<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Randox Life Science


 

 

Randox Life Sciences är en välkänd tillverkare av diagnostika-produkter som används värden över. Sortimentet innefattar i segmentet Life Science humant rekombinanta proteiner, poly- och monoklonala antikroppar och konjugat avsedda för applikationer inom forskning och utveckling samt kit för bestämning av restsubstanser i olika matriser..

För sin egen tillverkning av kit produceras ett sortiment av använda komponenter av Randox. Tillverkningen sker med modernaste teknologi vid företagets ISO 13485 certifierade anläggning i Nordirland. Fabriken använder kvalitetssäkringssystem som kontinuerligt följs upp både internt och externt, vilket borgar för pålitliga produkter med konsekvent hög kvalitet.

Randox Life Sciences bedriver en omfattande forskningsverksamhet och återinvesterar 20% av årsomsättningen i fortsatt forskning och utveckling. Med mer än 185 forskare och över 27 års erfarenhet av utveckling av kommersiella produkter erbjuder Randox Life Sciences skräddarsydda lösningar som motsvarar användarens specifikationer.

Randox Life Sciences växer kontinuerligt och lanserar nyheter inom rekombinanta proteiner, poly- och monoklonala antikroppar och konjugat för forskning och utveckling.

Randox antikroppar

Generell specifikation

Värddjur:

Får

Format:

Ig fraktion preparerad med kaprylsyra och ammoniumsulfat precipitation

pH:

7.2

Buffert:

20mM Fosfat, 150mM Natriumklorid

Konservering:

0.09% NatriumaAzid

Lagring:

2-8°C. Kan frysas vid lägre än -20°C

Producerade i enlig internationell kvalitetsstandard ISO 13485.


Antibiotika   
 

Aminoglykosider    
   
 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9448 Apramycin Apramycin-BTG 1ml HRP9393
PAS9531 Kanamycin Kanamycin-BTG 1ml HRP9222
PAS9553 Neomycin Neomycin-BTG 1ml HRP9225
PAS9844 Pirlimycin Pirlimycin-BTG 1ml HRP9406
PAS9231 Spiramycin Spiramycin-BTG 1ml HRP9227
PAS9579 Streptomycin/Dehydrostreptomycin Streptomycin-BSA 1ml HRP9338
PAS9603 Tobramycin Tobramycin-BSA 1ml HRP9224
 
B-laktamer 
           
   
 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9567 Amoxycillin, Ampicillin och Penicillin Ampicillin-BSA 1ml HRP9339

Carbadox/QCAB-laktamer 
           
   
 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9628 Carbadox Carbadox-BTG 1ml HRP9271

Cefalosporiner
    

 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9510 Ceftiofur/Desfuroylceftiofur Ceftiofur-BSA 1ml HRP9297

Fenikoler

 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9511 Chloramphenicol Chloramphenicol-BTG 1ml HRP9263
PAS9845 Florfenicol Florfenicol Amine-BTG 1ml HRP9407
PAS9602 Thiamphenicol/Florphenicol Thiamphenicol-BTG 1ml HRP9276

Färgämnen
  

 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9533 Leucomalachite Green Leucomalachite green-BTG 1ml HRP9217

Imidazoler 

 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9225 Ronidazole Ronidazole-BTG 1ml HRP9253

 Makrolider      

 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9607 Tylosin/Tilmicosin Tylosin-BSA 1ml HRP9226

Nitrofuraner
 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9228 Nitrofurantoin Aminohydantoin-BSA 1ml HRP9255

Polypeptider
                                                                                                         
                                                                 
 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9223 Bacitracin Bacitracin-BTG 1ml HRP9340

Pyrimidiner
 

 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9224 Trimethoprim Trimethoprim-BTG 1ml HRP9294
PAS9450 Ormetoprim Ormetoprim-BTG 1ml HRP9394

Quinoloner
 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9227 Flumequine Flumequine-BTG 1ml HRP9254
PAS9555 Fluoroquinolones Norfloxacin(N)-BSA 1ml HRP9220
PAS9279 Nalidixic Acid Nalidixic Acid-BTG 1ml HRP9346
PAS9280 Oxolinic Acid Oxolinic Acid-BTG 1ml HRP9296

Streptograminer
 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9608 Virginiamycin Virginiamycin M-BSA 1ml HRP9223

 
Sulfonamider
 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9846 Sulphabenzamide Sulphabenzamide-BTG 1ml HRP9408
PAS9580 Sulphachloropyrazine Sulphachloropyrazine-BSA 1ml HRP9358
PAS9581 Sulphadiazine Sulphadiazine-HSA 1ml HRP9359
PAS9582 Sulphadimethoxine Sulphadimethoxine-HSA 1ml HRP9360
PAS9583 Sulphadoxine Sulphadoxine-HSA 1ml HRP9361
PAS9584 Sulphaguanidine Sulguanidine-HSA 1ml HRP9268
PAS9585 Sulphaguanidine Sulguanidine-BSA 1ml HRP9268
PAS9586 Sulphamerazine

Sulphamerazine-BTG

1ml HRP9269
PAS9587 Sulphamerazine Sulphamerazine-HSA 1ml HRP9269
PAS9588 Sulphamethazine Sulphamethazine-HSA 1ml HRP9362
PAS9589 Sulphanilamide Sulphanilamide-HSA 1ml HRP9363
PAS9432 Sulphaphenazole Sulphaphenazole-BTG 1ml HRP9293
PAS9613 Sulphapyridine Sulphapyridine-HSA 1ml HRP9364
PAS9590 Sulphaquinoxaline Sulphaquinoxaline-HSA 1ml HRP9365
PAS9591 Sulphathiazole Sulphathiazole-BSA 1ml HRP9366

Tetracykliner 

 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9597 Tetracycline Tetracycline(4)-BTG 1ml HRP9218
PAS9596 Tetracycline Tetracycline(amide)-BSA 1ml HRP9367

Anti-inflammatoriska läkemedel   
 

NSAID-er

 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9842 Dapsone Dapsone-BTG 1ml HRP9404
PAS9281 Dipyrone Dipyrone-BTG 1ml HRP9285
PAS9638 Etodolac Etodolac-BTG 1ml HRP9342
PAS9528 Flunixin Flunixin(COOH)-BTG 1ml HRP9341
PAS9232 Kebuzone Kebuzone-BTG 1ml HRP9345
PAS9622 Ketoprofen Ketoprofen-BTG 1ml HRP9343
PAS9442 Meloxicam Meloxicam-BTG 1ml HRP9390
PAS9444 Methylprednisolone Methylprednisolone-BTG 1ml HRP9391
PAS9446 Naproxen Naproxen-BTG 1ml HRP9392
PAS9282 Phenylbutazone/Oxyphenbutazone Oxyphenbutazone-BTG 1ml HRP9344
PAS9843 Tolfenamic Acid Tolfenamic acid-BTG 1ml HRP9405

Anti-parasitmedel 
 

Anthelmetics
 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9618 Albendazole Albendazole-BTG 1ml HRP9219
PAS9847 Benzimidazole Benzimidazole-BTG 1ml HRP9409
PAS9283 Thiabendazole Thiabendazole-BTG 1ml HRP9283
PAS9452 Triclabendazole Triclabendazole-BTG 1ml HRP9395

Coccidostats

 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9454 Dinitrosalicylic Acid Hydrazide (DNSH) DNSH-BTG 1ml HRP9396
PAS9631 DICLAZURIL Diclazuril-BTG 1ml HRP9280
PAS9284 LASALOCID Lasalocid A-BTG 1ml HRP9278
PAS9285 MONENSIN Monensin-BTG 1ml HRP9292
PAS9286 NICARBAZIN Nicarbazin-BTG 1ml HRP9279
PAS9287 NICARBAZIN Nitrobenzene-BTG 1ml HRP9373
PAS9456 TOLTRAZURIL

Toltrazuril-BTG

1ml HRP9397

Biokemiska markörer 

 

Biokemiska budbärare

 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9518 Cyclic AMP Cyclic AMP-BSA 1ml HRP9371

Metaboliska slutprodukter

 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9517 Creatinine Creatinine(N)-BSA 1ml HRP9200

Droger
 

Barbiturater
 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9222 Cyclopentobarbital Cyclopentobarbital (5)-BTG 1ml HRP9312
PAS9568 Phenobarbital Phenobarbital(m/p)-BSA 1ml HRP9214
PAS9569 Phenobarbital Phenobarbital(N)-BSA 1ml HRP9215
PAS9578 Secobarbital Secobarbital(5)-BSA 1ml HRP9216

Benzodiazepiner
 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9554 Diazepam/Nordiazepam Nordiazepam-BSA 1ml HRP9202
PAS9534 Lorazepam Lorazepam(3)-BSA 1ml HRP9201
PAS9612 Nitrazepam Nitrazepam(7)-BSA 1ml HRP9313
PAS9559 Oxazepam Oxazepam(N)-BSA 1ml HRP9314
PAS9560 Oxazepam Oxazepam(3)-BSA 1ml HRP9203
PAS9592 Temazepam Temazepam(3)-BSA 1ml HRP9204

Hallucinogener 

 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9535 Lysergic Acid Diethylamide (LSD) LSD(1)-BSA 1ml HRP9298
PAS9536 LSD/Nor-LSD LSD(8)-BSA 1ml HRP9298
PAS9564 Phencyclidine (PCP) PCP(m/p)-linker-BSA 1ml HRP9324
PAS9566 Phencyclidine (PCP) PCP(cyclohexyl,4)-BSA 1ml HRP9325
PAS9565 Phencyclidine (PCP) PCP(m/p)-BSA 1ml HRP9324
PAS9563 Phencyclidine (PCP) PCP(piperidyl,4)-BSA 1ml HRP9326
PAS9600 Tetrahydrocannabinol (THC) D8-THC-COOH-BSA 1ml HRP9320
PAS9599 Tetrahydrocannabinol (THC) D9-THC-COOH-BSA 1ml HRP9321
PAS9601 Tetrahydrocannabinol (THC) THC(9)-BSA 1ml HRP9322

Opiater

 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9509

Buprenorphine Buprenorphine(3)-BSA 1ml HRP9205
PAS9516 Codeine Codeine(6)-BSA 1ml HRP9317
PAS9525 Fentanyl Fentanyl(p)-BSA 1ml HRP9315
PAS9526 Fentanyl/Despropionyl Fentanyl Fentanyl-BSA 1ml HRP9316
PAS9640 Hydrocodone Hydrocodone(6)-BTG 1ml HRP9301
PAS9621 Hydromorphone Hydromorphone(3)-BTG 1ml HRP9289
PAS9532 Levo-Alpha-Acetylmethadol (Laam) LAAM(p)-BSA 1ml HRP9319
PAS9276 Meperidine Meperidine-BTG 1ml HRP9302
PAS9540 Methadone Methadone(p)-BSA 1ml HRP9318
PAS9541 Methadone Methadone-BSA 1ml HRP9323
PAS9542 Methadone/Methadol Methadol-BSA 1ml HRP9328
PAS9550 Morphine Morphine(3)-BSA 1ml HRP9208
PAS9551 Morphine Morphine(6)-BSA 1ml HRP9329
PAS9841 Norbuprenorphine Norbuprenorphine (3) CPE 1ml HRP9403
PAS9562 Oxycodone Oxycodone(N)-BSA 1ml HRP9205
PAS9561 Oxycodone Oxycodone(6)-BSA 1ml HRP9207
PAS9572 Propoxyphene Propoxyphene-BSA 1ml HRP9330
PAS9571 Propoxyphene/Norpropoxyphene Propoxyphene-BSA 1ml HRP9331
PAS9277 Tramadol Tramadol-BTG 1ml HRP9304
PAS9278 Tramadol Tramadol-BTG 1ml HRP9303

Sedativer

 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9546 Methaqualone Methaqualone(4')-BSA 1ml HRP9332
PAS9547 Methaqualone Methaqualone(5')-BSA 1ml HRP9333
PAS9548 Methaqualone Methaqualone(6')-BSA 1ml HRP9334

Stimulantia

 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9537 3,4-Methylenedioxymethamphetamine (Mdma) MDMA(N)-BSA 1ml HRP9209
PAS9501 Amphetamine Amphetamine(m)-BSA 1ml HRP9210
PAS9515 Cocaine Cocaine(p)-BSA 1ml HRP9335
PAS9502 Cocaine/Benzoylecgonine Benzoylecgonine(COOH)-BSA 1ml HRP9336
PAS9503 Cocaine/Benzoylecgonine Benzoylecgonine(COOH)-linker-BSA 1ml HRP9336
PAS9545 Methamphetamine Methamphetamine(p-NH2)-BSA 1ml HRP9211
PAS9543 Methamphetamine Methamphetamine(p)-BSA 1ml HRP9212
PAS9544 Methamphetamine Methamphetamine(N)-BSA 1ml HRP9213

Tricykliska antidepressiva

 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9434 Tricyclic Antidepressants (1) Amitriptyline-BTG 1ml HRP9386
PAS9436 Tricyclic Antidepressants (2) Desipramine-BTG 1ml HRP9387
PAS9438 Tricyclic Antidepressants (3) Imipramine-BTG 1ml HRP9388
PAS9440 Tricyclic Antidepressants (4) Nortriptyline-BTG 1ml HRP9389

Proteiner
 
 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet
PAS9486 A Disintegrin and Metalloproteinase Domain 12 S isoform (ADAM 12S) Recombinant ADAM 12S 1ml
PAS9386 Adiponectin Recombinant Adiponectin 1ml
PAS9311 Carbonic Anhydrase III (CA III) (Muscle) Recombinant CAIII 1ml
PAS9323 Cyclin-Dependent Kinase 4 (CDK4) Recombinant CDK4 1ml
PAS9329 Cytokeratin-18 (CK18) Recombinant CK18 1ml
PAS9378 Eotaxin Recombinant Eotaxin 1ml
PAS9213 E-Selectin Recombinant E-Selectin 1ml
PAS9483 Fatty Acid Binding ProteiN (FABP) (Brain) Recombinant FABP (Brain) 1ml
PAS9308 Fatty Acid Binding Protein (FABP) (Muscle and Heart) Recombinant FABP (Muscle and Heart) 1ml
PAS9382 Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF) Recombinant GM-CSF 1ml
PAS9615 Human Epidermal Growth Factor (EGF) Human EGF-BSA 1ml
PAS9468 Inhibin a Recombinant Inhibin a 1ml
PAS9471 Inhibin ba Recombinant Inhibin ba 1ml
PAS9212 Intercellular Adhesion Molecule 1 (ICAM-1) Recombinant ICAM-1 1ml
PAS9373 Interferon gamma (IFNg) Recombinant IFNg 1ml
PAS9379 Interferon gamma Inducible Protein 10 (IP-10) Recombinant IP-10 1ml
PAS9215 Interleukin-1 alpha (IL-1a) Recombinant IL-1a 1ml
PAS9216 Interleukin-1 beta (IL-1b) Recombinant IL-1b 1ml
PAS9375 Interleukin-1 Receptor antagonist (IL-1Ra) Recombinant IL-1Ra 1ml
PAS9208 Interleukin-2 (IL-2) Recombinant IL-2 1ml
PAS9492 Interleukin-2 Receptor alpha (IL-2RA) Recombinant IL-2Ra 1ml
PAS9219 Interleukin-3 (IL-3) Recombinant IL-3 1ml
PAS9209 Interleukin-4 (IL-4) Recombinant IL-4 1ml
PAS9220 Interleukin-6 (IL-6) Recombinant IL-6 1ml
PAS9489 Interleukin-6 Soluble Receptor (IL-6SR) Recombinant IL-6SR 1ml
PAS9380 Interleukin-7 (IL-7) Recombinant IL-7 1ml
PAS9217 Interleukin-8 (IL-8) Recombinant IL-8 1ml
PAS9371 Interleukin-10 (IL-10) Recombinant IL-10 1ml
PAS9210 Interleukin-12A(p35) (IL-12A) Recombinant IL-12A 1ml
PAS9211 Interleukin-12B(p40) (IL-12B) Recombinant IL-12B 1ml
PAS9218 Interleukin-13 (IL-13) Recombinant IL-13 1ml
PAS9203 Interleukin-15 (IL-15) Recombinant IL-15 1ml
PAS9377 Interleukin-18 (IL-18) Recombinant IL-18 1ml
PAS9214 L-Selectin Recombinant L-Selectin 1ml
PAS9202 Macrophage Inflammatory Protein 1 alpha (MIP-1a) Recombinant MIP-1a 1ml
PAS9495 Matrix Metalloproteinase 9 (MMP-9) Recombinant MMP-9 1ml
PAS9390 Monocyte Chemotactic Protein 1 (MCP-1) Recombinant MCP-1 1ml
PAS9552 Myoglobin (human) Human myoglobin (cardiac) 1ml
PAS9201 Neuronal Specific Enolase (NSE) Recombinant NSE 1ml
PAS9332 Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin (NGAL) Recombinant NGAL 1ml
PAS9389 Plasminogen Activator Inhibitor 1 (PAI-1) Recombinant PAI-1 1ml
PAS9204 Platelet-Derived Growth Factor A chain (PDGF-A) Recombinant PDGF-A 1ml
PAS9205 Platelet-Derived Growth Factor B chain (PDGF-B) Recombinant PDGF-B 1ml
PAS9480 Pregnancy-Associated Plasma Protein-1 (PAPP-A) Recombinant PAPP-A 1ml
PAS9383 Procalcitonin (PCT) Recombinant PCT 1ml
PAS9376 RANTES Recombinant RANTES 1ml
PAS9387 Resistin Recombinant Resistin 1ml
PAS9385 Retinol Binding Protein Recombinant Retinol Binding Protein 1ml
PAS9302 S100A10 Recombinant S100A10 1ml
PAS9305 S100A11 Recombinant S100A11 1ml
PAS9200 S100B Recombinant S100B 1ml
PAS9575 Serum Amyloid A (SAA, HUMAN) Human SAA 1ml
PAS9835 Soluble Tumour Necrosis Factor Receptor-1 (sTNFRI) Recombinant sTNFRI 1ml
PAS9838 Soluble Tumour Necrosis Factor Receptor-2 (sTNFRII) Recombinant sTNFRII 1ml
PAS9477 Tissue Inhibitor of Metalloprotease 1 (TIMP-1) Recombinant TIMP-1 1ml
PAS9384 Triggering Receptor Expressed on Myeloid cells 1 (TREM-1) Recombinant TREM-1 1ml
PAS9207 Tumour Necrosis Factor B (TNFb) Recombinant TNF-b 1ml
PAS9372 Tumour Necrosis Factor alpha (TNFa) Recombinant TNFa 1ml
PAS9326 Tumour Type M2 Pyruvate Kinase (M2PK) Recombinant M2PK 1ml
PAS9374 Vascular Cell Adhesion Molecule 1 (VCAM-1) Recombinant VCAM-1 1ml
PAS9206 Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) Recombinant VEGF 1ml
PAS9381 Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 1 (VEGFR1) Recombinant VEGFR1 1ml
PAS9388 Visfatin Recombinant Visfatin 1ml

Tillväxtbefrämjare
 

B-agonister

 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9848 Cimaterol Cimaterol-BSA 1ml HRP9410
PAS9514 Clenbuterol Clenbuterol(N)-HSA 1ml HRP9348
PAS9530 Isoxsuprine Isoxsuprine(p-OH)-BTG 1ml HRP9264
PAS9573 Ractopamine Ractopamine(10')-BSA 1ml HRP9252
PAS9574 Ractopamine Ractopamine(10)-BSA 1ml HRP9251
PAS9288 Ritodrine Ritodrine-BSA 1ml HRP9266
PAS9576 Salbutamol Salbutamol-BTG 1ml HRP9348
PAS9577 Salbutamol Salbutamol-HSA 1ml HRP9348
PAS9458 Salmeterol Salmeterol-BTG 1ml HRP9398
PAS9289 Zilpaterol Zilpaterol-BSA 1ml HRP9265

Kortikosteroider

 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9630 Cortisol Cortisol(4)-BTG 1ml HRP9286
PAS9519 Dexamethasone Dexamethasone(21)-BTG 1ml HRP9374
PAS9527 Flumethasone Flumethasone(21)-HSA 1ml HRP9375

Naturliga steroider

 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9620 Androstanedione Androstanedione(3)-BTG 1ml HRP9307
PAS9520 Dehydroepiandrosterone (DHEA) DHEA(17)-BTG 1ml HRP9241
PAS9632 Dihydrotestosterone Dihydrotestosterone(3)-BTG 1ml HRP9306
PAS9635 Epiandrosterone Epiandrosterone(17)-BTG 1ml HRP9308
PAS9246 17α-Estradiol 17α-Estradiol(3)-BTG 1ml HRP9259
PAS9523 17β-Estradiol 17β-Estradiol(6)-long linker-BSA 1ml HRP9350
PAS9524 17β-Estradiol 17β-Estradiol(6)-short linker-BSA 1ml HRP9351
PAS9614 17β-Estradiol 17β-Estradiol(3)-BSA 1ml HRP9352
PAS9460 Estriol Estriol(6a)-BTG 1ml HRP9399
PAS9462 Estriol Estriol(6)-BTG 1ml HRP9400
PAS9570 Progesterone Progesterone(11)-BSA 1ml HRP9277
PAS9249 Progesterone Progesterone(4)-BTG 1ml HRP9261
PAS9248 17α-Testosterone 17α-Testosterone(3)-BTG 1ml HRP9260
PAS9247 17β-Testosterone 17β-Testosterone(7)-BTG 1ml HRP9228
PAS9593 17β-Testosterone 17β-Testosterone(3)-long linker-BSA 1ml HRP9229
PAS9594 17β-Testosterone 17β-Testosterone(3)-BSA 1ml HRP9229
PAS9595 Testosterone Testosterone(17)-BSA 1ml HRP9305

Resorcycliska sura laktone
r
 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9609 Zeranol Zeranol(16')-BTG 1ml HRP9270
PAS9610 Zeranol Zeranol-HSA 1ml HRP9270
PAS9464 Zeranol Zearalanone(7)-BTG 1ml HRP9401
PAS9849 Zeranol B-Zeranol (16)-CPE 1ml HRP9411

Sti
lbener
 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9522 Diethylstilbestrol Diethylstilbestrol(p-OH)-KLH 1ml HRP9257
PAS9233 Diethylstilbestrol Diethylstilbestrol(p-OH)-BTG 1ml HRP9257
PAS9521

Dienestrol

Dienestrol(p-OH)-KLH 1ml HRP9258
PAS9234 Dienestrol Dienestrol(p-OH)-BTG 1ml HRP9258
PAS9529 Hexestrol Hexestrol(p-OH)-HSA 1ml HRP9284

Syntetiska androgener

 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9238 4-Androsten-4-Chloro-3,17-Dione (CLAD) CLAD(3)-BTG 1ml HRP9243

PAS9505

Boldenone Boldenone(17)-BSA 1ml HRP9247
PAS9507 17α-Boldenone 17α-Boldenone(3)-BTG 1ml HRP9246
PAS9508 17β-Boldenone 17β-Boldenone(3)-BTG 1ml HRP9248
PAS9240 Clostebol Clostebol(17b)-BTG 1ml HRP9242
PAS9239 Clostebol/4-Androsten-4-Chloro-3,17-Dione (CLAD) CLAD(17)-BTG 1ml HRP9242
PAS9235 Dehydromethyltestosterone Dehydromethyltestosterone(3)-BTG 1ml HRP9236
PAS9466 Mestanolone Mestanolone(3)-BTG 1ml HRP9402
PAS9236 Methandriol Methandriol(3b)-BTG 1ml HRP9239
PAS9241 Methylboldenone/Methyltestosterone 17B-Methylboldenone(1a)-BTG 1ml HRP9249
PAS9549 Methyldehydrotestosterone 17α-Methyldihydrotestosterone (3)-BSA 1ml HRP9370
PAS9237 Methyltestosterone Methyltestosterone(3)-BTG 1ml HRP9237
PAS9558 19-Nortestosterone 19-Nortestosterone(17)-BSA 1ml HRP9369
PAS9556 17α-Nortestosterone 17α-19-Nortestosterone(3)-BTG 1ml HRP9309
PAS9557 17β-Nortestosterone 17β-19-Nortestosterone(3)-BTG 1ml HRP9250
PAS9604 17α-Trenbolone 17α-Trenbolone(3)-BTG 1ml HRP9244
PAS9606 17β -Trenbolone 17β-Trenbolone(17)-HSA 1ml HRP9368
PAS9605 17β -Trenbolone 17β-Trenbolone(3)-BTG 1ml HRP9245
PAS9611 Stanozolol Stanozolol(17)-BSA 1ml HRP9238

S
yntetiska gestagener
 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9513 Chlormadinone Acetate Chlormadinone acetate(3)-BTG 1ml HRP9230
PAS9538 Medroxyprogesterone Acetate Medroxyprogesterone acetate(3)-BTG 1ml HRP9233
PAS9242 Megestrol Megestrol(20)-BTG 1ml HRP9353
PAS9539 Megestrol Acetate Megestrol acetate(3)-BTG 1ml HRP9232
PAS9243 Melengestrol Acetate Melengestrol(3)-BTG 1ml HRP9221

Syntetiska östrogener

 
Best.nr. Specificitet Immunogen Enhet

Föreslaget konjugat

PAS9244 Ethinylestradiol Ethinylestradiol(3)-BTG 1ml HRP9235
PAS9245 Ethinylestradiol Ethinylestradiol(6)-BTG 1ml HRP9234