<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Kontroller för Lipider  
Multikontroll för lipider
Analyserad multikontroll
 
Multi-analytkontroll designad för att följa upp både riktighet och precision av 7 analyter vilket täcker den vanliga lipidprofilen. Levereras med noggrant åsatta målvärden för både traditionella utfällningsmetoder och olika direkta metoder som används för HDL-och LDL-mätning. Tre nivåer i linje med internationellt rekommenderade gränsvärden för lipid tester erbjuds.

Analyter
Apolipoprotein A-1 Apolipoprotein B Kolesterol HDL (Direkt) Kolesterol HDL- (Precipitation) Kolesterol LDL- (direkt) 
Kolesterol totalt Lipoprotein (a) Triglycerider    
         
  • Frystorkad för ökad stabilitet
  • 100% humant serum
  • Utan natriumazid - ingen interferens med clearence-metoder förekommer
Multikontroll för apolipoproteiner
Analyserad multikontroll

Multi-analytkontroll för användning i rutinmässig uppföljning av både riktighet och precision för 4 esoteriska Apolipoproteiner. Kompatibla med på marknaden förekommande klinisk kemiska analysinstrument.

  • Frystorkad för ökad stabilitet
Analyter
Apolipoprotein A-II Apolipoprotein C-II Apolipoprotein C-III Apolipoprotein E  
 
Best.nr. Benämning

Storlek
(antal x ml)

LE2668 Kontroll Lipider Nivå 1 5x1
LE2661 Kontroll Lipider Nivå 1 5x3
LE2669 Kontroll Lipider Nivå 2 5x1
LE2662 Kontroll Lipider Nivå 2 5x1
LE2670 Kontroll Lipider Nivå 3 5x1
LE2663 Kontroll Lipider Nivå 3 5x3
LE5016 Kontroll Apolipoprotein Nivå 1 3x1
LE5017 Kontroll Apolipoprotein Nivå 2 3x1
LE5018 Kontroll Apolipoprotein Nivå 3 3x1