<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Kontroller för speciella Levermarkörer 
Monokontroll för Aldolas
Analyserad monokontroll

Monokontroll för Aldolas speciellt avsedd för uppföljning av noggrannhet och precision vid analys av Aldolas på ett brett sortiment av kemiska analysatorer

  • Frystorkad för ökad stabilitet
  • Humanbaserat serum
Multikontroll för ammoniak och etanol
Analyserad mulikontroll

Multikontroll för Ammoniak och etanol levereras med analyserade målvärden för en objektiv prestandabedömning.

  • Flytande för enkel användning
  • Vattenlösning
Monokontroll för bilirubin, förhöjd nivå
Analyserad monokontroll

Acusera Bilirubin serum med förhöjd nivå är ett bovinbaserat serum avsett för uppföljning av noggrannhet och precision, lämplig för bilirubinnivåer hos barn. Levereras med metodspecifika målvärden och områden.
Frystorkad för ökad stabilitet

  • Frystorkad för ökad stabilitet
  • Bovint serum
Monokontroll för glutamin
Analyserad monokontroll

Monokontroll för glutamin avsedd för att säkerställer korrekt prestanda för analyssystemet.

  • Frystorkad för ökad stabilitet
  • 100% humant serum
Monokontroll för glycerol
Analyserad monokontroll

Monokontroll för glycerol för rutinmässig uppföljning av noggrannhet och precision vid analys med på marknaden vanligen förekommande kemiska analysatorer.
  • Frystorkad för ökad stabilitet
  • Humanbaserat serum
 
Best.nr. Benämning

Storlek
(antal x ml)

AD5001 Monokontroll för Aldolas, analyserad, Nivå 2 3x1
AD5002 Monokontroll för Aldolas, analyserad, Nivå 3 3x1
EA1366 Multikontroll för Ammoniak och etanol, Nivå 1 6x2
EA1367 Multikontroll för Ammoniak och etanol, Nivå 2 6x2
EA1368 Multikontroll för Ammoniak och etanol, Nivå 3 6x2
BE454 Monokontroll Bilirubin serum med förhöjd nivå 10x3
GM1376 Monokontroll för glutamin, Nivå 1 5x5
GM1377 Monokontroll för glutamin, Nivå 2 5x5
GM1378 Monokontroll för glutamin, Nivå 3 5x5
GY1369 Monokontroll för glycerol 3x5