösning
  - Spädningsbuff peroxidas
  - Tvättbuffert
   
 
Diverse ELISA-kit

 

Histamin

Histamin är en heterocyklisk primär amin derivatiserad genom dekarboxylering av aminosyran histidin. Det är en mediator för inflammation som är nära kopplad till initialfasen i akut allergisk reaktion (anafylaktisk chock). Histamin förekommer i de flesta celltyper men lagras framförallt i metakroma granula på basofiler och mastceller (leukocyter).

Kitet är avsett för kvantitativ analys av histamin i olika form av vätskor med en kompetitiv ELISA-metod. Mängden histamin i olika prover kan variera. En analys för att bestämma aktuellt mätområde rekommenderas för att fastslå optimal spädningsfaktor. Cellodligsmedia, vävnadsextrakt celler och cellfria extrakt är typexempel på prover som kan användas. pH i prover som skall analyseras skall ligga inom området 6 – 8. Vid behov justeras pH med 0,1 M NaOH eller HCl.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
409010 Histamin ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.