<< Tillbaka

Allmänt
- Om Milenia
 
Produktlista
   
  Allergi
  - Allergi Polycheck
  - Quickline IgE
   
  Autoimmunitet
-Onconeural Antigen Ab
  -Paraneoplast Antigen Ab
   
  Immunologi
- HIT Quickline
- IL6 Quickline
  - IL8 Quickline
  - S100B Quickline
  - TNF-a Quickline
  - CRP Quickline
  - hsCRP Quickline
  - PMN Elastas
  - IFN-g Cytostick
  - IP10 Cytostick
  - Kontroller cytokiner
   
  Övriga kit
  - Geneline Hybridect
   
  Instrument
- POCScan
Milenia Biotec - Navigeringsmeny
Autoimmunitet

Milenia® Paraneoplastiska IgG autoantikroppar

EIA (BCIP/NBT)  i DOT Blot format för kvalitativ bestämning av humana IgG autoantikroppar mot de neurala antigenen CRMP-5, Ma-1 och recoverin. Humant rekombinanta proteiner (CRMP-5, Ma-1, Ta och recoverin) har immobiliserats på bestämda ställen på ett nitrocellulosamembran. Dessutom har antihumana IgG antikropp immobiliserats för funktionell kontroll.

Ett ospätt prov appliceras på membranet. Antikroppar från provet binds till antigenet på membranet. Bundna immunkomplex märks med alkalisk fosfataskonjugerat anti-humant IgG. Enzymet omvandlar ett ofärgat substrat (BCIP) som syns som en blå linje. Genom jämförelse med en utvärderingsblankett identifieras förekomsten av olika typer av antikropp.
 

Best.nr. Benämning Antal test Prov
MKPNA Z Paraneoplastiska IgG Antigen-Antibody Testkit 8 Tester 10 ml serum eller 500 ml CSF
MKPNA 1 Paraneoplastiska IgG Antigen-Antibody Testkit 24 Tester 10 ml serum eller 500 ml CSF