<< Tillbaka

Allmänt
- Om Milenia
 
Produktlista
   
  Allergi
  - Allergi Polycheck
  - Quickline IgE
   
  Autoimmunitet
-Onconeural Antigen Ab
  -Paraneoplast Antigen Ab
   
  Immunologi
- HIT Quickline
- IL6 Quickline
  - IL8 Quickline
  - S100B Quickline
  - TNF-a Quickline
  - CRP Quickline
  - hsCRP Quickline
  - PMN Elastas
  - IFN-g Cytostick
  - IP10 Cytostick
  - Kontroller cytokiner
   
  Övriga kit
  - Geneline Hybridect
   
  Instrument
- POCScan
Milenia Biotec - Navigeringsmeny
Immunologi

 

Milenia® Cytostick IP-10      OBS - Enbart för forskningsändamål

 

Immunoassay för kvantitativ bestämning av humant IP-10 i amnionvätska. Teststickan är belagd med en monoklonal anti- IP-10 antikropp märkt med guld-partiklar. Antikroppar med bundet IP-10 diffunderar över membranet till en andra specifik IP-10  antikropp, som coatats på en bestämd linje. När komplexet binds till denna uppstår en blå-röd färg vars intensitet är direkt proportionell mot koncentrationen av IP-10  i provet. En konjugatspecifik antikropp som coatats på en andra linje binder överskott av konjugat. Denna linje är avsedd som kontroll.

Utvärdering kan enbart göras med ett särskilt instrument, Milenia® POCScan.
 

Best.nr. Benämning Antal tester Prov
MCP10 1

Milenia® Cytostick IP10 Testkit

100 Tester 100 ml cellodlingssupernatant