<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Randox Life Science


 

 

Randox Life Sciences är en välkänd tillverkare av diagnostika-produkter som används värden över. Sortimentet innefattar i segmentet Life Science humant rekombinanta proteiner, poly- och monoklonala antikroppar och konjugat avsedda för applikationer inom forskning och utveckling samt kit för bestämning av restsubstanser i olika matriser..

För sin egen tillverkning av kit produceras ett sortiment av använda komponenter av Randox. Tillverkningen sker med modernaste teknologi vid företagets ISO 13485 certifierade anläggning i Nordirland. Fabriken använder kvalitetssäkringssystem som kontinuerligt följs upp både internt och externt, vilket borgar för pålitliga produkter med konsekvent hög kvalitet.

Randox Life Sciences bedriver en omfattande forskningsverksamhet och återinvesterar 20% av årsomsättningen i fortsatt forskning och utveckling. Med mer än 185 forskare och över 27 års erfarenhet av utveckling av kommersiella produkter erbjuder Randox Life Sciences skräddarsydda lösningar som motsvarar användarens specifikationer.

Randox Life Sciences växer kontinuerligt och lanserar nyheter inom rekombinanta proteiner, poly- och monoklonala antikroppar och konjugat för forskning och utveckling.

Randox Konjugat

 

Konjugaten består av antigen kovalent bundet till peroxidas. Lämpliga för utveckling av immunoassays

Format:

Konjugaten levereras som koncentrat. Späds till brukskoncentration enligt bifogade anvisningar för direkt användning.

Lagring:

2-8°C. i upp till 3 månader. Kan frysas vid lägre än -20°C för längre förvaring


Antibiotika   
 

Aminoglykosider    
   
 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9393 Apramycin-HRP 0.5ml
HRP9222 Kanamycin-HRP 0.5ml
HRP9225 Neomycin-HRP 0.5ml
HRP9406 Pirlimycin-HRP 0.5ml
HRP9338 Streptomycin- HRP 0.5ml
HRP9227 Spiramycin-HRP 0.5ml
HRP9224 Tobramycin-HRP 0.5ml
 
B-laktamer 
           
   
 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9339 Ampicillin-HRP 0.5ml

Carbadox/QCAB-laktamer 
           
   
 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9271 Carbadox-HRP 0.5ml

Cefalosporiner
    

 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9297 Ceftiofur-HRP 0.5ml

Fenikoler

 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9263 Chloramphenicol-HRP 0.5ml
HRP9407 Florfenicol Amine-HRP 0.5ml
HRP9276 Thiamphenicol-HRP 0.5ml

Färgämnen
  

 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9217 Leucomalachite green-HRP 0.5ml

Imidazoler 

 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9253 Ronidazole-HRP 0.5ml

 Makrolider      

 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9226 Tylosin-HRP 0.5ml

Nitrofuraner
 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9255 Aminohydantoin-HRP 0.5ml

Polypeptider
                                                                                                         
                                                                 
 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9340 Bacitracin-HRP 0.5ml

Pyrimidiner
 

 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9294 Trimethoprim-HRP 0.5ml
HRP9394 Ormetoprim-HRP 0.5ml

Quinoloner
 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9254 Fumequine-HRP 0.5ml
HRP9220 Norfloxacin(N)-HRP 0.5ml
HRP9346 Nalidixic Acid-HRP 0.5ml
HRP9296 Oxolinic Acid-HRP 0.5ml

Streptograminer
 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9223 Virginiamycin M-HRP 0.5ml

 
Sulfonamider
 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9408 Sulphabenzamide 0.5ml
HRP9358 Sulphachlorpyridazine-HRP 0.5ml
HRP9359 Sulphadiazine-HRP 0.5ml
HRP9360 Sulphadimethoxine-HRP 0.5ml
HRP9361 Sulphadoxine-HRP 0.5ml
HRP9268 Sulguanidine-HRP 0.5ml
HRP9269 Sulphamerazine-HRP 0.5ml
HRP9362 Sulphamethazine-HRP 0.5ml
HRP9363 Sulphanilamide-HRP 0.5ml
HRP9293 Sulphaphenazole-HRP 0.5ml
HRP9364 Sulphapyridine-HRP 0.5ml
HRP9365 Sulphaquinoxaline-HRP 0.5ml
HRP9366 Sulphathiazole-HRP 0.5ml

Tetracykliner 

 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9218 Tetracycline(4)-HRP 0.5ml
HRP9367 Tetracycline(amide)-HRP 0.5ml

Anti-inflammatoriska läkemedel   
 

NSAID-er

 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9404 Dapsone-HRP 0.5ml
HRP9285 Dipyrone-HRP 0.5ml
HRP9342 Etodolac-HRP 0.5ml
HRP9341 Flunixin(COOH)- HRP 0.5ml
HRP9345 Kebuzone-HRP 0.5ml
HRP9343 Ketoprofen-HRP 0.5ml
HRP9390 Meloxicam-HRP 0.5ml
HRP9391 Methylprednisolone-HRP 0.5ml
HRP9392 Naproxen-HRP 0.5ml
HRP9344 Oxyphenbutazone-HRP 0.5ml
HRP9405 Tolfenamic Acid-HRP 0.5ml

Anti-parasitmedel 
 

Anthelmetics
 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9219 Albendazole-HRP 0.5ml
HRP9409 Benzimidazole-HRP 0.5ml
HRP9283 Thiabendazole-HRP 0.5ml
HRP9395 Triclabendazole-HRP 0.5ml

Coccidostats

 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9396 DNSH-HRP 0.5ml
HRP9280 Diclazuril-HRP 0.5ml
HRP9278 Lasalocid A-HRP 0.5ml
HRP9292 Monensin-HRP 0.5ml
HRP9279 Nicarbazin-HRP 0.5ml
HRP9373 Nitrobenzene-HRP 0.5ml
HRP9397 Toltrazuril-HRP 0.5ml

Biokemiska markörer 

 

Biokemiska budbärare

 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9371 Cyclic AMP-HRP 0.5ml

Metaboliska slutprodukter

 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9200 Creatinine(N)-HRP 0.5ml

Droger
 

Barbiturater
 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9312 Cyclopentobarbital (5)-HRP 0.5ml
HRP9214 Phenobarbital(m/p)-HRP 0.5ml
HRP9215 Phenobarbital(N)-HRP 0.5ml
HRP9216 Secobarbital(5)-HRP 0.5ml

Benzodiazepiner
 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9201 Lorazepam(3)-HRP 0.5ml
HRP9313 Nitrazepam(7)-HRP 0.5ml
HRP9202 Nordiazepam-HRP 0.5ml
HRP9314 Oxazepam(N)-HRP 0.5ml
HRP9203 Oxazepam(3)-HRP 0.5ml
HRP9204 Temazepam(3)-HRP 0.5ml

Hallucinogener 

 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9298 LSD(8)-HRP 0.5ml
HRP9324 PCP(m)-HRP 0.5ml
HRP9325 PCP(cyclohexyl,4)-HRP 0.5ml
HRP9324 PCP(m)-HRP 0.5ml
HRP9326 PCP(piperidyl,4)-HRP 0.5ml
HRP9320 D8-THC-COOH-HRP 0.5ml
HRP9321 D9-THC-COOH-HRP 0.5ml
HRP9322 THC(9)-HRP 0.5ml

Opiater

 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9205 Buprenorphine(3)-HRP 0.5ml
HRP9317 Codeine(6)-HRP 0.5ml
HRP9315 Fentanyl(p)-HRP 0.5ml
HRP9316 Fentanyl-HRP 0.5ml
HRP9301 Hydrocodone(6)-HRP 0.5ml
HRP9289 Hydromorphone(3)-HRP 0.5ml
HRP9319 LAAM-HRP 0.5ml
HRP9302 Meperidine-HRP 0.5ml
HRP9318 Methadone(p)-HRP 0.5ml
HRP9323 Methadone-HRP 0.5ml
HRP9328 Methadol-HRP 0.5ml
HRP9208 Morphine(3)-HRP 0.5ml
HRP9329 Morphine(6)-HRP 0.5ml
HRP9403 Norbuprenorphine(3)-HRP 0.5ml
HRP9206 Oxycodone(N)-HRP 0.5ml
HRP9207 Oxycodone(6)-HRP 0.5ml
HRP9330 Propoxyphene-HRP 0.5ml
HRP9331 Propoxyphene-HRP 0.5ml
HRP9304 Tramadol-HRP 0.5ml
HRP9303 Tramadol-HRP 0.5ml

Sedativer

 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9332 Methaqualone(4')-HRP 0.5ml
HRP9333 Methaqualone(5')-HRP 0.5ml
HRP9334 Methaqualone(6')-HRP 0.5ml

Stimulantia

 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9209 MDMA(N)-HRP 0.5ml
HRP9210 Amphetamine(m)-HRP 0.5ml
HRP9335 Cocaine(p)-HRP 0.5ml
HRP9336 Benzoylecgonine(COOH)- HRP 0.5ml
HRP9211 Methamphetamine(p-NH2)-HRP 0.5ml
HRP9212 Methamphetamine(p)-HRP 0.5ml
HRP9213 Methamphetamine(N)-HRP 0.5ml

Tricykliska antidepressiva

 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9386 Amitriptyline-HRP 0.5ml
HRP9387 Desipramine-HRP 0.5ml
HRP9388 Imipramine-HRP 0.5ml
HRP9389 Nortriptyline-HRP 0.5ml

Tillväxtbefrämjare
 

B-agonister

 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9410 Cimaterol-HRP 0.5ml
HRP9348 Clenbuterol(N)-HRP 0.5ml
HRP9264 Isoxsuprine-HRP 0.5ml
HRP9252 Ractopamine(10')-HRP 0.5ml
HRP9251 Ractopamine(10)-HRP 0.5ml
HRP9266 Ritodrine-HRP 0.5ml
HRP9348 Salbutamol-HRP 0.5ml
HRP9398 Salmeterol-HRP 0.5ml
HRP9265 Zilpaterol-HRP 0.5ml

Kortikosteroider

 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9286 Cortisol(4)-HRP 0.5ml
HRP9374 Dexamethasone(21)-HRP 0.5ml
HRP9375 Flumethasone(21)-HRP 0.5ml

Naturliga steroider

 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9307 Androstanedione(3)-HRP 0.5ml
HRP9241 DHEA(17)-HRP 0.5ml
HRP9306 Dihydrotestosterone(3)-HRP 0.5ml
HRP9308 Epiandrosterone(17)-HRP 0.5ml
HRP9259 17α-Estradiol(3)-HRP 0.5ml
HRP9350 17β-Estradiol(6)-long linker-HRP 0.5ml
HRP9351 17β-Estradiol(6)-short linker-HRP 0.5ml
HRP9352 17β-Estradiol(3)-HRP 0.5ml
HRP9399 Estriol(6a)-HRP 0.5ml
HRP9400 Estriol(6)-HRP 0.5ml
HRP9277 Progesterone(11)-HRP 0.5ml
HRP9261 Progesterone(4)-HRP 0.5ml
HRP9260 17α-Testosterone(3)-HRP 0.5ml
HRP9228 17β-Testosterone(7)-HRP 0.5ml
HRP9229 17β-Testosterone(3)-HRP 0.5ml
HRP9305 Testosterone(17)-HRP 0.5ml

Resorcycliska sura laktone
r
 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9270 Zeranol(16')-HRP 0.5ml
HRP9401 Zearalanone(7)-HRP 0.5ml
HRP9411 Zeranol(16)-HRP 0.5ml 0.5ml

Sti
lbener
 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9257 Diethylstilbestrol(p-OH)-HRP 0.5ml
HRP9258 Dienestrol(p-OH)-HRP 0.5ml
HRP9284 Hexestrol(p-OH)-HRP 0.5ml

Syntetiska androgener

 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9247 Boldenone(17)-HRP 0.5ml
HRP9246 17α-Boldenone(3)-HRP 0.5ml
HRP9248 17β-Boldenone(3)-HRP 0.5ml
HRP9243 CLAD(3)-HRP 0.5ml
HRP9242 CLAD(17)-HRP 0.5ml
HRP9236 Dehydromethyltestosterone(3)-HRP 0.5ml
HRP9402 Mestanolone(3)-HRP 0.5ml
HRP9239 Methandriol(3b)-HRP 0.5ml
HRP9249 17β-Methylboldenone(1a)-HRP 0.5ml
HRP9370 17α-Methyldihydrotestosterone(3)-HRP 0.5ml
HRP9237 Methyltestosterone(3)-HRP 0.5ml
HRP9369 19-Nortestosterone(17)-HRP 0.5ml
HRP9309 17α-19-Nortestosterone(3)-HRP 0.5ml
HRP9250 17β-19-Nortestosterone(3)-HRP 0.5ml
HRP9238 Stanozolol(17)-HRP 0.5ml
HRP9244 17α-Trenbolone(3)-HRP 0.5ml
HRP9245 17β-Trenbolone(3)-HRP 0.5ml
HRP9368 17β-Trenbolone(17)-HRP 0.5ml

S
yntetiska gestagener
 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9230 Chlormadinone acetate(3)-HRP 0.5ml
HRP9233 Medroxyprogesterone acetate(3)-HRP 0.5ml
HRP9353 Megestrol(20)-HRP 0.5ml
HRP9232 Megestrol acetate(3)-HRP 0.5ml
HRP9221 Melengestrol(3)-HRP 0.5ml

Syntetiska östrogener

 
Best.nr. Specificitet Enhet
HRP9235 Ethinylestradiol(3)-HRP 0.5ml
HRP9234 Ethinylestradiol(6)-HRP 0.5ml