<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Kontroller för Diabetes  
Monokontroll för Adiponectin, flytande

Monokontroll för Adiponectin utvecklad speciellt för kvalitetssäkring vid analys med Randox Adiponectin-metod.
 • Flytande för enkel användning
 • Humant material

Monokontroll för HbA1c, flytande

Monokontroll för Acusera HbA1c-kontroll är avsedd för kvalitetskontroll för analys av både HbA1c- och Totalhemoglobin. Levereras med analyserade instrument- och metodspecifika målvärden och områden för alla vanliga använda system och metoder inklusive HPLC.
 • Flytande för enkel användning
 • Humant helblod

Monokontroll för HbA1c

Acusera HbA1c-kontroll är avsedd för kvalitetskontroll för analys av både HbA1c- och Totalhemoglobin. Levereras med analyserade instrument- och metodspecifika målvärden och områden för alla vanliga använda system och metoder inklusive HPLC.
Behandlas på samma sätt som patientprov (kräver förbehandling)
 • Frystorkad för ökad stabilitet
 • 100% humant helblod
Multikontroll för Hemoglobin F och A2

Acusera Hemoglobin F och A2 kontrollen är speciellt avsedd för kvalitetskontroll för analys av hemoglobinvarianter associerade med Thalassemia.

Som en ej analyserad tredjepartskontroll är den lämplig för användning som precissionskontroll med alla större system och metoder inklusive HPLC, Immunoassay och Glycation Specific. Kontrollen nivå 2 kan även användas som positionsmarkör för elueringstid för hemoglobin S- vid HPLC-analyser.
 • Frystorkad för ökad stabilitet
 • 100% humant helblod
Analyter
  Nivå 1 Nivå 2    
  Hemoglobin A2 (HbA2) Hemoglobin A2 (HbA2)    
  Hemoglobin F (HbF) Hemoglobin F (HbF)    
    Hemoglobin S (HbS)    
 
Monokontroll för G-6-PDH

Acusera G-6-PDH-kontroll är avsedd speciellt för att följa upp riktighet och precision vid analys av G-6-PDH.
 • Frystorkad för ökad stabilitet
 • 100% humant helblod
 
Monokontroll för Fruktosamin

Acusera fruktosamin-kontroll är avsedd speciellt för att följa upp riktighet och precision vid analys av fruktosamin.
 • Frystorkad för ökad stabilitet
 • Humanbaserat serum
Best.nr. Benämning

Storlek
(antal x ml)

AO2801 Monokontroll Adiponectin, nivå 2 3x1
AO2802 Monokontroll Adiponectin, nivå 3 3x1
HA10155 Kontrollkit HbA1c, flytande, nivå 1 och 2 2x2x0.5
HA5072 Kontrollkit HbA1c, nivå 1 och 2 2x2x0.5
HA5083 Multikontroll för Hemoglobin F och A2, nivå 1 och 2 2x2x0.2
PD2617 Kontroll G-6-PDH, bristnivå 6x0,5
PD2618 Kontroll G-6-PDH, normal nivå 6x0,5
FR2994 Monokontroll Fruktosamin, nivå 1 3x1
FR2996 Monokontroll Fruktosamin, nivå 2 3x1