<< Tillbaka

Allmänt
- Om Milenia
 
Produktlista
   
  Allergi
  - Allergi Polycheck
  - Quickline IgE
   
  Autoimmunitet
-Onconeural Antigen Ab
  -Paraneoplast Antigen Ab
   
  Immunologi
- HIT Quickline
- IL6 Quickline
  - IL8 Quickline
  - S100B Quickline
  - TNF-a Quickline
  - CRP Quickline
  - hsCRP Quickline
  - PMN Elastas
  - IFN-g Cytostick
  - IP10 Cytostick
  - Kontroller cytokiner
   
  Övriga kit
  - Geneline Hybridect
   
  Instrument
- POCScan
Milenia Biotec - Navigeringsmeny
Immunologi

 

Milenia® QuickLine HIT (HeparinInducerad Trombocytopeni)

HIT orsakas av antikroppar riktade mot ett komplex av trombocytfaktor 4 (platelet factor 4, PF4) och polyanjoner som t.ex. heparin. Patogena och trombogena faktorer immunoglobulin IgG. Korrelation mellan antikroppskoncentration och grad av klinisk påverkan. Trombocytaktivering och kraftigt förhöjd trombinbildning talar för venös eller arteriell tromboembolism. Frekvensen är hög för allvarliga men (t.ex. amputation) eller död för patienter.

Patienter med HIT II behöver behandling med alternativ antikoagulantia, men preparat som används i detta sammanhang visar hög frekvens av komplikationer med blödningar. Motmedel finns inte att tillgå. Uppföljning med standardmetoder är antingen inte realistiskt eller ogenomförbart. Därtill är kostnaderna för alternativa preparat avsevärt högre än för heparin, vilket gör att alternativa antikoagulantia bör förbehållas med hög klinisk indikation som talar för sannolik HIT och närvaro av antikroppar bekräftats. Att kunna utesluta HIT-antikroppar är ett viktigt steg mot att kunna välja den lämpligaste strategin avseende antikoagulantiabehandling

Immunoassay för påvisning av IgG antikroppar mot PF4/polyanjon-komplex

MileniaÒ QuickLine HIT är en immunoassay baserad på lateralflödesteknik för kvalitativ bestämning av antikroppar mot PF4/polyanjon-komplex i humant serum.

Kitet består av en universalkassett där ett membran med en monoklonal antikropp mot PF4/polyanjon-komplex märkt med guld-partiklar binder till PF4/polyanjon-komplex i provet. Blodkroppar och andra celler förhindras att diffundera över membranet. Antikroppar med bundet PF4/polyanjon-komplex diffunderar över membranet till en andra PF4/polyanjon-komplex specifik antikropp, som coatats på en bestämd linje. När komplexet binds till denna uppstår en blå-röd färg. Denna linje måste ha samma eller intensivare färg i jämförelse med utvärderingskortet som medföljer kitet.

Utvärdering visuellt mot särskilt utvärderingskort.
 

 

 

Best.nr. Benämning Antal test Prov
MQHIT Z

IgG antikroppar mot PF4/polyanjon-komplex Testkit

5

5 ml serum

MQHIT 1 IgG antikroppar mot PF4/polyanjon-komplex Testkit 20 5 ml serum