Neogen - Navigeringsmeny
 
 
<< Tillbaka

Allmänt
- Om Neogen
 
Produkter
   
  Steroider & Hormoner
- Androstendion
  - Kortikosteron
  - Kortisol
  - Progesteron
  - Testosteron
  - Östradiol
  - Östriol
   
 

Eicosanoider

  - Leukotrin B4
  - Leukotrin C4
  -Leukotrin C4/D4/E4 
  -Prostaglandin E2
  -Prostaglandin F2 alfa
  - 6-keto-Prostaglandin F1a
  - 11-b-Prostaglandin F2a
  - 13,14-dihydro-15-keto-Prostaglandin F2a
  - Tromboxan B2
  - 11-dehydro-Tromboxan B2
   
  Isoprostaner
  - Isoprostan
  - 15-Isoprostan
   
  Cytokiner
  - Human Sandwich ELISA
  - Mus Sandwich ELISA
  - Råtta Sandwich ELISA
  - Human Kompetitiv ELISA
  - Mus Kompetitiv ELISA
  - Canine Kompetitiv ELISA
   
  Diverse ELISA-tester
  - Azidothymidin
  - cAMP
  - Histamin
  - Lipoxin A4
  - 15-epi-Lipoxin A4
  - NF-κB
   
  Kolorimetriska kit
  - Antioxidanter totalt
  - Kväveoxid totalt
   
  Substrat
  - TMB Enhanced k-blue
  - TMB K-blue aqueous
  - TMB K-blue MAX
  - TMB Anpassat substrat
  - TMB Väteperoxidfritt
  - ABTS Substrat
  - Keminluminiscense
  - PNPP K-Gold
  - BCIP/NBT membransubst
  - TMB Membransubstrat
   
  ELISA-reagens
  - Blockeringslösning
  - EIA-buffert
  - Röd stopplösning
  - Spädningsbuff peroxidas
  - Tvättbuffert
   
 
Cytokiner

 

Cytokiner, råtta Sandwich ELISA-tester

Neogen ELISA-kit med sandwich-teknik mäter fri eller obunden komponent i supernatant från cellkulturer och biologiska vätskor. En immobiliserad monoklonal antikropp mot cytokin binder specifikt till respektive cytokin. En andra antikropp, polyklonal, för detektion binds därefter till redan bundet cytokin. Ett konjugat av anti-kanin antikropp och alkalisk fosfatas binder till den bundna polyklonala antikroppen. Ett substrat omvandlas av enzymet och bildar en färgad produkt vars intensitet är proportionell mot koncentrationen av cytokin i provet.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
422510 Fritt råtta IFNg ELISA testkit 96 brunnar
422610 Fritt råtta TNF-a ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.