<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Kontroller för Allmän klinisk kemi
Multikontroll Allmänkemi Premium PLUS
Frystorkad Analyserad kontroll

En omfattande analyserad multi-analyt allmänkemi kontroll avsedd för användning i rutinmässig uppföljning av både noggrannhet och precision.

Levereras med metod, instrument och temperaturspecifika målvärden och intervall för 69 analyter applicerade på de flesta på marknaden förekommande analysatorer. Målvärden för elektrofores anges även som en %-andel av totalt protein.
  • Frystorkat för ökad stabilitet
  • Humanbaserat serum
  • Typiska värden för osmolalitet på nivå 2 är 300 mOsm/kg och på nivå 3 370 mOsm/kg

Analyter
 
Anemimarkörer        
Järn TIBC      
         
Diabetesmarkörer        
Glukos D-3-hydroxibutyrat -hydroxibutyrat (-HBDH)    
         
Endokrinologi        
Kortisol        
         
Elektrolyter        
Bikarbonat Calcium Kalium Klorid Magnesium
Natrium        
         
Inflammationsmarkörer        
Fosfatas Sur (Totalt) Fosfatas Sur (Prostata) Fosfatas Sur (Ej prostata) Laktat  
         
Hjärtmarkörer        
CK        
         
Levermarkörer        
ALAT (GPT) Alkalisk fosfatas ASAT (GOT) Bilirubin (Direkt) Bilirubin (Total)
Gallsyror -GT GLDH Kolinesteras LAP
LD (LDH)        
         
Lipider        
Apolipoprotein A-1 Apolipoprotein B Kolesterol Kolesterol HDL NEFA
Triglycerider        
         
Njurmarkörer        
Albumin Fosfat (oorganisk) Kreatinin Osmolalitet Urat
Urea        
         
Pankreasmarkörer        
Amylas Amylas (Pankreas) Lipas    
         
Proteiner        
IgA IgG IgM Protein Totalt Transferrin
         
Elektrofores        
Albumin -1-globulin -2-globulin -globulin -globulin
       
Spårämnen          
Koppar Zink      
         
Terapeutiska läkemedel        
Digoxin Gentamicin Paracetamol Salicylat Teofyllin
Tobramycin       Litium
         
Tumörmarkörer          
PSA (Total)        
         
Tyroideamarkörer        
T3 Totalt T4 Fritt T4 Totalt TSH  
         
Vitaminer          
Vitamin B12        
         
Best.nr. Benämning

Storlek
(antal x ml)

HN1530 Kontroll Allmänkemi Premium PLUS Analyserad nivå 2 20x5
HE1532 Kontroll Allmänkemi Premium PLUS Analyserad nivå 3 20x5
HS2611 Kontroll Allmänkemi Premium PLUS Analyserad nivå 2 och 3 2x5x5
MS5007 Rekonstruktionsvätska, uppmätt   20x5