<< Tillbaka
   
Allmänt
- Om ViennaLab
  - ViennaLab StripAssay
  - ViennaLab Realfast™ Assay
   
Genetiskt betingade sjukdomar
Thalassemi
  - a-Globin Thalassemi Strip Assay
  - b-Globin Thalassemi Strip Assay
  -Beta-Thai Modifier Strip Assay
Hemokromatos
  - Hemokromatos Strip Assay  A
  - Hemokromatos Strip Assay  B
  - Realfast Assay Hemokromatos 
   
Familjär medelhavsfeber
  - FMF Strip Assay
   
Sockerintolerans
  - Sugar Intolerance Strip Assay
  - Lactose Intolerance Strip Assay
  - Realfast Assay Laktosintolerans
   
Gaucher Disease
  - Gaucher Disease Strip Assay
   
Kongenital adrenohyperplasi (CAH)
- Kongenital adrenohyperplasi (CAH) Strip Assay
- Realfast Assay Kongenital adrenohyperplasi (CAH)
Cystisk fibros
- Cystisk fibros CF Strip Assay
   - Cystisk fibros CF Strip Assay TUR
   - Cystisk fibros CF Strip Assay GER
   
Genetisk predisposition
Kardiovaskulär sjukdom
- CVD relaterade Strip Assays
  - CVD Strip Assay
  - PGX-Trombo Strip Assay
- RealFast™ Assay VKORC1 -1639G>A
- RealFast™ Assay FV Leiden
- RealFast™ Assay PTH 20210G>A
- RealFast™ Assay MTHFR 677C>T
- RealFast™ Assay MTHFR 1298A>C
- RealFast™ Assay PAI-1 4G/5G
  - ApoE Strip Assay
 
Alzheimers sjukdom
  - ApoE Strip Assay
 
Spondylit m.m.
  - HLA-B27 Strip Assay
  - RealFast™ HLA-B27
 
Farmakogenomik
 
  - PGX-NRAS Strip Assay
  -FCGR Strip Assay
  - PGX-CYP2C19 Strip Assay
  - PGX-P450 CYP 2D6 Strip Assay
- PGX-HIV Strip Assay
  - RealFast™ Assay HLA-B5701
 
- PGX-Trombo Strip Assay
 
Tillbehör
  - Mjukvara Strip Assay evaluator
   
 
   
 
   
   
   
 
Viennalab - Navigeringsmeny

Gaucher Disease
Strip Assay

Gaucher disease är den mest vanliga kända prevalenta störningen av glykolipidlagring. Sjukdomen är autosomal recessivt ärftlig och kännetecknas defekt glukocerebrosidas till följd av mutationer i GBA genen lokaliserad på kromosom 1q.

Enzymdefekten resulterar i ackumulering av glukocerebrosid i det retikuloendoteliala systemet och leder till en mycket heterogen rad av kliniska  manifest, bland dem hepatosplenomegali, anemi, trombocytopeni, benmärgssuppression, benförändringar och hyperpigmentering. Sjukdomen förekommer hos många etniska grupper och har delats in i tre kliniska fenotyper (typ I-III), med kronisk icke-neuronopatisk typ I som den vanligaste.

I Ashkenazi Jewish populationen uppskattas typ I frekvensen till 1 på 500, med en bärarfrekvens på ungefär 1 på 10. Behandling med enzymersättning finns tillgänglig för Typ I Gaucher disease, vilket ger en klinisk förbättring och bättre livskvalitet.

Skafte MedLab AB erbjuder pålitliga och lättanvända kit från ViennaLab, Gaucher disease Strip Assay. Kitet innehåller material för isolering av DNA från humant helblod, in vitro amplifiering av gen-sekvenserna glukocerebrosidas (GBA) och efterföljande detektion av 8 mutationer och 2 rekombinanta alleler. Amplifieringsprodukterna hybridiseras selektivt på en testremsa med allele-specifika oligonukleotidprober immobiliserade som parallella linjer. Bundna biotinylerade sekvenser detekteras med hjälp av en enzymreaktion.

Analysen särskiljer mellan åtta av de mest frekventa GBA-mutationerna 84GG [452 +G], IVS2+1 [484 G>A], N370S [1226 A>G], V394L [1297 G>T], L444P [1448 T>C], R496H [1604 G>A] och två rekombinanta alleler [RecNci-I, RecTL].

 

.

Best.nr. Benämning Specifikation
4-250 Gaucher Disease Strip Assay 8 glukocerebrosidas (GBA) genmutationer och två rekombinanta alleler