<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring är en självklarhet på laboratorier världen över. Inom klinisk kemi omfattar ett system vad som brukar anges som internkontroll som kompletteras med extern kvalitetssäkringsprogram.

Internkontroller är ett material där medelvärde och godkänt område är känt för användaren Det analyseras dagligen enligt fastställda rutiner och resultaten jämförs över tid. På så sätt kan man följa utvecklingen för analysernas riktighet och variation.

Externa kontrollsystem hanteras av en extern operatör. Labbet prenumererar på olika program och får då periodvis material för analys på givna tidpunkter. Resultaten rapporteras till leverantören som behandlar alla resultat statistiskt. Därefter distribueras en sammanställning där egna resultat jämförs med andras. Det är ett sätt att förvissa sig om att man får samma utfall av ett prov oavsett var det analyseras och ger laboratoriet möjlighet att finna orsaken bakom en avvikelse när sådan uppstår.

Randox breda program av humant och bovint kvalitetskontrollserum är välkänt i hela världen. Utöver standardiserade produkter erbjuder Randox sera som specialtillverkas enligt exakta specifikationer från kunder.

Externkontroll erbjuds med relevanta program som täcker det mesta av förekommande behov inom klinisk kemi. Systemet hanteras under eget varumärke, RIQAS (Randox International Quality Assessment Scheme).

Med ett så brett sortiment av produkter är vi säkra på att kunna tillfredställa behovet hos laboratorier över hela världen. 
 

 

 

 

 

Material för internkontroll

Kontrollmaterialet
tillverkas av humant utgångsmaterial både för serum- och urinkontroller. Även tillsatsmaterial som används för att spetsa till önskade värden är helt humant material. Det innebär att kontrollmaterialet verkligen är 100% humant och inte enbart baserade på humant utgångsmaterial. Produkterna levereras i  frystorkad eller flytande form.

Randox Multikontroll för ammoniak, glukos, glutamat och laktat

Kontrollmaterialet tillverkas av humant 100 % humant utgångsmaterial. Produkten levereras bruksklar i flytande format . Åsatta värden och gränser anges för ammoniak, glukos, glutamat och laktat.


 
Best.nr. Benämning

Storlek
(antal x ml)

MC1379 Multikontroll för ammoniak, glukos, glutamat och laktat, nivå 1 5 x 2 ml
MC1380 Multikontroll för ammoniak, glukos, glutamat och laktat, nivå 2 5 x 2 ml
MC1384 Multikontroll för ammoniak, glukos, glutamat och laktat, nivå 3 5 x 2 ml

Randox Multikontroll för cerebrospinalvätska CSF

Kontrollmaterialet tillverkas av humant utgångsmaterial. Avsedd att användas för kvalitetskontroll av upp till sju komponenter och fem elektroforesregioner. Produkten levereras frystorkad på två nivåer. Åsatta värden och gränser anges. Kompatibel för de flesta förekommande analysatorer.


 
Best.nr. Benämning

Storlek
(antal x ml)

CF1500 Kontroll CSF, nivå 2 10 x 3 ml
CF1501 Kontroll CSF, nivå 3 10 x 3 ml
Randox Multikontroll för Cytokiner

Tillverkas av humant utgångsmaterial. Levereras frystorkad i set på tre nivåer med 12 analyter.


 
Best.nr. Benämning

Storlek
(antal x ml)

CY5006 Kontrollset Cytokiner, 3 nivåer 3 x 3 x 1 ml
Randox Multikontroll för Cytokiner Högkänslig

Tillverkas av humant utgångsmaterial. Levereras frystorkad i set på tre nivåer med 12 analyter.


 
Best.nr. Benämning

Storlek
(antal x ml)

CY5005 Kontrollset Cytokiner HS, 3 nivåer 3 x 3 x 1 ml

Randox Multikontroll för Droger

Flytande kontroll tillverkad av humant utgångsmaterial. Stabil till angivet utgångsdatum vid förvaring i kyl. Levereras på tre nivåer. Lämplig för analyser på klin. kem. instrument och immunoassay.

Innehåller amfetamin (d-amfetamin, d-metamfetamin), barbiturater (fenobarbital, secobarbital), benzodiazeiner (lorazepam, nordiazepam), cannabinoider 11-nor-D-9-THC-9-COOH), kokain (benzoylecogonin), LSD, metadon, opiater (fritt morfin, buprenorfin), phencyclidin, EDDP, etanol, propoxyfen och TCA (nortriptylen).

Riktvärden är för nivå 1 25 % under cut off, nivå 2 25% över cut off och nivå 3 hög positiv.


 
Best.nr. Benämning

Storlek
(antal x ml)

DC1363 Kontroll Droger, nivå 1 10 x 10 ml
DC1364 Kontroll Droger, nivå 2 10 x 10 ml
DC1365 Kontroll Droger, nivå 3 10 x 10 ml

Randox Multikontroll för glutamin

Tillverkas av 100 % humant utgångsmaterial. Levereras frystorkad på tre nivåer.


 
Best.nr. Benämning

Storlek
(antal x ml)

GM1376 Kontroll  för glutamin nivå 1 5 x 5 m
GM1377 Kontroll  för glutamin nivå 2 5 x 5 ml
GM1378 Kontroll  för glutamin nivå 3 5 x 5 ml

Randox Multikontroll, flytande för hjärtmarkörer

Kontrollmaterialet tillverkas av kontrollerat blodgivarblod. Alla tillsatser som görs är framställt från 100 % humant utgångsmaterial. Det innebär att kontrollproverna beter sig som humana patientprover och är även lämpliga
för immunologiska metoder.

Produkten levereras bruksklar i flytande format  på tre nivåer. Åsatta värden och gränser anges för BNP, CK-MB (massa), hsCRP, Digoxin, Homocystein, Myoglobin, NTProBNP, Troponin I samt Troponin T.
 

Best.nr. Benämning

Storlek
(antal x ml)

CQ5027 Kontroll hjärtmarkörer, flytande, nivå 1 3 x 1 ml
CQ5030 Kontroll hjärtmarkörer, flytande, nivå 1 3 x 2 ml
CQ5028 Kontroll hjärtmarkörer, flytande, nivå 2 3 x 1 ml
CQ5031 Kontroll hjärtmarkörer, flytande, nivå 2 3 x 2 ml
CQ5029 Kontroll hjärtmarkörer, flytande, nivå 3 3 x 1 ml
CQ5032 Kontroll hjärtmarkörer, flytande, nivå 3 3 x 2 ml

 

Randox Multikontroll, frystorkad för hjärtmarkörer

Kontrollmaterialet tillverkas av kontrollerat blodgivarblod. Alla tillsatser som görs är framställt från 100 % humant utgångsmaterial. Det innebär att kontrollproverna beter sig som humana patientprover och är även lämpliga
för immunologiska metoder.

Produkten levereras frystorkad på tre nivåer. Åsatta värden och gränser anges för CK total, CK-MB (aktivitet), CK-MB (massa), Homocystein, Myoglobin, Troponin I samt Troponin T.
 


Best.nr. Benämning

Storlek
(antal x ml)

CQ3100 Kontroll hjärtmarkörer, frystorkad 3 nivåer 3 x 1 ml
CQ3259 Kontroll hjärtmarkörer, frystorkad, 3 nivåer 3 x 2 ml

 

Randox Multikontroll för immunoassay

Kontrollmaterialet tillverkas av humant utgångsmaterial. Ingående analyter är valda så att samma kontroll skall kunna användas för analyser av thyreoideahormoner, fertilitetshormoner och tumörmarkörer. Låga TSH-värden i nivå 1 lämpar sig mycket väl för kontroll av metodkänslighet.

Produkten levereras frystorkad på tre nivåer. Kontrollserat är analyserat och åsatta instrumentspecifika värden och gränser anges. Kompatibel med de flesta förekommande analysinstrumenten.

 


 
Best.nr. Benämning

Storlek
(antal x ml)

IA2638 Kontroll Immunoassay Nivå 1 10 x 5 ml
IA2639 Kontroll Immunoassay Nivå 2 10 x 5 ml
IA2640 Kontroll Immunoassay Nivå 3 10 x 5 ml
IA2633

Kontroll Immunoassay tre nivåer

12 x 5 ml

Randox Multikontroll för koagulation

Kontrollmaterialet tillverkas av 100 % humant utgångsmaterial helt utan animala tillsatser.  Produkten levereras frystorkad på tre nivåer. Åsatta värden och gränser angesför de vanligast förekommande reagenssyetemen.

 

Best.nr. Benämning

Storlek
(antal x ml)

CQ5021 Kontroll koagulation Nivå 1 12 x 1 ml
CQ5022 Kontroll koagulation  Nivå 2 12 x 1 ml
CQ5023 Kontroll koagulation  Nivå 3 12 x 1 ml

 


Randox Multikontroll för lipider

Kontrollmaterialet tillverkas av humant utgångsmaterial. Avsedd att användas inte enbart för traditionella lipidanalyser utan omfattar även nyare lipoproteiner

Produkten levereras frystorkad på tre nivåer. Kontrollserat är analyserat och åsatta värden och gränser anges. Kompatibel för de flesta förekommande analysatorer.


Best.nr. Benämning

Storlek
(antal x ml)

LE2668 Kontroll Lipider Nivå 1 5 x 1 ml
LE2661 Kontroll Lipider Nivå 1 5 x 3 ml
LE2669 Kontroll Lipider Nivå 2 5 x 1 ml
LE2662 Kontroll Lipider Nivå 2 5 x 3 ml
LE2670 Kontroll Lipider Nivå 3 5 x 1 ml
LE2663 Kontroll Lipider Nivå 3 5 x 3 ml


Randox Multikontroll för small dense LDL kolesterol

Kontrollmaterialet tillverkas av humant utgångsmaterial. Produkten levereras frystorkad på tre nivåer. Kontrollserat är analyserat och åsatta värden och gränser anges. Kompatibel för de flesta förekommande analysatorer.

 


 
Best.nr. Benämning

Storlek
(antal x ml)

LE5013 Kontroll Lipider Nivå 1 3 x 1 ml
LE5014 Kontroll Lipider Nivå 2 3 x 1 ml
LE5015 Kontroll Lipider Nivå 3 3 x 1 ml


Randox Multikontroll för Läkemedel

Tillverkas av humant utgångsmaterial. Produkten levereras frystorkad på tre nivåer. Kontrollserat är analyserat och metodspecifika värden och gränser anges för 18 analyter. Kompatibel för de flesta förekommande analysatorer.


 
Best.nr. Benämning

Storlek
(antal x ml)

HD1667 Kontroll Läkemedel Nivå 1 20x5 ml
HD1668 Kontroll Läkemedel Nivå 2 20x5 ml
HD1669 Kontroll Läkemedel Nivå 3 20x5 ml


Randox Multikontroll för maternal screening

Frystorkad kontroll tillverkas av 100 % humant utgångsmaterial. Produkten levereras på tre nivåer. Kontrollen är analyserad och metodspecifika värden och gränser anges för 6 analyter. Kompatibel för de flesta förekommande analysatorer.


Best.nr. Benämning

Storlek
(antal x ml)

MSS5024 Kontroll maternalscreening nivå 1 3 x 1 ml
MSS5025 Kontroll maternalscreening nivå 2 3 x 1 ml
MSS5026 Kontroll maternalscreening nivå 3 3 x 1 ml

Randox Multikontroll för specifika proteiner

Flytande kontroll som tillverkas av humant utgångsmaterial. Produkten levereras på tre nivåer. Kontrollserat är analyserat och metodspecifika värden och gränser anges för 25 analyter. Kompatibel för de flesta förekommande analysatorer.


Best.nr. Benämning

Storlek
(antal x ml)

PS2682 Kontroll Specifika proteiner Nivå 1 3 x 1 ml
PS2683 Kontroll Specifika proteiner Nivå 2 3 x 1 ml
PS2684 Kontroll Specifika proteiner Nivå 3 3 x 1 ml

Randox Multikontroll för Tillväxtpromotorer

Tillverkas av 100 % humant utgångsmaterial. Levereras frystorkad i set på tre nivåer med 9 analyter.


Best.nr. Benämning

Storlek
(antal x ml)

GP5003 Kontrollset  för tillväxtpromotorer 3 x 3 x 1 ml

Randox Multikontroll för Urinanalyser

Tillverkas av humant utgångsmaterial. Levereras frystorkad på två nivåer.

Assayed urinkontroll är analyserad och metodspecifika värden och gränser anges för 23 analyter.

Precision urinkontroll levereras med ett angivet ungefärligt värde för 12 analyter. Användaren gör själv initiala analyser för att sätta sina egna målvärden och gränser.


Best.nr. Benämning

Storlek
(antal x ml)

UC1502 Kontroll Precision Urinanalyser, Nivå 2 10 x 10 ml
UC1503 Kontroll Precision Urinanalyser, Nivå 3 10 x 10 ml
AU2352 Kontroll Assayed Urinanalyser, Nivå 2 12 x 10 ml
AU2353 Kontroll Assayed Urinanalyser, Nivå 3 12 x 10 ml

Randox Multikontroll för Urintestremsor

Tillverkas av humant utgångsmaterial. Levereras i bruksfärdigt flytande format på två nivåer.

Kontrolen innehåller albumin, bilirubin, blod, glukos, hCG, ketoner, kreatinin, leukocyter, nitrit, pH, protein, specifik vikt och urobilinogen. Analyserad med de flesta förekommande testremsor.


 
Best.nr. Benämning

Storlek
(antal x ml)

UC5033 Kontroll Precision för Urintestremsa, Nivå 1 12 x 12 ml
UC5034 Kontroll Precision för Urintestremsa, Nivå 2 12 x 12 ml