<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Kontroller för Hjärtmarkörer
Multikontroll för hjärtmarkörer
Flytande, analyserad

En omfattande kontroll avsedd för rutinmässig uppföljning av både riktighet och precision. Analyserade instrumentspecifika målvärden för 8 analyter. Kontrollen är lämplig för användning på flertalet på marknaden förekommande klinisk kemiska analysatorer, immunanalystorer och PNA-instrument.
 • Flytande för enkel användning
 • 100% humant serum
Analyter
CK-MB (Massa) hs CRP D-dimer Digoxin Myoglobin
NT-proBNP Troponin I Troponin T

Multikontroll för hjärtmarkörer
Analyserad multikontroll

En omfattande kontroll avsedd för rutinmässig uppföljning av både riktighet och precision. Levereras med analyserade instrumentspecifika målvärden för 7 nvanliga hjärtmarkörer för tillämpning på flertalet på marknaden förekommande.
 • Frystorkat för ökad stabilitet
 • 100% humant serum
 • Cut off-nivåer för Troponin I och T i linje med internationella rekommendationer
Analyter
CK Totalt CK-MB (Massa) Homocystein Myoglobin Troponin I
Troponin T        

Monokontroll för Högkänslighet Troponin T
Analyserad monokontroll

En dedikerad tredjepartskontroll för Rocheinstrument med Troponin T, utformad för att följa upp prestanda för analyser av högkänsliga Troponin T avseende både noggrannhet och precision. Levereras med analyserade målvärden nära referensområdet 99: e percentil (14 ng/l), vilket säkerställer korrekt prestanda vid viktiga beslutsnivåer.
 • Frystorkad för ökad stabilitet
 • 100% humant serum
 • Mycket låga Troponin T nivåer, omkring 14.5 ng/l (0.0145ng/ml)
Monokontroll för BNP
Flytande, analyserad

Dedikerad BNP monokontroll avsedd för användning i rutinmässig uppföljning av noggrannhet och precision. Levereras med instrumentspecifika målvärden och gränser finns för ett antal olika instrument inklusive Beckman Access, Abbott Architect och Siemens ADVIA Centaur.
 • Flytande för enkel användning
Monokontroll för BNP
Flytande, analyserad

Dedikerad BNP monokontroll avsedd för användning i rutinmässig uppföljning av noggrannhet och precision. Levereras med instrumentspecifika målvärden och gränser finns för ett antal olika instrument inklusive Beckman Access, Abbott Architect och Siemens ADVIA Centaur.
 • Flytande för enkel användning
Multikontroll för CK-MB
Analyserad multikontroll

Randox Acusera dedikerad CK-MB kontroll är utformad för användning i rutinmässig uppföljning av både noggrannhet och precision. Levereras med noggrant åsatta metod- och temperaturspecifika målvärden och gränser för både serumstart, substratstart och CK-NAC metoder.
 • Frystorkad för ökad stabilitet
 • 100% humant serum
 
Monokontroll för fettsyrabindande protein av hjärttyp (h-FABP)
Analyserad monokontroll

Dedikerad kontroll utvecklad för rutinmässig uppföljning av både riktighet och precision för Randox h-FABP analys.
 • Frystorkad för ökad stabilitet
 • 100% humant serum
Best.nr. Benämning

Storlek
(antal x ml)

CQ5051 Multikontroll för hjärtmarkörer, flytande Nivå 1 3x3
CQ5052 Multikontroll för hjärtmarkörer, flytande Nivå 2 3x3
CQ5053 Multikontroll för hjärtmarkörer, flytande Nivå 3 3x3
CQ5080 Monokontroll för Högkänslighet Troponin T 3x3
CQ3100 Multikontroll för hjärtmarkörer, 3 nivåer 3x1
CQ3259 Multikontroll för hjärtmarkörer, 3 nivåer 3x2
CQ5133 BNP Kontroll (Beckman Access), Flytande Nivå 1 3x1
CQ5134 BNP Kontroll (Beckman Access), Flytande Nivå 2 3x1
CQ5135 BNP Kontroll (Beckman Access), Flytande Nivå 3 3x1
CQ5136 BNP Kontroll (Abbott Architect), Flytande Nivå 1 3x1
CQ5137 BNP Kontroll (Abbott Architect), Flytande Nivå 2 3x1
CQ5138 BNP Kontroll (Abbott Architect), Flytande Nivå 3 3x1
CQ5139 BNP Kontroll (Siemens ADVIA Centaur), Flytande Nivå 1 3x1
CQ5140 BNP Kontroll (Siemens ADVIA Centaur), Flytande Nivå 2 3x1
CQ5141 BNP Kontroll (Siemens ADVIA Centaur), Flytande Nivå 3 3x1
CK1212 Kontroll för CK-MB, analyserad 10x2
FB4026 Kontroll för h-FABP, analyserad 3x1
FB4027 Kontroll för h-FABP, analyserad 3x2