<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Kontroller för Allmän klinisk kemi
Multikontroll Bovin Allmänkemi
Frystorkad precissionskontroll

En omfattande bovint baserad serumkontroll avsedd för användning i rutinmässig uppföljning av precision. Innehåller 44 analyter inklusive vanliga veterinära parametrar såsom NEFA, gallsyror, laktat och D-3-hydroxibutyrat.
  • Frystorkat för ökad stabilitet

Analyter
 
Anemimarkörer        
Järn TIBC      
         
Diabetesmarkörer        
Glukos D-3-hydroxibutyrat -hydroxibutyrat (-HBDH)    
         
Endokrinologi        
Kortisol        
         
Elektrolyter        
Bikarbonat Calcium Kalium Klorid Magnesium
Natrium        
       
Inflammationsmarkörer        
Fosfatas Sur (Totalt) Fosfatas Sur (Prostata) Fosfatas Sur (Ej prostata) Laktat  
 
Hjärtmarkörer        
CK        
         
Levermarkörer        
ALAT (GPT) Alkalisk fosfatas ASAT (GOT) Bilirubin (Direkt) Bilirubin (Total)
Gallsyror -GT GLDH LD (LDH)  
         
Lipider        
Kolesterol NEFA Triglycerider    
         
Njurmarkörer        
Albumin Fosfat (oorganisk) Kreatinin Osmolalitet Urat
Urea        
         
Pankreasmarkörer        
Amylas Lipas      
         
Proteiner        
Protein Totalt        
       
Spårämnen          
Koppar Zink      
         
Terapeutiska läkemedel        
Lithium        
         
Tumörmarkörer          
PSA (Total)        
         
Tyroideamarkörer        
T3 Totalt T4 Fritt T4 Totalt    
         
Best.nr. Benämning

Storlek
(antal x ml)

SL1084 Bovin Kemikontroll, precisionskontroll nivå 1 20x5
SN1085 Bovin Kemikontroll, precisionskontroll nivå 2 20x5
SE1086 Bovin Kemikontroll, precisionskontroll nivå 3 20x5
MS5007 Rekonstruktionsvätska, uppmätt   20x5