<< Tillbaka

Allmänt
- Om Milenia
 
Produktlista
   
  Allergi
  - Allergi Polycheck
  - Quickline IgE
   
  Autoimmunitet
-Onconeural Antigen Ab
  -Paraneoplast Antigen Ab
   
  Immunologi
- HIT Quickline
- IL6 Quickline
  - IL8 Quickline
  - S100B Quickline
  - TNF-a Quickline
  - CRP Quickline
  - hsCRP Quickline
  - PMN Elastas
  - IFN-g Cytostick
  - IP10 Cytostick
  - Kontroller cytokiner
   
  Övriga kit
  - Geneline Hybridect
   
  Instrument
- POCScan
Milenia Biotec - Navigeringsmeny
Veterinära tester

 

Milenia® Canine Prolactin

ELISA testkit för kvantitativ bestämning av hundprolaktin. Brunnarna är coatade med en monoklonal antikropp specifik för hundprolaktin. En peroxidasmärkt polyklonal antikropp mot en annan del av hundprolaktin binds till redan bundet komplex. Substratet TMB (3, 3’, 5, 5’-tetra-metyl-benzidin) omvandlas till en blå slutprodukt. Enzymreaktionen bryts genom tillsats av saltsyra varvid den blå färgen övergår till gult. Färgintensiteten är direkt proportionell mot koncentrationen av hundprolaktin i provet.
 

 

Best.nr. Benämning Antal test Prov
MKVCP 1 Canine Prolactin Testkit 12 x 8 strips 25 ml serum

 

Milenia® Rat Prolactin

ELISA testkit för kvantitativ bestämning av råttprolaktin. Brunnarna är coatade med en monoklonal antikropp specifik för råttprolaktin. En peroxidasmärkt polyklonal antikropp mot en annan del av råttprolaktin binds till redan bundet komplex. Substratet TMB (3, 3’, 5, 5’-tetra-metyl-benzidin) omvandlas till en blå slutprodukt. Enzymreaktionen bryts genom tillsats av saltsyra varvid den blå färgen övergår till gult. Färgintensiteten är direkt proportionell mot koncentrationen av råttprolaktin i provet.
 

 

Best.nr. Benämning Antal test Prov
MKVRP 1 Rat Prolactin Testkit 12 x 8 strips 25 ml serum