<< Tillbaka
   
Allmänt
- Om ViennaLab
  - ViennaLab StripAssay
  - ViennaLab Realfast™ Assay
   
Genetiskt betingade sjukdomar
Thalassemi
  - a-Globin Thalassemi Strip Assay
  - b-Globin Thalassemi Strip Assay
  -Beta-Thai Modifier Strip Assay
Hemokromatos
  - Hemokromatos Strip Assay  A
  - Hemokromatos Strip Assay  B
  - Realfast Assay Hemokromatos 
   
Familjär medelhavsfeber
  - FMF Strip Assay
   
Sockerintolerans
  - Sugar Intolerance Strip Assay
  - Lactose Intolerance Strip Assay
  - Realfast Assay Laktosintolerans
   
Gaucher Disease
  - Gaucher Disease Strip Assay
   
Kongenital adrenohyperplasi (CAH)
- Kongenital adrenohyperplasi (CAH) Strip Assay
- Realfast Assay Kongenital adrenohyperplasi (CAH)
Cystisk fibros
- Cystisk fibros CF Strip Assay
   - Cystisk fibros CF Strip Assay TUR
   - Cystisk fibros CF Strip Assay GER
   
Genetisk predisposition
Kardiovaskulär sjukdom
- CVD relaterade Strip Assays
  - CVD Strip Assay
  - PGX-Trombo Strip Assay
- RealFast™ Assay VKORC1 -1639G>A
- RealFast™ Assay FV Leiden
- RealFast™ Assay PTH 20210G>A
- RealFast™ Assay MTHFR 677C>T
- RealFast™ Assay MTHFR 1298A>C
- RealFast™ Assay PAI-1 4G/5G
  - ApoE Strip Assay
 
Alzheimers sjukdom
  - ApoE Strip Assay
 
Spondylit m.m.
  - HLA-B27 Strip Assay
  - RealFast™ HLA-B27
 
Farmakogenomik
 
  - PGX-NRAS Strip Assay
  -FCGR Strip Assay
  - PGX-CYP2C19 Strip Assay
  - PGX-P450 CYP 2D6 Strip Assay
- PGX-HIV Strip Assay
  - RealFast™ Assay HLA-B5701
 
- PGX-Trombo Strip Assay
 
Tillbehör
  - Mjukvara Strip Assay evaluator
   
 
   
 
   
   
   
 
Viennalab - Navigeringsmeny

Familjär Medelhavsfeber
FMF Strip Assay

Familjär Medelhavsfeber FMF

Familjär medelhavsfeber (FMF) är den vanligaste ärvde inflammatorisk sjukdom. Det är en autosomal-recessiv ärftlig inflammatorisk störning. Den kännetecknas av återkommande, korta (vanligen 2-4 dagar), självbegränsande skov med feber, tillsammans med smärtor i buk och eller/bröst, ibland i samband med rosliknande erythema.

Den allvarligaste komplikationen FMF är amyloidos, en ansamling av proteinavlagringar som kan leda till njursvikt. Profylaktisk behandling med colchicin kan förhindra detta och skapa förutsättning för ett normalt liv. De tämligen ospecifika kliniska symptomen medför att molekylär genetisk analys gör det signifikant lättare för tidig och korrekt diagnostik av FMF, samt ger möjlighet att ge livslång förebyggande behandling av drabbade individer med colchicine.

FMF orsakas av mutationer i MEFV-genen, som kodar för ett protein som kallas pyrin eller marenostrin. Spektrumet av mutationer varierar mellan olika etniska grupper och påverkar svårighetsgraden av FMF, liksom risken för att utveckla systemisk reaktiv amyloidos (AA).

Den homozygota tillståndet hos serumamyloid A (SAA) isotyp SAA1.1 signifikant associerad med AA-amyloidos och klinisk svårighetsgrad hos patienter med FMF och reumatoid artrit (RA).

Skafte MedLab AB erbjuder pålitliga och lättanvända testkit från ViennaLab för familjär medelhavsfeber och riskfaktorer för Amyloidosis FMF StripAssays®. Kiten innehåller material för isolering av DNA från humant helblod, in vitro amplifiering av gen-sekvenserna och efterföljande detektion av 12 mutationer i MEFV genen: E148Q, P369S, F479L, M680I (G/C), M680I (G/A), I692del, M694V, M694I, K695R, V726A, A744S, R761H och två polymorfa loci i den SAA1 gen: 209 C> T, 244 T> C.

 
Best.nr. Benämning Specifikation
4-230 FMF Strip Assay 12 MEFV-genmutationer
4-390 FMF-SAA1 StripAssay 12 MEFV-genmutationer samt 2 polymorfa loci i SAA1 genen