<< Tillbaka

Allmänt
- Om Milenia
 
Produktlista
   
  Allergi
  - Allergi Polycheck
  - Quickline IgE
   
  Autoimmunitet
-Onconeural Antigen Ab
  -Paraneoplast Antigen Ab
   
  Immunologi
- HIT Quickline
- IL6 Quickline
  - IL8 Quickline
  - S100B Quickline
  - TNF-a Quickline
  - CRP Quickline
  - hsCRP Quickline
  - PMN Elastas
  - IFN-g Cytostick
  - IP10 Cytostick
  - Kontroller cytokiner
   
  Övriga kit
  - Geneline Hybridect
   
  Instrument
- POCScan
Milenia Biotec - Navigeringsmeny
Autoimmunitet

Milenia® Onconeural Antigen Antibody

EIA (BCIP/NBT) i DOT Blot format med strips för kvalitativ bestämning av onkoneural HuD, Ri, Yo och amfifysin specifika IgG antikroppar. Antigener i form av humana rekombinanta proteiner (HuD, Ri, Yo och amfifysin) har immobiliserats på bestämda ställen på ett nitrocellulosamembran. Dessutom har antihumana IgG antikropp immobiliserats för funktionell kontroll.

Ett spätt prov appliceras på membranet. Antikroppar från provet binds till antigenet på membranet. Bundna immunkomplex märks med alkalisk fosfataskonjugerat anti-humant IgG. Enzymet omvandlar ett ofärgat substrat (BCIP) som syns som en blå linje. Genom jämförelse med en utvärderingsblankett identifieras förekomsten av olika typer av antikropp.
 

Best.nr. Benämning Antal test Prov
MKONA Z Onconeural Antigen-Antibody Testkit 8 Tester 20 ml serum eller 50 ml CSF
MKONA 1 Onconeural Antigen-Antibody Testkit 24 Tester 20 ml serum eller 50 ml CSF