<< Tillbaka
   
Allmänt
- Om ViennaLab
  - ViennaLab StripAssay
  - ViennaLab Realfast™ Assay
   
Genetiskt betingade sjukdomar
Thalassemi
  - a-Globin Thalassemi Strip Assay
  - b-Globin Thalassemi Strip Assay
  -Beta-Thai Modifier Strip Assay
Hemokromatos
  - Hemokromatos Strip Assay  A
  - Hemokromatos Strip Assay  B
  - Realfast Assay Hemokromatos 
   
Familjär medelhavsfeber
  - FMF Strip Assay
   
Sockerintolerans
  - Sugar Intolerance Strip Assay
  - Lactose Intolerance Strip Assay
  - Realfast Assay Laktosintolerans
   
Gaucher Disease
  - Gaucher Disease Strip Assay
   
Kongenital adrenohyperplasi (CAH)
- Kongenital adrenohyperplasi (CAH) Strip Assay
- Realfast Assay Kongenital adrenohyperplasi (CAH)
Cystisk fibros
- Cystisk fibros CF Strip Assay
   - Cystisk fibros CF Strip Assay TUR
   - Cystisk fibros CF Strip Assay GER
   
Genetisk predisposition
Kardiovaskulär sjukdom
- CVD relaterade Strip Assays
  - CVD Strip Assay
  - PGX-Trombo Strip Assay
- RealFast™ Assay VKORC1 -1639G>A
- RealFast™ Assay FV Leiden
- RealFast™ Assay PTH 20210G>A
- RealFast™ Assay MTHFR 677C>T
- RealFast™ Assay MTHFR 1298A>C
- RealFast™ Assay PAI-1 4G/5G
  - ApoE Strip Assay
 
Alzheimers sjukdom
  - ApoE Strip Assay
 
Spondylit m.m.
  - HLA-B27 Strip Assay
  - RealFast™ HLA-B27
 
Farmakogenomik
 
  - PGX-NRAS Strip Assay
  -FCGR Strip Assay
  - PGX-CYP2C19 Strip Assay
  - PGX-P450 CYP 2D6 Strip Assay
- PGX-HIV Strip Assay
  - RealFast™ Assay HLA-B5701
 
- PGX-Trombo Strip Assay
 
Tillbehör
  - Mjukvara Strip Assay evaluator
   
 
   
 
   
   
   
 
Viennalab - Navigeringsmeny

Farmakogenomik
PGX – TPMT Strip Assay

Thiopuriner som azathiopurin, 6-merkaptopurin och 6-thioguanin, används ofta för behandling av leukemier och autoimmuna tillstånd (t.ex. Morbus Crohn och reumatoid artrit) Dessutom är dess funktion som immunosupressor efter organtransplantation mycket väletablerad. Vissa former av polymorfism i genen för thiopurinmetyltransferas (TPMT) kan ge reducerad eller total frånvaro av enzymaktivitet hos 10 – 12 % kaukasier. Hos individer med TPMT-brist har ackumulering av thiopurinmetaboliter en toxisk effekt på benmärg, vilket kan leda till potentiellt livshotande tillstånd med myelosuppression, anemi och ökad blödningsrisk samt infektionskänslighet.

Skafte MedLab AB erbjuder pålitliga och lättanvända kit för reverserad hybridiserings assay för att påvisa *1 (wild type), *2, *3A, *3B och *3C. Tillsammans med uppföljning av TPMT-aktivitet utgör genotypning före insättning av behandling information som hjälper till att optimera doseringen och undvika toxiska biverkningar från thiopuriner.

Metoden baseras på reverserad hybridisering av biotinylerad PCR-produkt till parallellt placerade allelspecifika oligonukleotider immobiliserade på en teststicka. För varje polymorf position kan en av tre möjliga mönster erhållas.

 

 

Analysen omfattar 3 polymorfa positioner i TPMT genen: 238 G>C, 460 G>A, 719 A>G.
 

Best.nr. Benämning Specifikation
4-740 PGX-TPMT StripAssay Screening för 238 G>C, 460 G>A, 719 A>G. innan behandling med thiopuriner påbörjas

PGX-TPMT kiten innehåller bruksfärdigt reagens till 20 tester. Analysen kan utföras i fyra enkla steg på mindre än 6 timmar, manuellt eller automatiserat.