<< Tillbaka
   
Allmänt
- Om ViennaLab
  - ViennaLab StripAssay
  - ViennaLab Realfast™ Assay
   
Genetiskt betingade sjukdomar
Thalassemi
  - a-Globin Thalassemi Strip Assay
  - b-Globin Thalassemi Strip Assay
  -Beta-Thai Modifier Strip Assay
Hemokromatos
  - Hemokromatos Strip Assay  A
  - Hemokromatos Strip Assay  B
  - Realfast Assay Hemokromatos 
   
Familjär medelhavsfeber
  - FMF Strip Assay
   
Sockerintolerans
  - Sugar Intolerance Strip Assay
  - Lactose Intolerance Strip Assay
  - Realfast Assay Laktosintolerans
   
Gaucher Disease
  - Gaucher Disease Strip Assay
   
Kongenital adrenohyperplasi (CAH)
- Kongenital adrenohyperplasi (CAH) Strip Assay
- Realfast Assay Kongenital adrenohyperplasi (CAH)
Cystisk fibros
- Cystisk fibros CF Strip Assay
   - Cystisk fibros CF Strip Assay TUR
   - Cystisk fibros CF Strip Assay GER
   
Genetisk predisposition
Kardiovaskulär sjukdom
- CVD relaterade Strip Assays
  - CVD Strip Assay
  - PGX-Trombo Strip Assay
- RealFast™ Assay VKORC1 -1639G>A
- RealFast™ Assay FV Leiden
- RealFast™ Assay PTH 20210G>A
- RealFast™ Assay MTHFR 677C>T
- RealFast™ Assay MTHFR 1298A>C
- RealFast™ Assay PAI-1 4G/5G
  - ApoE Strip Assay
 
Alzheimers sjukdom
  - ApoE Strip Assay
 
Spondylit m.m.
  - HLA-B27 Strip Assay
  - RealFast™ HLA-B27
 
Farmakogenomik
 
  - PGX-NRAS Strip Assay
  -FCGR Strip Assay
  - PGX-CYP2C19 Strip Assay
  - PGX-P450 CYP 2D6 Strip Assay
- PGX-HIV Strip Assay
  - RealFast™ Assay HLA-B5701
 
- PGX-Trombo Strip Assay
 
Tillbehör
  - Mjukvara Strip Assay evaluator
   
 
   
 
   
   
   
 
Viennalab - Navigeringsmeny

Spondylartropatier

HLA-antigen, humant leukocyte antigen, är ett histokompabilitetsantigen på cellytan hos människan. HLA-B är, som en del av MHC (Major Histocompatibility Complex), involverad i igenkänning av egna och främmande peptider. Variant HLA-B27 finns hos cirka 8% friska Kaukasier och är välkänd som genetisk riskfaktor för spondylartropatier ("spondartriter"). Upp till 96% av patienter med ankyloserande spondylit (Morbus Bechterew) och upp till 80% av patienter med reaktiv artrit är bärare av allelen HLA-B27. Ankyloserande spondylit är en kronisk, inflammatorisk artrit som huvudsakligen påverkar spinal-fogarna och Sacroiliaca-fogarna. Patienter lider av kronisk smärta och stelhet i rygg och pelvis och, med tilltagande sjukdom, kan utveckla spinalfusion. Sjukdomen visar sig vanligen i åldern 15 – 30 år och är tre gånger vanligare hos män. Ofta kan 5 – 10 år förlöpa från tidiga, ospecifika symtom till en definitiv diagnos
 
HLA-B27 är en genetisk riskfaktor för seronegativa spondyloartropatier, som t.ex. ankyloserande spondylit (Morbus Bechterew) reaktiv artrit, juvenil rheumatoid artrit och tidig uveit
Ankyloserande spondylit (Morbus Bechterew)är den mest prevalenta spondyloartropatin som berör 0.1-1% av allmän population


Symptom vid debuten för sjukdomen är vanligen ospecifika vilket begränsar möjligheten att sätta en riktig diagnos. Differentiering mellan HLA-B27 positiva och negativae patienter är en viktig parameter diagnos av spondyloartropatier. Tidig och adekvat behandling förbättrar sjukdomsförloppet för patienten.
Humant leukocyte antigen HLA-B27 RealFast™ Assay

HLA-B27 RealFast™ Assay är ett snabbt och korrekt realtids-PCR-test för påvisande av HLA-B27-allelen, en specifik variant av HLA-antigen B (HLA-B) genen som är starkt associerad med seronegativa spondyloartropatier. Satsen används för att bekräfta diagnos av misstänkt ankyloserande spondylit, reaktiv artrit, juvenil reumatoid artrit eller anterior uveit. Den kvalitativa analysen särskiljer närvaron eller frånvaron av HLA-B27 i ett genom-DNA-extrakt och detekterar alla sjukdomsrelevanta HLA-B27-subtyper.

HLA-B-molekyler är cellyteproteiner som spelar en viktig roll vid immunitet. Frekvensen för HLA-B27-varianten är ca 8% i en generell kaukasiska population, medan mer än 90% av patienterna lider av ankyloserande spondylit (AS). Sjukdomen, som drabbar främst män i åldrarna 20 till 40 år, kännetecknas av inflammation i sakroiliakaleden och utvecklas med stelhet i ryggraden. Med en hög korrelationen med sjukdomen är HLA-B27 genotypning lämplig för differentialdiagnos av AS. Andra undergrupper av spondyloartrit är också associerade med HLA-B27, men i mindre grad.

Testet baseras på den fluorogena 5'nukleasanalysen, brukar även kallas TaqMan prober. Varje reaktion innehåller genspecifika primerpar för amplifiering av ett 184 bp fragment av HLA-B27-genen och en kontrollgen, den senare tjänar som PCR-kontroll. Ytterligare komponenter är två dubbelmärkta, genspecifika hydrolysprober som hybridiserar till målsekvensen på motsvarande fragment. Närheten mellan den 5'-fluorescerande reporter och det 3'-utsläckande färgämnet på intakta prober hindrar reportern från att fluorescera. Under förlängningsfasen i PCR klyver 5 '- 3' exonukleasaktiviteten hos Taq DNA-polymeras 5'-fluorescerande reporter från den hybridiserade proben. Den fysiska separationen av fluoroforen från det utsläckande färgämnet ger en fluorescerande signal i realtid, som är proportionell mot den ackumulerade PCR-produkten

I prover positiva för HLA-B27, FAM-märkt HLA-B27-prob samt HEX-märkt PCR-kontrollsond binder båda till lämpliga genfragmentet. En stark fluorescenssignal detekteras i FAM-kanalen (520 nm) och HEX-kanalen (556 nm). I prover som är negativa för HLA-B27 hybridiseras enbart HEX-märkt PCR-kontrollsond till den komplementära strängen hos kontrollgenfragmentet. En stark fluorescenssignal detekteras i HEX kanalen och ingen eller endast en baslinjesignal i FAM-kanalen.
Kitet innehåller reagens för 100 reaktioner med en slutlig volym på vardera 20 μl.
Kiten innehåller bruksfärdigt reagens till 20 tester. Analysen kan utföras i fyra enkla steg på mindre än 6 timmar, manuellt eller automatiserat.

Best.nr. Benämning Specifikation
7-620 RealFast™ Assay HLA-B27 Detekterar sjukdomsrelevanta HLA-B27-subtyper