<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Kontroller för Allmän klinisk kemi
Multikontroll Allmänkemi Premium PLUS
Flytande Precisionskontroll

Multi-analyt kemikontroll avsedd för användning vid rutinmässig uppföljning av precision. Den mest omfattande kemikontrollen i sortimentet, täcker mer än100 analyter

  • Flytande för enkel användning
  • Humanbaserat serum
  • Höga CRP-nivåer eliminerar behovet av separata kontroller
Analyter
Anemimarkörer        
Folat Järn TIBC    
         
Diabetesmarkörer        
Glukos D-3-hydroxibutyrat -hydroxibutyrat (-HBDH)    
         
Endokrinologi        
Kortisol GH (Tillväxthormon)      
         
Elektrolyter        
Bikarbonat Calcium Kalium Klorid Magnesium
Natrium        
         
Inflammationsmarkörer        
CRP Fosfatas Sur Laktat    
         
Hjärtmarkörer        
CK Myoglobin Troponin T     
         
Levermarkörer        
ALAT (GPT) Alkalisk fosfatas ASAT (GOT) Bilirubin (Direkt) Bilirubin (Total)
Gallsyror -GT GLDH Kolinesteras LAP
LD (LDH)        
         
Lipider        
Apolipoprotein A-I Apolipoprotein B Kolesterol Kolesterol (HDL) Kolesterol (LDL)
Lipoprotein (a) Triglycerider      
         
Missbruksdroger        
Etanol Koffein      
         
Njurmarkörer        
Albumin Fosfat (oorganisk) Kreatinin Osmolalitet Urat
Urea        
Pankreasmarkörer        
Amylas Amylas (Pankreas) Lipas    
       
Proteiner        
-1-antitrypsin β-2-mikroglobulin Ceruloplasmin Ferritin Haptoglobin
IgA IgE IgG IgM Komplement C3
Komplement C4 Orosomukoid Prealbumin Protein Totalt Transferrin
         
Elektrofores        
Albumin -1-globulin -2-globulin -globulin -globulin
         
Fertilitet/Graviditet        
DHEA-sulfat FSH hCG LH Progesteron
Prolaktin Testosteron      
         
Spårämnen        
Koppar Zink      
         
Terapeutiska läkemedel        
Amikacin Digoxin Fenobarbital Fenytoin Gentamicin
Karbamazepin Litium Paracetamol Salicylat Teofyllin
Valproat Valproat     Valproat
         
Tumörmarkörer        
AFP CEA      
         
Tyroideamarkörer        
T3 Fritt T3 Totalt T4 Fritt T4 Totalt TSH
T upptag        
         
Vitaminer        
Vitamin B12        
Best.nr. Benämning

Storlek
(antal x ml)

LUL5069 Kontroll Allmänkemi Premium PLUS, Flytande Nivå 1 12x5
LUN5070 Kontroll Allmänkemi Premium PLUS, Flytande Nivå 2 12x5
LUN5048 Kontroll Allmänkemi Premium PLUS, Flytande Nivå 3   12x5
LUL5093 Kontroll Allmänkemi Premium PLUS, Flytande Nivå 1 12x10
LUN5094 Kontroll Allmänkemi Premium PLUS, Flytande Nivå 2   12x10
LUE5095 Kontroll Allmänkemi Premium PLUS, Flytande Nivå 3 12x10