<< Tillbaka

Allmänt
- Om Milenia
 
Produktlista
   
  Allergi
  - Allergi Polycheck
  - Quickline IgE
   
  Autoimmunitet
-Onconeural Antigen Ab
  -Paraneoplast Antigen Ab
   
  Immunologi
- HIT Quickline
- IL6 Quickline
  - IL8 Quickline
  - S100B Quickline
  - TNF-a Quickline
  - CRP Quickline
  - hsCRP Quickline
  - PMN Elastas
  - IFN-g Cytostick
  - IP10 Cytostick
  - Kontroller cytokiner
   
  Övriga kit
  - Geneline Hybridect
   
  Instrument
- POCScan
Milenia Biotec - Navigeringsmeny
Immunologi

Milenia® TNF-a Quickline i helblod

MileniaÒ QuickLine TNF-a ex vivo är en kombination av standardiserad stimulering av humant helblod med lipopolysackarid (LPS) och kvantifiering med en immunoassay lateralflödeskasett för human Tumor-Necrosis-Factor-a (TNF-a) i cellodlingssupernatant. Lateralflödeskassetten där ett membran med en monoklonal anti-TNF-a antikropp märkt med guld-partiklar. Antikroppar med bundet TNF-a diffunderar över membranet till en andra specifik TNF-a antikropp, som coatats på en bestämd linje. När komplexet binds till denna uppstår en blå-röd färg vars intensitet är direkt proportionell mot koncentrationen av TNF-a i provet. En konjugatspecifik antikropp som coatats på en andra linje binder överskott av konjugat. Denna linje är avsedd som kontroll.

Utvärdering kan enbart göras med ett särskilt instrument, Milenia® POCScan.

 

Best.nr. Benämning Antal test Prov
MQEVS 1 TNF-a  QuickLine TNF-a ex vivo 30 Tester 50 ml helblod


 

Milenia® TNF-a Quickline i amnionvätska

Immunoassay för kvantitativ bestämning av humant TNF-α i amnionvätska. I lateralflödeskassetten finns ett membran med en monoklonal anti-TNF-a antikropp märkt med guld-partiklar. Antikroppar med bundet TNF-a diffunderar över membranet till en andra specifik TNF-a antikropp, som coatats på en bestämd linje. När komplexet binds till denna uppstår en blå-röd färg vars intensitet är direkt proportionell mot koncentrationen av TNF-a i provet. En konjugatspecifik antikropp som coatats på en andra linje binder överskott av konjugat. Denna linje är avsedd som kontroll.

Utvärdering kan enbart göras med ett särskilt instrument, Milenia® POCScan.

Best.nr. Benämning Antal test Prov
MQLTA 1 TNF-a i amnionvätska 20 Tester 100 ml amnionvätska