<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Kontroller för Allmän klinisk kemi
Multikontroll Allmänkemi Premium
Frystorkad Analyserad kontroll

En analyserad multi-analyt kontroll avsedd för användning i rutinmässig uppföljning av både noggrannhet och precision. Levereras med temperaturspecifika målvärden och för de vanligaste metoderna. Täcker 40 almmänkemiska analyter och proteiner.

  • Frystorkat för ökad stabilitet
  • Humanbaserat serum
  • Höga CRP-nivåer eliminerar behovet av separata kontroller

Analyter
 
Anemimarkörer        
Järn TIBC      
         
Diabetesmarkörer        
Glukos D-3-hydroxibutyrat -hydroxibutyrat (-HBDH)    
         
Elektrolyter        
Calcium Kalium      
         
Inflammationsmarkörer        
Fosfatas Sur (Totalt) Fosfatas Sur (Prostata)      
         
Hjärtmarkörer        
CK        
         
Levermarkörer        
ALAT (GPT) Alkalisk fosfatas -GT GLDH  
         
Lipider        
Kolesterol Triglycerider      
         
Missbruksdroger        
Etanol        
         
Njurmarkörer        
Albumin Fosfat (oorganisk) Kreatinin Urat Urea
         
Pankreasmarkörer        
Amylas Amylas (Pankreas) Lipas    
         
Proteiner        
IgA IgG IgM Protein Totalt Transferrin
         
Terapeutiska läkemedel        
Litium        
         
 
Best.nr. Benämning

Storlek
(antal x ml)

HN5067 Kontroll Allmänkemi Premium, Analyserad Nivå 1 12x5
HE5068 Kontroll Allmänkemi Premium, Analyserad Nivå 2 12x5
MS5007 Rekonstruktionsvätska, uppmätt   20x5