<< Tillbaka

Allmänt
- Om Milenia
 
Produktlista
   
  Allergi
  - Allergi Polycheck
  - Quickline IgE
   
  Autoimmunitet
-Onconeural Antigen Ab
  -Paraneoplast Antigen Ab
   
  Immunologi
- HIT Quickline
- IL6 Quickline
  - IL8 Quickline
  - S100B Quickline
  - TNF-a Quickline
  - CRP Quickline
  - hsCRP Quickline
  - PMN Elastas
  - IFN-g Cytostick
  - IP10 Cytostick
  - Kontroller cytokiner
   
  Övriga kit
  - Geneline Hybridect
   
  Instrument
- POCScan
Milenia Biotec - Navigeringsmeny
Allergi

Milenia® Polycheck Chip

I de industrialiserade länderna lider 20 – 30 % av befolkningen av någon allergi. I olika studier har en signifikant ökning av allergier påvisats de senaste decennierna. Patienter som inte fått tidig eller t.o.m. utebliven behandling löper risk att utveckla allvarligare tillstånd som astma eller chock. Typiskt är att hos patienter med hösnuva kan ofta pollenassocierade födoämnesallergier påvisas. Målet med en meningsfull och effektiv tidig diagnos av allergi är att identifiera sensibiliserade patienter i ett tidigt skede i syfte att sätta in adekvat behandling.

EIA-baserat system för kvantitativ mätning av allergenspecifikt IgE. Ett cellulosamembran är belagt med 20 relevanta allergener och 5 kalibratorer belägna i en brunn på ett Milenia® Polycheck Chip. Allergenspecifikt IgE från provet binds till motsvarande allergen på membranet. Överskott tvättas bort. Ligand-märkta anti-IgE-antikroppar binds till allergenbundet IgE varefter enzymmärkta anti-ligander binds till immunokomplexet. Ett substrat sätts till varvid specifikt bundet enzym omvandlar ett färglöst substrat till ett mörkt precipitat. Färgintensiteten är direkt proportionell mot koncentrationen av respektive allergenspecifikt IgE.

Utvärdering görs med en flatbäddscanner kopplad till en PC med mjukvaran BioCheck Image Software (BIS) installerad. Varje enskilt allergen identifieras och kvantifieras mot standardkurvan på varje chip.

Sortimentet omfattar 4 olika paneler med vardera 20 allergener.

Best.nr. Benämning Antal test Prov Analystid Mätområde
MKFIPC 1 Polycheck Chip Testkit födoämnespanel 20 Tester 400 ml serum 130 min 0,35 – 100 kU/l
MKFIPC Z Polycheck Chip Testkit födoämnespanel 10 Tester 400 ml serum 130 min 0,35 – 100 kU/l
MKIPC 1 Polycheck Chip Testkit inhalationspanel 20 Tester 400 ml serum 130 min 0,35 – 100 kU/l
MKIPC Z Polycheck Chip Testkit inhalationspanel 10 Tester 400 ml serum 130 min 0,35 – 100 kU/l
MKMPC 1 Polycheck Chip Testkit medelhavspanel 20 Tester 400 ml serum 130 min 0,35 – 100 kU/l
MKFPC Z

Polycheck Chip Testkit födoämnespane

10 Tester 400 ml serum 130 min 0,35 – 100 kU/l
MKPIPC 1 Polycheck Chip Testkit pediatrisk panel 20 Tester 400 ml serum 130 min 0,35 – 100 kU/l
MKPIPC Z Polycheck Chip Testkit pediatrisk panel 10 Tester 400 ml serum 130 min 0,35 – 100 kU/l
MWBPC Tvättbuffert, pH 4, pulver För 1 liter      
BIS Mjukvara BioCheck Image Software