<< Tillbaka

Allmänt
- Om Milenia
 
Produktlista
   
  Allergi
  - Allergi Polycheck
  - Quickline IgE
   
  Autoimmunitet
-Onconeural Antigen Ab
  -Paraneoplast Antigen Ab
   
  Immunologi
- HIT Quickline
- IL6 Quickline
  - IL8 Quickline
  - S100B Quickline
  - TNF-a Quickline
  - CRP Quickline
  - hsCRP Quickline
  - PMN Elastas
  - IFN-g Cytostick
  - IP10 Cytostick
  - Kontroller cytokiner
   
  Övriga kit
  - Geneline Hybridect
   
  Instrument
- POCScan
Milenia Biotec - Navigeringsmeny
Immunologi

 

Milenia® Interleukin-6 Quickline Whole Blood

Immunoassaybaserat snabbtest för semikvantitativ bestämning av humant interleukin-6 I helblod. Kitet består av en universalkassett där ett membran med en monoklonal antikropp mot IL-6 märkt med guld-partiklar. Blodkroppar och andra celler förhindras att diffundera över membranet. Antikroppar med bundet IL-6 diffunderar över membranet till en andra IL-6 specifik antikropp, som coatats på en bestämd linje. När komplexet binds till denna uppstår en blå-röd färg vars intensitet är direkt proportionell mot koncentrationen av IL-6 I provet. En konjugatspecifik antikropp som coatats på en andra linje binder överskott av konjugat. Denna linje är avsedd som kontroll.

Utvärdering kan göras med särskilda instrument, Milenia® PicoScan eller Milenia® POCScan, användas.

Best.nr. Benämning Antal test Prov
MQL6B 1

Interleukin-6 Quickline Whole Blood Testkit

20 Tester

50 ml helblod (Heparin, EDTA)

Milenia® Interleukin-6 Quickline
Immunoassaybaserat snabbtest för semikvantitativ bestämning av humant interleukin-6. Kitet består av en universalkassett där ett membran med en monoklonal antikropp mot IL-6 märkt med guld-partiklar. Antikroppar med bundet IL-6 diffunderar över membranet till en andra IL-6 specifik antikropp, som coatats på en bestämd linje. När komplexet binds till denna uppstår en blå-röd färg vars intensitet är direkt proportionell mot koncentrationen av IL-6 I provet. En konjugatspecifik antikropp som coatats på en andra linje binder överskott av konjugat. Denna linje är avsedd som kontroll.

Utvärdering kan göras med särskilda instrument, Milenia® PicoScan eller Milenia® POCScan, användas.
 
Best.nr. Benämning Antal test Prov
MQL6 1

Interleukin-6 Quickline Testkit

20 Tester 100 ml serum, plasma, CSF eller kulturprojektion
MQPP Transferpipetter 100 ml För Milenia Quickline IL-6 20 st  

Milenia® Interleukin-6 Quickline Swab kit för vaginal provtagning

Kompletteringskit med applikatorer och extraktionsbuffert för provtagning av vaginalsekret inför bestämning av IL-6 med Milenia® QuickLine IL-6 (MQL6 1).

I en studie vid universitetet i Freiburg i Tyskland med 110 undersökta gravida kvinnor med för tidiga värkar födde 65% av dem efter 37:e havandeskapsveckan (72/110); 35% hade en prematur förlossning. I gruppen med gravida kvinnor med prematur förlossning inom sju dagar hade 73% en IL-6 nivå i vaginalsekret på > 50 pg/mL, för 25% (4/115) var IL-6 nivån under 50 pg/mL.

Prov på vaginalsekret från patienter med tecken på för tidiga värkar och intakt fosterhinna.

  • ·         Negativt prediktivt värde för IL-6 i vaginalsekret bestäms inför förestående förlossning.

  • ·         Inbegripande kriterier är 24-34 veckors havandeskap, ettfostersgraviditet, livmodershalslängd < 30 mm, regelbundna livmoderkontraktioner (4 per 20 min eller 8 per timme) samt Bishop score >1.

  • ·         Uteslutande kriterier är för tidig bristning av fosterhinnan, vaginal blödning, livmoderhalsöppning > 2 cm, allvarligare fostermissbildningar, potentiellt större komplikationer hos moder samt cervixcerclage.

Efter provberedning med Swab provtagningskit utförs bestämningen anligt anvisningarna för IL-6 med Milenia® QuickLine IL-6 (MQL6 1).

 

Best.nr. Benämning Antal test Prov
 MQC06B 1

Interleukin-6 Quickline Swab-kit

20 extraktioner Vaginalsekret