<< Tillbaka

Allmänt
- Om Milenia
 
Produktlista
   
  Allergi
  - Allergi Polycheck
  - Quickline IgE
   
  Autoimmunitet
-Onconeural Antigen Ab
  -Paraneoplast Antigen Ab
   
  Immunologi
- HIT Quickline
- IL6 Quickline
  - IL8 Quickline
  - S100B Quickline
  - TNF-a Quickline
  - CRP Quickline
  - hsCRP Quickline
  - PMN Elastas
  - IFN-g Cytostick
  - IP10 Cytostick
  - Kontroller cytokiner
   
  Övriga kit
  - Geneline Hybridect
   
  Instrument
- POCScan
Milenia Biotec - Navigeringsmeny
Immunologi

 

Milenia® Cytostick IFN-g      OBS - Enbart för forskningsändamål

Immunoassay för kvantitativ bestämning av humant INF-g i cellodlingssupernatant. Teststickan är belagd med en monoklonal anti- INF-g antikropp märkt med guld-partiklar. Antikroppar med bundet INF-g diffunderar över membranet till en andra specifik INF-g  antikropp, som coatats på en bestämd linje. När komplexet binds till denna uppstår en blå-röd färg vars intensitet är direkt proportionell mot koncentrationen av INF-g  i provet. En konjugatspecifik antikropp som coatats på en andra linje binder överskott av konjugat. Denna linje är avsedd som kontroll.

Utvärdering kan enbart göras med ett särskilt instrument, Milenia® POCScan.


 

Best.nr. Benämning Antal tester Prov
MCIFN 1

Milenia® Cytostick INF-g Testkit

100 tester 100 ml cellodlingssupernatant