<< Tillbaka
   
Allmänt
- Om ViennaLab
  - ViennaLab StripAssay
  - ViennaLab Realfast™ Assay
   
Genetiskt betingade sjukdomar
Thalassemi
  - a-Globin Thalassemi Strip Assay
  - b-Globin Thalassemi Strip Assay
  -Beta-Thai Modifier Strip Assay
Hemokromatos
  - Hemokromatos Strip Assay  A
  - Hemokromatos Strip Assay  B
  - Realfast Assay Hemokromatos 
   
Familjär medelhavsfeber
  - FMF Strip Assay
   
Sockerintolerans
  - Sugar Intolerance Strip Assay
  - Lactose Intolerance Strip Assay
  - Realfast Assay Laktosintolerans
   
Gaucher Disease
  - Gaucher Disease Strip Assay
   
Kongenital adrenohyperplasi (CAH)
- Kongenital adrenohyperplasi (CAH) Strip Assay
- Realfast Assay Kongenital adrenohyperplasi (CAH)
Cystisk fibros
- Cystisk fibros CF Strip Assay
   - Cystisk fibros CF Strip Assay TUR
   - Cystisk fibros CF Strip Assay GER
   
Genetisk predisposition
Kardiovaskulär sjukdom
- CVD relaterade Strip Assays
  - CVD Strip Assay
  - PGX-Trombo Strip Assay
- RealFast™ Assay VKORC1 -1639G>A
- RealFast™ Assay FV Leiden
- RealFast™ Assay PTH 20210G>A
- RealFast™ Assay MTHFR 677C>T
- RealFast™ Assay MTHFR 1298A>C
- RealFast™ Assay PAI-1 4G/5G
  - ApoE Strip Assay
 
Alzheimers sjukdom
  - ApoE Strip Assay
 
Spondylit m.m.
  - HLA-B27 Strip Assay
  - RealFast™ HLA-B27
 
Farmakogenomik
 
  - PGX-NRAS Strip Assay
  -FCGR Strip Assay
  - PGX-CYP2C19 Strip Assay
  - PGX-P450 CYP 2D6 Strip Assay
- PGX-HIV Strip Assay
  - RealFast™ Assay HLA-B5701
 
- PGX-Trombo Strip Assay
 
Tillbehör
  - Mjukvara Strip Assay evaluator
   
 
   
 
   
   
   
 
Viennalab - Navigeringsmeny

Farmakogenomik
PGX – 5FU Strip Assay

Pyrimidin-analogen 5-fluorouracil (5-FU) används ofta för för behandling med kemoterapi på solida tumörer som t.ex. colon, bröst, öggstockar och hud. Mer än 80% av administrerad 5-FU bryts snabbt ner i levern i en process där enzymet dihydropyrimidindehydrogenas (DPD) är den initiala och hastighetsbegränsande faktorn.

Individer med låg DPD-aktivitet kan inte inaktivera 5-FU och drabbas av svår till dödlig hematologisk, gastrointestinal eller neurologisk toxicitet. En mutation i intron 14 (IVS14+1 G-A) i genen DPYD har visat sig ligga bakom en majoritet av fallen.

Den mutanta allelen, designerad DPYD*2A, producerar ett icke effektivt enzym på grund av saknad exon 14. Det har diskuterats att utföra rutinmässig screening för IVS14+1 G-A innan behandling med 5-FU påbörjas för att hitta lämplig dosering. Begränsad dos ges till heterozygota patienter medan homozygota som riskerar att få svåra komplikationer bör behandlas med annat alternativ

 

Skafte MedLab AB erbjuder pålitliga och lättanvända kit för reverserad hybridiserings assay för att identifiera mutation 14 IVS14+1 G>A.

Metoden baseras på reverserad hybridisering av biotinylerad PCR-produkt till parallellt placerade allelspecifika oligonukleotider immobiliserade på en teststicka. För varje polymorf position kan en av tre möjliga mönster erhållas.

Analysen omfattar DPYD mutation 14 IVS14+1 G-A.
 

Best.nr. Benämning Specifikation
4-720 PGX-5FU StripAssay Screening för IVS14+1 G-A innan behandling med 5-FU påbörjas

PGX-5FU kiten innehåller bruksfärdigt reagens till 20 tester. Analysen kan utföras i fyra enkla steg på mindre än 6 timmar, manuellt eller automatiserat.