<< Tillbaka

Allmänt
- Om Milenia
 
Produktlista
   
  Allergi
  - Allergi Polycheck
  - Quickline IgE
   
  Autoimmunitet
-Onconeural Antigen Ab
  -Paraneoplast Antigen Ab
   
  Immunologi
- HIT Quickline
- IL6 Quickline
  - IL8 Quickline
  - S100B Quickline
  - TNF-a Quickline
  - CRP Quickline
  - hsCRP Quickline
  - PMN Elastas
  - IFN-g Cytostick
  - IP10 Cytostick
  - Kontroller cytokiner
   
  Övriga kit
  - Geneline Hybridect
   
  Instrument
- POCScan
Milenia Biotec - Navigeringsmeny
Veterinära tester

 

Milenia® Canine TSH

ELISA testkit för kvantitativ bestämning av hund-TSH. Brunnarna är coatade med en monoklonal antikropp specifik för hund-TSH. En peroxidasmärkt polyklonal antikropp mot en annan del av hund-TSH binds till redan bundet komplex. Substratet TMB (3, 3’, 5, 5’-tetra-metyl-benzidin) omvandlas till en blå slutprodukt. Enzymreaktionen bryts genom tillsats av saltsyra varvid den blå färgen övergår till gult. Färgintensiteten är direkt proportionell mot koncentrationen av hund-TSH i provet.

 

Best.nr. Benämning Antal test Prov
MKVCT 1 Canine TSH Testkit 12 x 8 strips 100 ml serum eller plasma