<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Kontroller för Antioxidanter
Monokontroll för Glutationreduktas

Monokontroll för uppföljning av noggrannhet och precision för Glutationreduktasanalys. Produkten är kompatibel för användning på på marknaden förekommande klinisk kemi analysatorer.
  • Frystorkad för ökad stabilitet
  • Baserad på bovint material
Monokontroll för Glutationperoxidas (Ransel)

Monokontroll, baserad på bovint helblod, för uppföljning av noggrannhet och precision för Glutationperoxidasanalys. Produkten är kompatibel för användning på på marknaden förekommande klinisk kemi analysatorer.
  • Frystorkad för ökad stabilitet
  • Baserad på bovint material
Monokontroll för Superoxiddismutas (Ransod)

Monokontroll, baserad på bovint helblod, för uppföljning av noggrannhet och precision för analys av superoxiddismutas. Produkten är kompatibel för användning på på marknaden förekommande klinisk kemi analysatorer.
  • Frystorkad för ökad stabilitet
  • Baserad på bovint material
Monokontroll för Totalt antioxidantstaus (TAS)

Monokontroll för Monokontroll för uppföljning av noggrannhet och precision för analys av Totalt antioxidantstaus (TAS). Produkten är kompatibel för användning på på marknaden förekommande klinisk kemi analysatorer.
  • Frystorkad för ökad stabilitet
  • 100% humant serum
 
Best.nr. Benämning

Storlek
(antal x ml)

GR2608 Monokontroll Glutationreduktas 10x5
SC692 Monokontroll Glutationreduktas (Ransel) 10x1
SD126 Monokontroll Superoxiddismutas (Ransod) 10x1
NX2331 Monokontroll Total antioxidantstaus (TAS) 10x1