<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Klinisk kemi

Randox är en av de globalt största tillverkarna av produkter för klinisk kemi. Ett stort antal olika reagenskit täcker den största delen av vad som behövs vid kliniska laboratorier och kan användas på de flesta på marknaden förekommande analysinstrument. särskilt dedikerade reagenskit erbjuds för ett anatal märken av analysatorer.

Utöver sortimentet med reagenskit erbjuds helautomatiska och semi-automatiska instrument från serien RX för såväl till laboratorier vid mindre enheter, som t.ex. läkarhus, som till centrallaboratorier vid sjukhus.
 

Randox RX Daytona™ analysator

RX Daytona™ är ett fullständigt automatiserat random access instrument för klinisk kemi. Analysatorn är anpassad för placering på den vanliga arbetsbänken på laboratoriet och erbjuder egenskaper som vanligen bara återfinns hos stora instrument.

ˇ                Omfattande testpanel för klinisk kemi, proteiner och TDM samt kontroller och kalibratorer

ˇ                Kyvettdiskningssystem

ˇ                Kyld karusell för kalibratorer och kvalitetskontroller

ˇ                Hantering av akutprover

ˇ                Direkt interface till värddator

ˇ                Automatiska funktioner för omkörningar och förspädning

 

ā         Kapacitet på upp till 450 tester per timme (inkl. ISE)

ā         40 positioner för rutinanalyser, akut- och kvalitetskontroller. Barkod identifikation, förspädning och automatisk omkörning. Flera rörstorlekar kan användas.

ā         40 reagenspositioner i kyld miljö. Barkod identifikation för reagens, beräkning av återstående reagensvolym och antal tillgängliga tester

ā         Blandningssystem med varierbar omrörarhastighet

ā         45 återanvändbara kyvetter (volym 180 μl min, 500 μl max) av glas

ā         Direkt absorbance i kyvetter (mono eller bi-kromatiskt). Filter för 340, 415, 510, 546, 570, 600, 660, och 700

ā         Avläsningsprinciper enligt slutpunkt, kinetik, turbidimetri, ISE, prov- och reagensblank

ā         Interface till labdatasystem

Best.nr. Benämning
RX3900 Randox RX Daytona™ analysator utan ISE-enhet
RX3901 RX Daytona med ISE