<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Kvalitetssäkring


 

Kvalitetssäkring är en självklarhet på laboratorier världen över. Inom klinisk kemi omfattar ett system vad som brukar anges som internkontroll som kompletteras med extern kvalitetssäkringsprogram.

Internkontroller är ett material där medelvärde och godkänt område är känt för användaren Det analyseras dagligen enligt fastställda rutiner och resultaten jämförs över tid. På så sätt kan man följa utvecklingen för analysernas riktighet och variation.

Externa kontrollsystem hanteras av en extern operatör. Labbet prenumererar på olika program och får då periodvis material för analys på givna tidpunkter. Resultaten rapporteras till leverantören som behandlar alla resultat statistiskt. Därefter distribueras en sammanställning där egna resultat jämförs med andras. Det är ett sätt att förvissa sig om att man får samma utfall av ett prov oavsett var det analyseras och ger laboratoriet möjlighet att finna orsaken bakom en avvikelse när sådan uppstår.

Randox breda program av humant och bovint kvalitetskontrollserum är välkänt i hela världen. Utöver standardiserade produkter erbjuder Randox sera som specialtillverkas enligt exakta specifikationer från kunder.

Externkontroll erbjuds med relevanta program som täcker det mesta av förekommande behov inom klinisk kemi. Systemet hanteras under eget varumärke, RIQAS (Randox International Quality Assessment Scheme).

Med ett så brett sortiment av produkter är vi säkra på att kunna tillfredställa behovet hos laboratorier över hela världen. 

Material för internkontroll

Kontrollmaterialet
tillverkas av humant utgångsmaterial både för serum- och urinkontroller. Även tillsatsmaterial som används för att spetsa till önskade värden är helt humant material. Det innebär att kontrollmaterialet verkligen är 100% humant och inte enbart baserade på humant utgångsmaterial. Produkterna levereras i  frystorkad eller flytande form.

Randox Monokontroller och specifika kontroller

Flytande kontroll tillverkad av humant utgångsmaterial. Stabil till angivet utgångsdatum vid förvaring i kyl.

Best.nr. Benämning Format Förvaring Typiska värden

Storlek
(antal x ml)

EA1366 Monokontroll Ammonium/Etanol, nivå 1 Flytande Kyl

Ammonium55 µmol/l

Etanol 0,5 g/l

6 x 2 ml
EA1367 Monokontroll Ammonium/Etanol, nivå 2 Flytande Kyl

Ammonium 150 µmol/l

Etanol 1,5 g/l

6 x 2 ml
EA1368 Monokontroll Ammonium/Etanol, nivå 3 Flytande Kyl

Ammonium 300 µmol/l

Etanol 3 g/l

6 x 2 ml
BE454 Monokontroll Bilirubin Förhöjd Frystorkad Kyl

Totalt 290 µmol/l

Direkt 42 µmol/l

10 x 3 ml
CK1212 Monokontroll CK-MB Frystorkad Kyl 107 U/l 10 x 2 ml
CF1500 Monokontroll C.S.F. nivå 2       10 x 3 ml
CF1501 Monokontroll C.S.F. nivå 3       10 x 3 ml
CP2480 Monokontroll CRP nivå 2 Flytande Kyl 20,5 mg/l 10 x 1 ml
CP2481 Monokontroll CRP nivå 3 Flytande Kyl 153 mg/l 10 x 1 ml
CP2476 Monokontroll CRP högkänslig, nivå 1 Flytande Kyl 0,89 mg/l 10 x 1 ml
CP2477 Monokontroll CRP högkänslig, nivå 2 Flytande Kyl 3,6 mg/l 10 x 1 ml
FR2994 Monokontroll Fruktosamin, nivå 1 Frystorkad Kyl 250 µmol/l 3 x 1 ml
FR2996 Monokontroll Fruktosamin, nivå 3 Frystorkad Kyl 690 µmol/l 3 x 1 ml
PD2617 Monokontroll G-6-PDH, patologisk Frystorkad Kyl 108 U/l 6 x 0,5 ml
PD2618 Monokontroll G-6-PDH, normal Frystorkad Kyl 1370 U/l 6 x 0,5 ml
GR2608 Monokontroll Glutathionereduktas Frystorkad Kyl 55 U/l 10 x 5 ml
GY1369 Monokontroll Glycerol Frystorkad   520 µmol/l 3 x 5 ml
HA3445 Monokontroll HbA1c, Set på 2 nivåer Flytande Kyl

Nivå 1 5%

Nivå 2 10%

4 x 0,25 ml
LP3406 Monokontroll Lipoprotein (a), nivå 3 Frystorkad   61 mg/dl 3 x 1 ml
MA1361 Monokontroll Mikroalbumin nivå 1 och nivå 2

Frystorkad

Urin

Kyl

Nivå 1 36 mg/l

Nivå 2 160 mg/l

6 x 1 ml
SC692 Monokontroll RANSEL (glutathion- peroxidas)

Frystorkad

Helblod

Kyl 22 kU/l 10 x 1 ml
SD126 Monokontroll RANSOD (superoxid-dismutas)

Frystorkad

Helblod

Kyl 196 U/ml 10 x 1 ml
NX2331 Monokontroll TAS (totalt antioxidant-status) Frystorkad Kyl 1,44 mmol/l 10 x 5 ml