<< Tillbaka

Allmänt
- Om Milenia
 
Produktlista
   
  Allergi
  - Allergi Polycheck
  - Quickline IgE
   
  Autoimmunitet
-Onconeural Antigen Ab
  -Paraneoplast Antigen Ab
   
  Immunologi
- HIT Quickline
- IL6 Quickline
  - IL8 Quickline
  - S100B Quickline
  - TNF-a Quickline
  - CRP Quickline
  - hsCRP Quickline
  - PMN Elastas
  - IFN-g Cytostick
  - IP10 Cytostick
  - Kontroller cytokiner
   
  Övriga kit
  - Geneline Hybridect
   
  Instrument
- POCScan
Milenia Biotec - Navigeringsmeny
Milenia Biotec.

 

 

 

Milenia Biotec GmbH utvecklar, tillverkar och distribuerar immunodiagnostiska testkit över hela världen. Företaget startade sin verksamhet i november 2000.   Milenia är en ”spin-off” från DPC Biermann GmbH och har sitt säte i Giessen, Tyskland.

 

Företagets vision är att utveckla testsystem  för patientnära användning, som inte kräver någon eller endast minimal teknisk utrustning. Syftet är att erbjuda hög tillgänglighet till testresultat för noggrann och snabb diagnos av olika sjukdomstillstånd samt sätta in en för situationen adekvat behandling. Härigenom kan onödiga behandlingsåtgärder och ibland inläggning på sjukhus undvikas, vilket medför mindre strapatser för patienten och även minskade kostnader. För att uppnå detta mål samarbetar Milenia kontinuerligt med universitet och andra biotekniska företag.

 

Produktsortimentet omfattar framför allt testsystem baserade på lateralflödeskasetter som är mycket enkla att använda och passar in i stort sett i alla användningsmiljöer.

Även mikrotiterplattor, och visuella snabbtester ingår i produktfloran. Dessa system används för diagnostiska tester inom allergi, autoimmuna sjukdomar, infektionssjukdomar och immunologi.