<< Tillbaka

Allmänt
- Om Milenia
 
Produktlista
   
  Allergi
  - Allergi Polycheck
  - Quickline IgE
   
  Autoimmunitet
-Onconeural Antigen Ab
  -Paraneoplast Antigen Ab
   
  Immunologi
- HIT Quickline
- IL6 Quickline
  - IL8 Quickline
  - S100B Quickline
  - TNF-a Quickline
  - CRP Quickline
  - hsCRP Quickline
  - PMN Elastas
  - IFN-g Cytostick
  - IP10 Cytostick
  - Kontroller cytokiner
   
  Övriga kit
  - Geneline Hybridect
   
  Instrument
- POCScan
Milenia Biotec - Navigeringsmeny
Instrument

 

Milenia® POCScan System

S.k. lateralflödeskasetter representerar en väl etablerad teknik för ett antal olika patientnära tester. Även då dessa enkla diagnostiska tester tillämpas i många rutinapplikationer har tekniken inte slagit igenom riktigt än beroende på att det krävs dokumentation på de tester som görs. POCScan kasettläsare gör nu detta möjligt genom att kombinera de stora fördelarna hos lateralflödestekniken med modern teknik. Instrumentet är idealiskt för patientnära mätning och fältbruk.

POCScan ®-kasettläsare är avsedd för avläsning av Milenia® QUICKLINE rapid tests. Instrumentet bygger på reflektometri. Enheten är lätt att använda då automatiseringsnivån är hög. Efter att kassetten placerats i instrumentets släde och laddats med prov initieras processen med en enda knapptryckning. Data sparas automatiskt och kan vid behov skrivas ut. Alla data som lagras omfattar bl.a. mättid, datum, användare, patient-id och rådata.

Data kan enkelt överföras till och processas av PC via anslutning till USB-port. Enheten drivs av uppladdningsbara batterier som laddas under drift när instrumentet är anslutet med nätadapter. Tillbehör som barkodläsare och printer kan anslutas till POCScan -läsaren
 

Best.nr. Benämning Omfattning EDMA-kod
MSCAN 1 POCScan ®-kasettläsare Instrument, batterier, nätkabel, USB-kabel och väska 21.07.11.09
MRFID 1 POCScan ® RFID läsare    
MRPRINT 1 POCScan ® Printer