<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Reagens Klinisk kemi
 
Allmänt om Randox reagenskit
Randox är en av de globalt största tillverkarna av produkter för klinisk kemi. Skafte MedLab AB är stolta över att erbjuda tredje parts diagnostiska reagens från Randox som passar perfekt för olika laboratoriers behov. Förutom en omfattande testmeny med reagenser av högsta kvalitet garanteras också flexibilitet, bekvämlighet och användarvänlighet. Ett stort antal olika reagenskit täcker den största delen av kliniska laboratoriers behov och kan användas på de flesta på marknaden förekommande analysinstrument.
Sortimentet omfattar troligen marknadens största testmeny med 118 analyser, som omfattar över 100 sjukdomsmarkörer, som exempelvis antioxidanter, diabetes, droger, koagulation, lipider, specifika proteiner, terapeutisk läkemedelsuppföljning och veterinärmedicinsk testning.
Variationen i format och metoder som finns tillgängliga ger större flexibilitet och valfrihet för olika laboratorier. Förutom flexibla förpackningsstorlekar och en fullständig förteckning över analysatorapplikationer erbjuds även dedikerade reagensförpackningar (Randox Easy Read och Easy Fit regens) för olika kemiska analysinstrument vilket medför frihet för användaren att välja produkter från en oberoende tillverkare.
 
Utöver sortimentet med reagenskit erbjuds helautomatiska och semi-automatiska instrument från serien RX för laboratorier vid såväl  mindre enheter, som t.ex. läkarhus, som till centrallaboratorier vid sjukhus.

Randox reagenskit för automation samt manuella metoder

Reagenskit för flertalet traditionella metoder för manuellt utförande eller för de flesta diskreta och centrifugalanalysatorer.  
Instrumentspecifika applikationer för olika analysatorer tillhandahålls på begäran om aktuellt instrument anges vid beställning.
Anemimarkörer
Best.nr. Benämning Metod

Storlek

 

Stabilitet brukslösningar

+2 to +8°C

+15 to +25°C

PD2616   G-6-PDH Screen test 750T 1 mån  
PD410 G-6-PDH UV R1 1x100 ml
R2 1x2 ml
28 dagar  
SI3821   Järn Ferrozine R1 6x20 ml
R2 3x11 ml
angivet datum  
SI7967 Järn, flytande Ferrozine R1 7x50 ml
R2 2x42 ml
angivet datum  
SI257   Järn FERENE 2x100 ml 1 mån  
SI250 Järn/UIBC FERENE 200 ml 1 mån  
TI1010   TIBC Kolorimetrisk 100 ml angivet datum  
 

Antioxidanter 

Best.nr. Benämning Metod

Storlek

Stabilitet brukslösningar

+2 to +8°C

+15 to +25°C

GR2368 Glutathionreduktas UV 5x5 ml 2 dagar  
RS504 RANSEL Glutathionperoxidas Enzymatisk 8x6.5 ml 48 timmar 8 timmar
RS505 RANSEL Glutathionperoxidas Enzymatisk 8x10 ml 48 timmar 8 timmar
RS2318 RANSEL Spädningslösning   10x200 ml 1 mån 3 dagar
SD125 RANSOD Superoxiddismutas Kolorimetrisk 5x20 ml 10 dagar  
SD124 RANSOD Spädningslösning   6x100 ml angivet datum  
NX2332 Totalt antioxidantstatus (TAS) Kolorimetrisk 5x10 24 timmar 8 timmar
Diabetsmarkörer
Best.nr. Benämning Metod

Storlek

Stabilitet brukslösningar

+2 to +8°C

+15 to +25°C

AO2799  Adiponektin Immunturbidemetri R1 4x65 ml
R2 4x33.5
angivet datum  
AO2999  Adiponektin Immunturbidemetri  R1 2x15.8 ml
R2 2x8.4 ml 
angivet datum   
GL364  Glukos GOD-PAP 10x100 ml 3 mån 5 dagar
GL366  Glukos GOD-PAP  6x500 ml 3 mån 5 dagar
GL1021  Glukos GOD-PAP 2x500 3 mån 5 dagar
GL2614 Glukos, flytande GOD-PAP 2x500 angivet datum  
GL2623 Glukos, flytande GOD-PAP   6x100 angivet datum  
GL1611 Glukos, flytande HEXOKINASE 4x100 angivet datum  
GF2635 Glukos/Fruktos UV 1x100 3 månader 2 veckor
FA115 NEFA Kolorimetrisk R1 3x10 ml
R2 3x20 ml
5 dagar  
RB1007 RANBUT hydroxibutyrat Enzymatisk 10x10 ml  7 dagar 24 timmar
RB1008 RANBUT hydroxibutyrat Enzymatisk 10x50 7 dagar 24 timmar

 Diabetsmarkörer

Best.nr. Benämning Metod

Storlek

Stabilitet brukslösningar

+2 to +8°C

+15 to +25°C

CA590 Calcium CPC/AMP R1 1x100 ml
R2 1x100 ml
7 dagar 3 dagar
CA7941 Calcium CPC/ AMP R1 6x50 ml
R2 3x50 ml
angivet datum  
CA2390 Calcium Arsenazo 6x100 ml angivet datum  
CD127 CO2 Totalt Enzymatisk 10x10 ml 70 timmar 25 timmar
CD129 CO2 Totalt Enzymatisk 10x50 ml 70 timmar 25 timmar
CD 116 CO2 Totalt Enzymatisk 10x10 70 timmar 40 timmar
PT1600 Kalium Kolorimetrisk 100 ml 60 dagar 30 dagar
CL1645 Klorider Kvicksilver (11) - tiocyanat 6x500 ml angivet datum  
MG531 Magnesium, Flytande Xylidylblått 3x100 angivet datum  
NA7167 Natrium Enzymatisk R1 4x45 ml
R2 2x39 ml
14 dagar 5 dagar
PT7168 Natrium UV R1 4x50
R2 2x43
7 dagar  
 
Inflamationsmarkörer
Best.nr. Benämning Metod

Storlek

Stabilitet brukslösningar

+2 to +8°C

+15 to +25°C

CP2572 CRP Immunturbidemetri R1 7x50 ml
R2 1x50 ml
angivet datum  
CP7950 CRP Immunturbidemetri  R1 7x20 ml
R2 2x12 ml
angivet datum   
CP3847 CRP, Full range, flytande Latexstödd immunoturb R1 2x11ml
R2 2x11 m
l
angivet datum
CP3849 CRP, Full range, flytande Latexstödd immunoturb R1 4x50
R2 4x50
ml
angivet datum  
CP3850 CRP, Full range, flytande Latexstödd immunoturb R1 5x100 ml
R2 5x100 ml
angivet datum  
AC1011 Fosfatas, sur Kolorimetrisk 20x3 ml 5 dagar 2 veckor
LC2389 Laktat Kolorimetrisk 16x6 ml 42 dagar 2 veckor
LC2653 Laktat UV R1 14x10 ml
R2 1x1  ml
21 dagar  
GF2635 Glukos/Fruktos UV 1x100 3 månader 2 veckor
FA115 NEFA Kolorimetrisk R1 3x10 ml
R2 3x20 ml
5 dagar 7 dagar
 

Hjärtmarkörer

Best.nr. Benämning Metod

Storlek

Stabilitet brukslösningar

+2 to +8°C

+15 to +25°C

CK1296 CK-MB Immunoinhibition 9x2.5 21 dagar 3 dagar
CK1553 CK-MB Immunoinhibition 5x20 ml 21 dagar 3 dagar
CK110 CK-NAC UV DGKC 20x2.5 ml 21 dagar 3 dagar
CK113 CK-NAC UV DGKC 6x30 ml 21 dagar 3 dagar
CK335 CK-NAC UV DGKC 20x3.0  ml 21 dagar 3 dagar
CK522 CK-NAC UV DGKC 10x10 ml 21 dagar 3 dagar
MY2127 Myoglobin Immunturbidimetri R1 1x7 ml
R2 1x6 ml
28 dagar 30 dagar

 Levermarkörer

Best.nr. Benämning Metod

Storlek

Stabilitet brukslösningar

+2 to +8°C

+15 to +25°C

AL1200 ALAT (GPT) UV (IFCC) 20x2 ml 14 dagar 24 timmar
AL1205 ALAT (GPT) UV (IFCC) 10x10  ml 14 dagar 24 timmar
AL1268 ALAT (GPT) UV (IFCC) 5x20 ml 14 dagar 24 timmar
AL2360 ALAT (GPT) UV (IFCC) 5x100 ml 14 dagar 24 timmar
AL100 ALAT (GPT) Endast manuell Kolorimetrisk (manuell) R1 1x100 ml
R2 1x100 ml
angivet datum  
AL146 ALAT (GPT) Endast manuell Kolorimetrisk (manuell) 2x100 ml angivet datum  
AD189 Aldolas UV 5x20 ml 60 dagar 30 dagar
AM1015 Ammoniak UV 10x5 ml 21 dagar 5 dagar
AM1054 Ammoniak UV 20x3 ml 2 dagar  
AS1202 ASAT (GOT) UV (IFCC) 20x2 ml 14 dagar 24 timmar
AS1204 ASAT (GOT) UV (IFCC) 10x10  ml 14 dagar 24 timmar
AS1267 ASAT (GOT) UV (IFCC)  5x20 ml 14 dagar 24 timmar
AS2359 ASAT (GOT) UV (IFCC) 5x100 ml 14 dagar 24 timmar
AS101 ASAT (GOT) Endast manuell Kolorimetrisk (manuell) R1 2x100
R2 2x100 ml
angivet datum  
AS147 ASAT (GOT) Endast manuell Kolorimetrisk (manuell) 200 Tester angivet datum  
BR243 Bilirubin DCA R1 1x100 ml
R2 2x100 ml
21 dagar 10 dagar
BR411 Bilirubin Jendrassik 1x225 ml angivet datum  
BR412 Bilirubin Jendrassik 2x625 angivet datum  
BR2362 Bilirubin direkt Modifierad Jendrassik R1a 2x250 ml
R1b 1x30 ml
angivet datum  
BR2361 Bilirubin total Modifierad Jendrassik 2x250 ml 24 timmar 5 timmar
AP311 Fosfatas, alkalisk AMP 10x10 ml 7 dagar 24 timmar
AP313 Fosfatas, alkalisk AMP 5x100 ml 7 dagar 24 timmar
AP307 Fosfatas, alkalisk DEA 10x10 ml 30 dagar 3 dagar
AP542 Fosfatas, alkalisk DEA 20x3 ml 30 dagar 3 dagar
AP3877 Fosfatas, alkalisk, Monoreagens AMP 6x21ml 3 dagar  
AP3882 Fosfatas, alkalisk, Monoreagens DEA 6x21ml 5 dagar  
BI3863 Gallsyror Kolorimetrisk, 5:e generationen R1 2x18 ml
R2 2x8 ml
angivet datum  
GT2750 γ-GT Kolorimetrisk 20x3 ml 21 dagar 5 dagar
GT523 γ-GT Kolorimetrisk 10x10 ml 21 dagar 5 dagar
GL441 GLDH UV (DGKC) 8x6 ml 7 dagar  
GL442 GLDH UV (DGKC) 5x100 ml 7 dagar  
GY105 Glycerol GPO-PAP 6x15 ml 14 dagar 3 dagar
CE190 Kolinesteras Kolorimetrisk R1 5x30 ml
R2 5x1 ml
42 dagar  
LA561 LAP Leucin Arylamidas, flytande Kolorimetrisk 1x100 ml angivet datum  
LD401 LD, Pyruvat till Laktat UV DGKC 20x3 ml 4 dagar 5 timmar
Lipider
Best.nr. Benämning Metod

Storlek

Stabilitet brukslösningar

+2 to +8°C

+15 to +25°C

LP2116 Apolipoprotein A-1 Immunturbidimetri R1 4x40 ml
R2 4x17 ml
angivet datum  
LP2117 Apolipoprotein B Immunturbidimetri R1 4x50 ml
R2 4x9 ml
angivet datum  
CH200 Kolesterol CHOD-PAP 6x30 ml angivet datum  
CH201 Kolesterol CHOD-PAP 6x100 ml angivet datum  
CH202 Kolesterol, flytande CHOD-PAP 8x250  ml angivet datum  
CH203 Kolesterol HDL, flytande Fosfovolframat 4x80 ml angivet datum  
CH2652 Kolesterol HDL, flytande CLEARANCE R1 6x30
R2 3x20
angivet datum  
CH2655 Kolesterol HDL, flytande CLEARANCE R1 6x78 ml
R2 3x52 ml
angivet datum  
CH2656 Kolesterol LDL, flytande CLEARANCE R1 6x78 ml
R2 3x52 ml
angivet datum  
CH2657 Kolesterol LDL, flytande CLEARANCE R1 6x30 ml
R2 3x20 ml
angivet datum  
LP2757 Lipoprotein(a) Immunturbidimetri R1 1x30 ml
R2 1x15 ml
angivet datum  
TR210 Triglycerider GPO-PAP 6x15 ml 21 dagar 3 dagar
TR212 Triglycerider GPO-PAP 5x100 ml 21 dagar 3 dagar
TR213 Triglycerider GPO-PAP 10x50 ml 21 dagar 3 dagar
TR1697 Triglycerider GPO-PAP 4x100 Tester 21 dagar 3 dagar
Njurmarkörer
Best.nr. Benämning Metod

Storlek

Stabilitet brukslösningar

+2 to +8°C

+15 to +25°C

AB362 Albumin BCG 6x100 ml 3 mån  
CYS4004 Cystatin C Latexstödd immunoturb R1 2x17.6 ml
R2 2x6.1 ml
angivet datum  
PH1016 Fosfat, oorganisk, flytande UV R1a 1x210 ml
R1b 1x90 ml
2 mån  
CR2336 Kreatinin Enzymatisk R1 4x50 ml
R2 4x20 ml
1 mån 6 dagar
CR2337 Kreatinin Enzymatisk R1 4x100 ml
R2 4x20 ml
1 mån 6 dagar
CR510 Kreatinin, flytande JAFFE 1x200 ml 3 dagar  
CR524 Kreatinin, flytande JAFFE 6x500 ml 3 dagar  
MA2423 Mikroalbumin, flytande Immunturbidimetri R1 3x100 ml
R2 5x7 ml
angivet datum  
MA2426 Mikroalbumin, flytande Immunturbidimetri R1 1x60 ml
R2 1x7 ml
angivet datum  
UR107 Urea Modifierad Berthelot 5x100 ml 1 mån  
UR1068 Urea (man met) Berthelot 1x170 ml 2 mån  
UR446 Urea (1 minut) Enzymatisk , kinetisk 10x50 ml 28 dagar 2 dagar
UR220 Urea (3 minuter) Enzymatisk, kinetisk 6x15 ml 28 dagar 2 dagar
UR221 Urea (3 minuter) Enzymatisk, kinetisk 10x50 ml 28 dagar 2 dagar
UR456 Urea (hög känslighet) Enzymatisk, kinetisk 6x15 ml 28 dagar 2 dagar
UR457 Urea (1 minut) (hög känslighet) Enzymatisk, kinetisk 10x50 ml 28 dagar 2 dagar
UR3873 Urea, flytande monoreagens Enzymatisk, kinetisk 6x21 ml angivet datum  
UA230 Urat Enzymatisk, kolorimetrisk 6x15 ml 21 dagar 5 dagar
UA233 Urat Enzymatisk, kolorimetrisk 10x50 ml 21 dagar 5 dagar
UA1613 Urat Enzymatisk, kolorimetrisk 4x100 ml angivet datum  
UP1570 Protein, urin, flytande Kolorimetrisk 3x100 ml angivet datum
UP1571 Protein, urin, flytande Kolorimetrisk 6x100 ml angivet datum  
 Pankreasmarkörer
Best.nr. Benämning Metod

Storlek

Stabilitet brukslösningar

+2 to +8°C

+15 to +25°C

AY1580 Amylas Ethylidene PNPG7 20x5 ml 21 dagar  
AY1582 Amylas Ethylidene PNPG7 9x20 ml 21 dagar  
LI188 Lipas UV Turbidimetri 20x2.5 ml 2 veckor  
LI194 Lipas UV Turbidimetri 4x30 ml 2 veckor  
Proteiner
Best.nr. Benämning Metod

Storlek

Stabilitet brukslösningar

+2 to +8°C

+15 to +25°C

AB362 Albumin BCG 6x100 ml 3 mån  
AA2471 alfa-1-antitrypsin Immunturbidimetri R1 3x16 ml R2 3x5 ml 28 dagar  
FN3452 Ferritin Latexstödd immunoturbidimetri R1 1x40 ml R2 1x20 ml 28 dagar  
FN3453 Ferritin Latexstödd immunoturbidimetri R1 4x40 ml R2 4x20 ml 28 dagar  
IA2447 IgA Immunturbidimetri R1 1x60 ml
R2 1x5 ml
angivet datum  
IE7308 IgE Latexstödd immunoturbidimetri R1 1x8 ml R2 1x5 ml 28 dagar  
IG2448 IgG Immunturbidimetri R1 1x60 ml
R2 1x5 ml
angivet datum  
IM2449 IgM Immunturbidimetri R1 1x60 ml
R2 1x5 ml
angivet datum  
MA2426 Mikroalbumin, flytande Immunturbidimetri R1 1x60 ml
R2 1x7 ml
angivet datum  
AG2472 Orosomukoid Immunoturbidemetri R1 3x16 ml
R2 3x5 ml
angivet datum  
TP245 Protein, totalt Biuret 2x500 ml 1 år  
 Spårämnen
Best.nr. Benämning Metod

Storlek

Stabilitet brukslösningar

+2 to +8°C

+15 to +25°C

CU2340 Koppar Kolorimetrisk R1 5x20 ml
R2 1x30 ml
2 veckor  
ZN2341 Zink Kolorimetrisk R1 1x50 ml
R2 1x250ml
 7 dagar 2 dagar
ZN2607 Zink, deproteiniseringslösning Kolorimetrisk 6x50 ml angivet datum  
Terapeutiska Läkemedel
Best.nr. Benämning Metod

Storlek

Stabilitet brukslösningar

+2 to +8°C

+15 to +25°C

TD3410 Digitoxin Latexstödd immunoturbidimetri R1 2x8 ml
R2 2x6 ml
1 månad  
TD3408 Fenobarbital Latexstödd immunoturbidimetri R1 2x17 ml R2 2x6ml 1 månad  
TD3409 Fenytoin Latexstödd immunoturbidimetri R1 2x17 ml R2 2x6 ml 1 månad  
TD3413 Gentamycin Latexstödd immunoturbidimetri R1 2x15 ml R2 2x6 ml 1 månad  
TD3416 Karbamazepin Latexstödd immunoturbidimetri R1 2x12 ml R2 2x5 ml 1 månad  
LM4005 Litium Kolorimetrisk R1 2x18.3 ml
R2 2x6.5 ml
angivet datum  
SAL4024 Salicylat Enzymatisk R1 2x11ml
R2 2x3.8 ml
angivet datum  
TD3412 Teofyllin Latexstödd immunoturbidimetri R1 2x17 ml R2 2x5 ml 1 månad  
TD3414 Valproat Latexstödd immunoturbidimetri R1 2x12 ml R2 2x5 ml 1 månad  
 Vintester
Best.nr. Benämning Metod

Storlek

Stabilitet brukslösningar

+2 to +8°C

+15 to +25°C

AT2654 Ättikssyra UV 4x10 ml 7 dagar 3 dagar
ML2634 Malinat UV R1 4x10 ml
R2 1x1 ml
21 dagar 7 dagar