Neogen - Navigeringsmeny
 
 
<< Tillbaka

Allmänt
- Om Neogen
 
Produkter
   
  Steroider & Hormoner
- Androstendion
  - Kortikosteron
  - Kortisol
  - Progesteron
  - Testosteron
  - Östradiol
  - Östriol
   
 

Eicosanoider

  - Leukotrin B4
  - Leukotrin C4
  -Leukotrin C4/D4/E4 
  -Prostaglandin E2
  -Prostaglandin F2 alfa
  - 6-keto-Prostaglandin F1a
  - 11-b-Prostaglandin F2a
  - 13,14-dihydro-15-keto-Prostaglandin F2a
  - Tromboxan B2
  - 11-dehydro-Tromboxan B2
   
  Isoprostaner
  - Isoprostan
  - 15-Isoprostan
   
  Cytokiner
  - Human Sandwich ELISA
  - Mus Sandwich ELISA
  - Råtta Sandwich ELISA
  - Human Kompetitiv ELISA
  - Mus Kompetitiv ELISA
  - Canine Kompetitiv ELISA
   
  Diverse ELISA-tester
  - Azidothymidin
  - cAMP
  - Histamin
  - Lipoxin A4
  - 15-epi-Lipoxin A4
  - NF-κB
   
  Kolorimetriska kit
  - Antioxidanter totalt
  - Kväveoxid totalt
   
  Substrat
  - TMB Enhanced k-blue
  - TMB K-blue aqueous
  - TMB K-blue MAX
  - TMB Anpassat substrat
  - TMB Väteperoxidfritt
  - ABTS Substrat
  - Keminluminiscense
  - PNPP K-Gold
  - BCIP/NBT membransubst
  - TMB Membransubstrat
   
  ELISA-reagens
  - Blockeringslösning
  - EIA-buffert
  - Röd stopplösning
  - Spädningsbuff peroxidas
  - Tvättbuffert
   
 
Substrat

 

BCIP/NBT (blå) membransubstrat

Produkten är ett enkomponentssubstrat avsett för fosfatasbaserade membranapplikationer. Vid närvaro av fosfatas produceras en olöslig produkt med permanent mörkblå färg. Reagenset har lång hållbarhet, minst 36 månader vid +2 till +25
°C.
 

Best.nr. Benämning Storlek
314175 BCIP/NBT membran-substrat (blå) 200 ml
314176 BCIP/NBT membran-substrat (blå) 500 ml
314177 BCIP/NBT membran-substrat (blå) 1 l


BCIP/NBT (purpur) membransubstrat
 

Best.nr. Benämning Storlek
315175 BCIP/NBT membran-substrat (purpur) 200 ml
315176 BCIP/NBT membran-substrat (purpur) 500 ml
315177 BCIP/NBT membran-substrat (purpur) 1 l


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.