<< Tillbaka

Allmänt
- Om Milenia
 
Produktlista
   
  Allergi
  - Allergi Polycheck
  - Quickline IgE
   
  Autoimmunitet
-Onconeural Antigen Ab
  -Paraneoplast Antigen Ab
   
  Immunologi
- HIT Quickline
- IL6 Quickline
  - IL8 Quickline
  - S100B Quickline
  - TNF-a Quickline
  - CRP Quickline
  - hsCRP Quickline
  - PMN Elastas
  - IFN-g Cytostick
  - IP10 Cytostick
  - Kontroller cytokiner
   
  Övriga kit
  - Geneline Hybridect
   
  Instrument
- POCScan
Milenia Biotec - Navigeringsmeny
Allergi

Milenia® Quickline IgE

Immunoassay för kvantitativ bestämning av fritt (obundet) IgE i serum. Prov och ett buffertreagens presenteras till samma provport på testkassetten. Bufferten innehåller en molekyl med bindningsepitop för human IgE-receptor. Molekylen binder till fritt IgE i provet. När prov och buffert migrerar över membranet där det bildade komplexet reagerar med en monoklonal detektionsantikropp märkt med guldpartiklar. Denna binder till en annan epitop på patientens IgE. Membranet har belagts med antikroppar mot det märkta komplexet i ett givet band. När komplexet binds till denna uppstår en blå-röd färg vars intensitet är direkt proportionell mot koncentrationen av fritt IgE i provet. En konjugatspecifik antikropp som coatats på en andra linje binder överskott av konjugat. Denna linje är avsedd som kontroll.

Utvärdering kan enbart göras med ett särskilt instrument, Milenia® POCScan.
Best.nr. Benämning Antal test Prov
MQFE 1 Milenia® Quickline fritt IgE Testkit 20 10 ml serum
MQTE 1 Milenia® Quickline totalt IgE Testkit 20 20 ml kapillärblod