<< Tillbaka
   
Allmänt
- Om ViennaLab
  - ViennaLab StripAssay
  - ViennaLab Realfast™ Assay
   
Genetiskt betingade sjukdomar
Thalassemi
  - a-Globin Thalassemi Strip Assay
  - b-Globin Thalassemi Strip Assay
  -Beta-Thai Modifier Strip Assay
Hemokromatos
  - Hemokromatos Strip Assay  A
  - Hemokromatos Strip Assay  B
  - Realfast Assay Hemokromatos 
   
Familjär medelhavsfeber
  - FMF Strip Assay
   
Sockerintolerans
  - Sugar Intolerance Strip Assay
  - Lactose Intolerance Strip Assay
  - Realfast Assay Laktosintolerans
   
Gaucher Disease
  - Gaucher Disease Strip Assay
   
Kongenital adrenohyperplasi (CAH)
- Kongenital adrenohyperplasi (CAH) Strip Assay
- Realfast Assay Kongenital adrenohyperplasi (CAH)
Cystisk fibros
- Cystisk fibros CF Strip Assay
   - Cystisk fibros CF Strip Assay TUR
   - Cystisk fibros CF Strip Assay GER
   
Genetisk predisposition
Kardiovaskulär sjukdom
- CVD relaterade Strip Assays
  - CVD Strip Assay
  - PGX-Trombo Strip Assay
- RealFast™ Assay VKORC1 -1639G>A
- RealFast™ Assay FV Leiden
- RealFast™ Assay PTH 20210G>A
- RealFast™ Assay MTHFR 677C>T
- RealFast™ Assay MTHFR 1298A>C
- RealFast™ Assay PAI-1 4G/5G
  - ApoE Strip Assay
 
Alzheimers sjukdom
  - ApoE Strip Assay
 
Spondylit m.m.
  - HLA-B27 Strip Assay
  - RealFast™ HLA-B27
 
Farmakogenomik
 
  - PGX-NRAS Strip Assay
  -FCGR Strip Assay
  - PGX-CYP2C19 Strip Assay
  - PGX-P450 CYP 2D6 Strip Assay
- PGX-HIV Strip Assay
  - RealFast™ Assay HLA-B5701
 
- PGX-Trombo Strip Assay
 
Tillbehör
  - Mjukvara Strip Assay evaluator
   
 
   
 
   
   
   
 
Viennalab - Navigeringsmeny

RealFast™ Assay HLA-B5701

Abakavir är en nukleosidanalog reverse transkriptas-hämmare som används vid behandling av HIV-1-infektion. Cirka 5% till 8% av kaukasier med HIV-1-infektion som genomgår en antiretroviral kombinationsbehandling som innehåller abakavir utvecklar en överkänslighet. Manifestationer debuterar vanligen inom 6 veckor efter påbörjad behandling och inkluderar multisystemsengagemang som ger hudutslag, feber, konstitutionella symtom, mag-tarmkanalssymtom eller andningssymtom som blir allvarligare vid fortsatt behandling. Omedelbar och permanent avbrott av behandlingen leder till en snabb återgång av biverkningarna. Omvänt kan fortsatt behandling med abakavir efter en överkänslighetsreaktion provocera till potentiellt livshotande tillstånd. Att etablera rutinmässig screening för HLA-B5701 innan behandling sätts in minskar signifikant incidensen för överkänslighetsreaktioner på grund av abakavir.
 
HLA-B5701 RealFast™ Assay är ett snabbt och korrekt realtids-PCR-test för detektering av HLA-B5701 allelen, en specifik variant av HLA-antigen B (HLA-B) genen som är starkt associerad med överkänslighet mot abakavir. Kitet är avsett för genetisk riskstratifiering av HIV-infekterade patienter innan behandlingen med abakavir terapi sätts in. HLA-B5701 positiva patienter måste undantas från abakavirbehandling. Den kvalitativa analysen påvisar närvaro eller frånvaro av HLA-B5701 i ett genomiskt DNA-extrakt. Kitet interfererar inte med närbesläktade HLA-B5702 och HLA-B5703-varianter.
Testet baseras på den fluorogena 5'nukleasanalysen, brukar även kallas TaqMan prober. Varje reaktion innehåller genspecifika primerpar som amplifierar ett 97 bp fragment på HLA-B5701 genen och ett 147 bp fragment på en kontroll gen, den senare utgör PCR-kontroll. Ytterligare komponenter är två dubbelmärkta, genspecifika hydrolysprober som hybridiserar till målsekvensen på motsvarande fragment. Närheten mellan den 5'-fluorescerande reporter och det 3'-utsläckande färgämnet på intakta prober hindrar reportern från att fluorescera. Under förlängningsfasen i PCR klyver 5 '- 3' exonukleasaktiviteten hos Taq DNA-polymeras 5'-fluorescerande reporter från den hybridiserade proben. Den fysiska separationen av fluoroforen från det utsläckande färgämnet ger en fluorescerande signal i realtid, som är proportionell mot den ackumulerade PCR-produkten

I prover positiva för HLA-B5701, FAM-märkt HLA-B5701 prob samt HEX-märkt PCR-kontrollprob binder båda till lämpligt genfragment. En stark fluorescenssignal detekteras i FAM-kanalen (520 nm) och HEX-kanalen (556 nm). I prover som är negativa för HLA-B5701 hybridiseras enbart HEX-märkt PCR-kontrollsond till den komplementära strängen hos kontrollgenfragmentet. En stark fluorescenssignal detekteras i HEX kanalen och ingen eller endast en baslinjesignal i FAM-kanalen.

Kitet innehåller reagens för 100 reaktioner med en slutlig volym på vardera 20 μl.

Best.nr. Benämning Specifikation
7-610 RealFast™ Assay HLA-B5701 Detekterar HLA-B * 57: 01 alleler, som är associerade med överkänslighet mot anti-HIV-läkemedel abacavir