<< Tillbaka
 
- Om Randox
   
  Biochip Multi Array
  - Biochip Multi Array
   
  Evidence Evolution
  - Analysator
 
  Evidence
  - Analysator  
  - Kliniska paneler
  - Paneler för Missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
  Investigator
- Instrument
  - Klinska paneler
  - Paneler för missbruksdroger
  - Paneler för forskning
   
Molekylärbiologiska paneler
  - Respiratoriska patogener
  - Sexuellt överförbara infektioner
  - KRAS7BRAF/PIK3CA
  - Kardiovaskulär riskbedömning
  - Familjär hyperkolesterolemi
   
Livsmedelstester
  - BAT Livsmedelstester
   
  BAT Kontroller & Kalibratorer
  - Kontroller
  - Kalibratorer
   
  Klinisk kemi
 
  Instrument Klinisk Kemi
  - RX Modena
  - RX Imola
  - RX Daytona plus
  - RX Monaco
  - RX Altona
   
  Reagens Klinisk Kemi
  - Allmänt om Randox reagenskit
  - Kit för för automation samt manuella metoder
  - Kit för Randox RX Daytona plus och RX Monaco
  - Kit för Randox RX Daytona/RX Imola
- Kit för Beckman Coulter  Olympus, Konelab, Aeroset/Arkitekt C
  - Kit för Beckman Synchron
  - Kit för Dade Dimension
  - Kit för Hitachi 704 & 902
  - Kit för Hitachi 747 & Modular D
  - Kit för Hitachi 711, 911 & 912
  - Kit för Hitachi 917 & Modular P
   
  Kalibratorer
  - Kalibratorer
  Snabbtester
  - Snabbtester
   
  Kvalitetssäkring intern
   
- Grunder för kvalitetssäkring
Allmänkemi flytande
- Multikontroll flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll flytande precission allmänkemi
- Multikontroll Premium Plus flytande analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium plus flytande precission allmänkemi
Allmänkemi
- Multikontroll Premium analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS analyserad allmänkemi
- Multikontroll Premium PLUS Precission allmänkemi
Bovina material
- Multikontroll Bovin analyserad allmänkemi
- Multikontroll Bovin Precission allmänkemi
Immunoassays
  - Multikontroll flytande Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Premium PLUS analyserad Immunoassay
  - Multikontroll Immunoassay Special 1
  - Multikontroll Immunoassay Special 2
Specifika områden
  - Kontroller för antioxidanter
- Kontroller för Blodgaser
- Kontroller för Diabetes
- Kontroller för Hjärtmarkörer
- Kontroller för Koagulation
- Kontroller för speciella levermarkörer
- Kontroller för lipider
   
  Kvalitetssäkring extern
  - RIQAS EQA
   
 
 
Randox - Navigeringsmeny
Randox Life Science


 

 

Randox Life Sciences är en välkänd tillverkare av diagnostika-produkter som används värden över. Sortimentet innefattar i segmentet Life Science humant rekombinanta proteiner, poly- och monoklonala antikroppar och konjugat avsedda för applikationer inom forskning och utveckling samt kit för bestämning av restsubstanser i olika matriser..

För sin egen tillverkning av kit produceras ett sortiment av använda komponenter av Randox. Tillverkningen sker med modernaste teknologi vid företagets ISO 13485 certifierade anläggning i Nordirland. Fabriken använder kvalitetssäkringssystem som kontinuerligt följs upp både internt och externt, vilket borgar för pålitliga produkter med konsekvent hög kvalitet.

Randox Life Sciences bedriver en omfattande forskningsverksamhet och återinvesterar 20% av årsomsättningen i fortsatt forskning och utveckling. Med mer än 185 forskare och över 27 års erfarenhet av utveckling av kommersiella produkter erbjuder Randox Life Sciences skräddarsydda lösningar som motsvarar användarens specifikationer.

Randox Life Sciences växer kontinuerligt och lanserar nyheter inom rekombinanta proteiner, poly- och monoklonala antikroppar och konjugat för forskning och utveckling.

RandoxHumant rekombinant protein

Randox rekombinanta proteiner är tillsammans med antikroppar, konjugat och andra komponenter tillverkade för utveckling av egna tester.

Randox rekombinanta proteiner är avsedda för forskningsändamål och inte för diagnostiskt bruk eller terapi.

Best.nr. Beskrivning

Storlek

RCP9081 Adiponectin (western blot control) 10 μg
RCP9082 Adiponectin 10 μg
RCP9083 Adiponectin 100 μg
RCP9160 Adiponectin 1 mg
RCP9039 A disintegrin and metalloproteinase domain 12 s isoform (ADAM 12s) (western blot control) 10 μg
RCP9040 A disintegrin and metalloproteinase domain 12 s isoform (ADAM 12s) 10 μg
RCP9041 A disintegrin and metalloproteinase domain 12 s isoform (ADAM 12s) 100 μg
RCP9146 A disintegrin and metalloproteinase domain 12 s isoform (ADAM 12s) 1 mg
RCP9200 Carbonic Anhydrase III (muscle) (CA III) (western blot control)

10 μg

RCP9201 Carbonic Anhydrase III (muscle) (CA III) 10 μg
RCP9202 Carbonic Anhydrase III (muscle) (CA III) 100 μg
RCP9100 Carbonic Anhydrase III (muscle) (CA III) 1 mg
RCP9293 C-reactive protein (crp) (western blot control) 10 μg
RCP9294 C-reactive protein (crp) 10 μg
RCP9295 C-reactive protein (crp) 100 μg
RCP9131 C-reactive protein (crp) 1 mg
RCP9233 Cyclin-Dependent Kinase 4 (CDK4) (western blot control) 10 μg
RCP9234 Cyclin-Dependent Kinase 4 (CDK4) 10 μg
RCP9235 Cyclin-Dependent Kinase 4 (CDK4) 100 μg
RCP9111 Cyclin-Dependent Kinase 4 (CDK4) 1 mg
RCP9215 Cytokeratin-18 (ck18) (western blot control) 10 μg
RCP9216 Cytokeratin-18 (ck18) 10 μg
RCP9217 Cytokeratin-18 (ck18) 100 μg
RCP9105 Cytokeratin-18 (ck18) 1 mg
RCP9048 Eotaxin (Western Blot Control) 10 μg
RCP9049 Eotaxin 10 μg
RCP9050 Eotaxin 100 μg
RCP9149 Eotaxin 1 mg
RCP9254

E-selectin (western blot control)

10 μg
RCP9255 E-selectin 10 μg
RCP9256 E-selectin 100 μg
RCP9118 E-selectin 1 mg
RCP9312 Fatty Acid Binding Protein (FABP) (Brain) (western blot control) 10 μg
RCP9313 Fatty Acid Binding Protein (FABP) (Brain) 10 μg
RCP9314 Fatty Acid Binding Protein (FABP) (Brain) 100 μg
RCP9315 Fatty Acid Binding Protein (FABP) (Brain) 1 mg
RCP9340 Fatty Acid Binding Protein (FABP) (Epidermal) (western blot control) 10 μg
RCP9341 Fatty Acid Binding Protein (FABP) (Epidermal) 10 μg
RCP9342 Fatty Acid Binding Protein (FABP) (Epidermal) 100 μg
RCP9343 Fatty Acid Binding Protein (FABP) (Epidermal)

1 mg

RCP9344 Fatty Acid Binding Protein (FABP) (Ileal) (western blot control) 10 μg
RCP9345 Fatty Acid Binding Protein (FABP) (Ileal) 10 μg
RCP9346 Fatty Acid Binding Protein (FABP) (Ileal) 100 μg
RCP9347 Fatty Acid Binding Protein (FABP) (Ileal) 1 mg
RCP9328 Fatty Acid Binding Protein (FABP) (Intestinal) (western blot control) 10 μg
RCP9329 Fatty Acid Binding Protein (FABP) (Intestinal) 10 μg
RCP9330 Fatty Acid Binding Protein (FABP) (Intestinal) 100 μg
RCP9331 Fatty Acid Binding Protein (FABP) (Intestinal) 1 mg
RCP9324 Fatty Acid Binding Protein (FABP) (Liver) (western blot control) 10 μg
RCP9325 Fatty Acid Binding Protein (FABP) (Liver) 10 μg
RCP9326 Fatty Acid Binding Protein (FABP) (Liver) 100 μg
RCP9327 Fatty Acid Binding Protein (FABP) (Liver) 1 mg
RCP9203 Fatty Acid Binding Protein (FABP) (Muscle and heart) (western blot control) 10 μg
RCP9204 Fatty Acid Binding Protein (FABP) (Muscle and heart) 10 μg
RCP9205 Fatty Acid Binding Protein (FABP) (Muscle and heart) 100 μg
RCP9101 Fatty Acid Binding Protein (FABP) (Muscle and heart) 1 mg
RCP9336 Fatty Acid Binding Protein (FABP) (Myelin) (western blot control) 10 μg
RCP9337 Fatty Acid Binding Protein (FABP) (Myelin) 10 μg
RCP9338 Fatty Acid Binding Protein (FABP) (Myelin) 100 μg
RCP9339 Fatty Acid Binding Protein (FABP) (Myelin) 1 mg
RCP9189 Glutathione S-Transferase Omega 1wt (GSTO1 140 A) (western blot control) 10 μg
RCP9190 Glutathione S-Transferase Omega 1wt (GSTO1 140 A) 10 μg
RCP9191 Glutathione S-Transferase Omega 1wt (GSTO1 140 A) 100 μg
RCP9192 Glutathione S-Transferase Omega 1wt (GSTO1 140 A) 1 mg
RCP9193 Glutathione S-Transferase Omega 1wt (GSTO1 140 D) (western blot control) 10 μg
RCP9194 Glutathione S-Transferase Omega 1wt (GSTO1 140 D) 10 μg
RCP9195 Glutathione S-Transferase Omega 1wt (GSTO1 140 D) 100 μg
RCP9196 Glutathione S-Transferase Omega 1wt (GSTO1 140 D) 1 mg
RCP9072 Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF) (western blot control) 10 μg
RCP9073 Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF) 10 μg
RCP9074 Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF) 100 μg
RCP9157 Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF) 1 mg
RCP9018 Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF) (western blot control) 10 μg
RCP9019 Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF) 10 μg
RCP9020 Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF) 100 μg
RCP9139 Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (GM-CSF) 1 mg
RCP9185 Haptoglobin β chain (western blot control) 10 μg
RCP9186 Haptoglobin β chain 10 μg
RCP9187 Haptoglobin β chain 100 μg
RCP9188 Haptoglobin β chain 1 mg
RCP9060 Interferon gamma (INFγ) (western blot control) 10 μg
RCP9061

Interferon gamma (INFγ)

10 μg
RCP9162 Interferon gamma (INFγ) 100 μg
RCP9153 Interferon gamma (INFγ) 1 mg
RCP9027 Inhibin α (western blot control) 10 μg
RCP9028 Inhibin α 10 μg
RCP9029 Inhibin α 100 μg
RCP9142 Inhibin α 1 mg
RCP9030 Inhibin βa (western blot control) 10 μg
RCP9031 Inhibin βa 10 μg
RCP9032 Inhibin βa 100 μg
RCP9143 Inhibin βa 1 mg
RCP9197 Integrin-linked kinase (ILK1) (western blot control) 10 μg
RCP9198 Integrin-linked kinase (ILK1) 10 μg
RCP9199 Integrin-linked kinase (ILK1) 100 μg
RCP9299 Integrin-linked kinase (ILK1) 1 mg
RCP9242 Intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) (western blot control) 10 μg
RCP9243 Intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) 10 μg
RCP9244 Intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) 100 μg
RCP9114 Intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) 1 mg
RCP9051 Interleukin-1 Receptor Antagonist (IL1-Ra) (western blot control) 10 μg
RCP9052 Interleukin-1 Receptor Antagonist (IL1-Ra) 10 μg
RCP9053 Interleukin-1 Receptor Antagonist (IL1-Ra) 100 μg
RCP9150 Interleukin-1 Receptor Antagonist (IL1-Ra) 1 mg
RCP9284 Interleukin-1 alpha (IL-1α) (western blot control) 10 μg
RCP9285 Interleukin-1 alpha (IL-1α) 10 μg
RCP9286 Interleukin-1 alpha (IL-1α) 100 μg
RCP9128 Interleukin-1 alpha (IL-1α) 1 mg
RCP9287 Interleukin-1 beta (IL-1β) (western blot control) 10 μg
RCP9288 Interleukin-1 beta (IL-1β) 10 μg
RCP9289 Interleukin-1 beta (IL-1β) 100 μg
RCP9129 Interleukin-1 beta (IL-1β) 1 mg
RCP9257 Interleukin-2 (il-2) (western blot control) 10 μg
RCP9258 Interleukin-2 (il-2) 10 μg
RCP9259 Interleukin-2 (il-2) 100 μg
RCP9119 Interleukin-2 (il-2) 1 mg
RCP9173 Interleukin-2 receptor alpha (IL-2 Rα) (western blot control) 10 μg
RCP9174 Interleukin-2 receptor alpha (IL-2 Rα) 10 μg
RCP9175 Interleukin-2 receptor alpha (IL-2 Rα) 100 μg
RCP9176 Interleukin-2 receptor alpha (IL-2 Rα) 1 mg
RCP9000 Interleukin-3 (IL-3) (western blot control) 10 μg
RCP9001 Interleukin-3 (IL-3) 10 μg
RCP9002 Interleukin-3 (IL-3) 100 μg
RCP9133 Interleukin-3 (IL-3) 1 mg
RCP9260 Interleukin-4 (IL-4) (western blot control) 10 μg
RCP9261 Interleukin-4 (IL-4) 10 μg
RCP9262 Interleukin-4 (IL-4) 100 μg
RCP9120 Interleukin-4 (IL-4) 1 mg
RCP9296 Interleukin-6 (IL-6) (western blot control) 10 μg
RCP9297 Interleukin-6 (IL-6) 10 μg
RCP9298 Interleukin-6 (IL-6) 100 μg
RCP9132 Interleukin-6 (IL-6) 1 mg
RCP9177 Interleukin-6 soluble receptor (IL-6SR) (western blot control) 10 μg
RCP9178 Interleukin-6 soluble receptor (IL-6SR) 10 μg
RCP9179 Interleukin-6 soluble receptor (IL-6SR) 100 μg
RCP9180 Interleukin-6 soluble receptor (IL-6SR) 1 mg
RCP9006 Interleukin-7 (IL-7) (western blot control) 10 μg
RCP9007 Interleukin-7 (IL-7) 10 μg
RCP9008 Interleukin-7 (IL-7) 100 μg
RCP0135 Interleukin-7 (IL-7) 1 mg
RCP9275 Interleukin-8 (IL-8) (western blot control) 10 μg
RCP9276 Interleukin-8 (IL-8) 10 μg
RCP9277 Interleukin-8 (IL-8) 100 μg
RCP9125 Interleukin-8 (IL-8) 1 mg
RCP9069 Interleukin-10 (IL-10) (western blot control) 10 μg
RCP9070 Interleukin-10 (IL-10) 10 μg
RCP9071 Interleukin-10 (IL-10) 100 μg
RCP9156 Interleukin-10 (IL-10) 1 mg
RCP9263 Interleukin-12 p35 (IL-12 p35) (western blot control) 10 μg
RCP9264 Interleukin-12 p35 (IL-12 p35) 10 μg
RCP9265 Interleukin-12 p35 (IL-12 p35) 100 μg
RCP9121 Interleukin-12 p35 (IL-12 p35) 1 mg
RCP9266 Interleukin-12 p40 (IL-12 p40) (western blot control) 10 μg
RCP9267 Interleukin-12 p40 (IL-12 p40) 10 μg
RCP9268 Interleukin-12 p40 (IL-12 p40) 100 μg
RCP9122 Interleukin-12 p40 (IL-12 p40) 1 mg
RCP9009 Interleukin-13 (IL-13) (western blot control) 10 μg
RCP9010 Interleukin-13 (IL-13) 10 μg
RCP9011 Interleukin-13 (IL-13) 100 μg
RCP9136 Interleukin-13 (IL-13) 1 mg
RCP9012 Interleukin-15 (IL-15) (western blot control) 10 μg
RCP9013 Interleukin-15 (IL-15) 10 μg
RCP9014 Interleukin-15 (IL-15) 100 μg
RCP9137 Interleukin-15 (IL-15) 1 mg
RCP9042 Interleukin-18 (IL-18) (western blot control) 10 μg
RCP9043 Interleukin-18 (IL-18) 10 μg
RCP9044 Interleukin-18 (IL-18) 100 μg
RCP9147 Interleukin-18 (IL-18) 1 mg
RCP9054 Interferon Inducible Protein (IP-10) (western blot control) 10 μg
RCP9055 Interferon Inducible Protein (IP-10) 10 μg
RCP9056 Interferon Inducible Protein (IP-10) 100 μg
RCP9151 Interferon Inducible Protein (IP-10) 1 mg
RCP9251 L-selectin (western blot control) 10 μg
RCP9252 L-selectin 10 μg
RCP9253 L-selectin 100 μg
RCP9117 L-selectin 1 mg
RCP9021 Macrophage Inflammatory Protein -1 alpha (MIP-1a) (western blot control) 10 μg
RCP9022 Macrophage Inflammatory Protein -1 alpha (MIP-1a) 10 μg
RCP9023 Macrophage Inflammatory Protein -1 alpha (MIP-1a) 100 μg
RCP9140 Macrophage Inflammatory Protein -1 alpha (MIP-1a) 1 mg
RCP9308 Matrix Metalloproteinase-9 (MMP-9) (western blot control) 10 μg
RCP9309 Matrix Metalloproteinase-9 (MMP-9) 10 μg
RCP9310 Matrix Metalloproteinase-9 (MMP-9) 100 μg
RCP9311 Matrix Metalloproteinase-9 (MMP-9) 1 mg
RCP9300 Mitochondrial Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase (mGPD) (western blot control) 10 μg
RCP9301 Mitochondrial Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase (mGPD) 10 μg
RCP9302 Mitochondrial Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase (mGPD) 100 μg
RCP9300 Mitochondrial Glycerol-3-Phosphate Dehydrogenase (mGPD) 1 mg
RCP9304 Monoamine Oxidase B (MAO-B) (western blot control) 10 μg
RCP9305 Monoamine Oxidase B (MAO-B) 10 μg
RCP9306 Monoamine Oxidase B (MAO-B) 100 μg
RCP9307 Monoamine Oxidase B (MAO-B) 1 mg
RCP9093 Monocyte Chemotactic Protein 1 (MCP-1) (western blot control) 10 μg
RCP9094 Monocyte Chemotactic Protein 1 (MCP-1) 10 μg
RCP9095 Monocyte Chemotactic Protein 1 (MCP-1) 100 μg
RCP9164 Monocyte Chemotactic Protein 1 (MCP-1) 1 mg
RCP9230 Myoglobin (western blot control) 10 μg
RCP9231 Myoglobin 10 μg
RCP9232 Myoglobin 100 μg
RCP9110 Myoglobin 1 mg
RCP9278 Neuronal Specific Enolase (NSE) (western blot control) 10 μg
RCP9279 Neuronal Specific Enolase (NSE) 10 μg
RCP9280 Neuronal Specific Enolase (NSE)      100 μg
RCP9126 Neuronal Specific Enolase (NSE)      1 mg
RCP9209 Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin (NGAL) (western blot control) 10 μg
RCP9210 Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin (NGAL) 10 μg
RCP9211 Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin (NGAL) 100 μg
RCP9103 Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin (NGAL) 1 mg
RCP9224 Paraoxonase 1 (PON 1) (western blot control) 10 μg
RCP9225 Paraoxonase 1 (PON 1) 10 μg
RCP9226 Paraoxonase 1 (PON 1) 100 μg
RCP9108 Paraoxonase 1 (PON 1) 1 mg
RCP9384 Paraoxonase 1 Baculouirus Lysate (sp 9) 10 U/ml
RCP9349 Paraoxonase 1 Mammalian Cell Lysate (CHO-K1) 10 U/ml
RCP9227 Paraoxonase 2 (PON 2) (western blot control) 10 μg
RCP9228 Paraoxonase 2 (PON 2) 10 μg
RCP9229 Paraoxonase 2 (PON 2) 100 μg
RCP9109 Paraoxonase 2 (PON 2) 1 mg
RCP9206 Peroxisome Proliferator-Activated Receptor gamma (PPARg) (western blot control) 10 μg
RCP9207 Peroxisome Proliferator-Activated Receptor gamma (PPARg) 10 μg
RCP9208 Peroxisome Proliferator-Activated Receptor gamma (PPARg) 100 μg
RCP9102 Peroxisome Proliferator-Activated Receptor gamma (PPARg) 1 mg
RCP9090 Plasminogen Activator Inhibitor 1 (PAI-1) (western blot control) 10 μg
RCP9091 Plasminogen Activator Inhibitor 1 (PAI-1) 10 μg
RCP9092 Plasminogen Activator Inhibitor 1 (PAI-1) 100 μg
RCP9163 Plasminogen Activator Inhibitor 1 (PAI-1) 1 mg
RCP9269 Platelet Derived Growth Factor A (PDGF-A) (western blot control) 10 μg
RCP9270 Platelet Derived Growth Factor A (PDGF-A) 10 μg
RCP9271 Platelet Derived Growth Factor A (PDGF-A) 100 μg
RCP9123 Platelet Derived Growth Factor A (PDGF-A) 1 mg
RCP9272 Platelet Derived Growth Factor B (PDGF-B) (western blot control) 10 μg
RCP9273 Platelet Derived Growth Factor B (PDGF-B) 10 μg
RCP9274 Platelet Derived Growth Factor B (PDGF-B) 100 μg
RCP9124 Platelet Derived Growth Factor B (PDGF-B) 1 mg
RCP9036 Pregnancy-Associated Plasma Protein-1 (PAPP-A) (western blot control) 10 μg
RCP9037 Pregnancy-Associated Plasma Protein-1 (PAPP-A) 10 μg
RCP9038 Pregnancy-Associated Plasma Protein-1 (PAPP-A) 100 μg
RCP9145 Pregnancy-Associated Plasma Protein-1 (PAPP-A) 1 mg
RCP9063 Procalcitonin (PCT) (western blot control) 10 μg
RCP9064 Procalcitonin (PCT) 10 μg
RCP9065 Procalcitonin (PCT) 100 μg
RCP9154 Procalcitonin (PCT) 1 mg
RCP9290 Prolactin (western blot control) 10 μg
RCP9291 Prolactin 10 μg
RCP9292 Prolactin 100 μg
RCP9130 Prolactin 1 mg
RCP9248 P-selectin (western blot control) 10 μg
RCP9249 P-selectin 10 μg
RCP9250 P-selectin 100 μg
RCP9116 P-selectin 1 mg
RCP9045 RANTES(western blot control) 10 μg
RCP9046 RANTES 10 μg
RCP9047 RANTES 100 μg
RCP9148 RANTES 1 mg
RCP9084 RESISTIN(western blot control) 10 μg
RCP9085 RESISTIN 10 μg
RCP9086 RESISTIN 100 μg
RCP9161 RESISTIN 1 mg
RCP9078 Retinol Binding Protein (RBP) (western blot control) 10 μg
RCP9079 Retinol Binding Protein (RBP) 10 μg
RCP9080 Retinol Binding Protein (RBP) 100 μg
RCP9159 Retinol Binding Protein (RBP) 1 mg
RCP9218 S100A10 (western blot control) 10 μg
RCP9219 S100A10 10 μg
RCP9220 S100A10 100 μg
RCP9106 S100A10 1 mg
RCP9221 S100A11 (western blot control) 10 μg
RCP9222 S100A11 10 μg
RCP9223 S100A11 100 μg
RCP9107 S100A11 1 mg
RCP9281 S100 Beta Chain (S100B) (western blot control) 10 μg
RCP9282 S100 Beta Chain (S100B) 10 μg
RCP9283 S100 Beta Chain (S100B) 100 μg
RCP9127 S100 Beta Chain (S100B) 1 mg
RCP9096 Soluble Tumour Necrosis Factor Receptor-1 (sTNFRI) (western blot control) 10 μg
RCP9097 Soluble Tumour Necrosis Factor Receptor-1(sTNFRI) 10 μg
RCP9098 Soluble Tumour Necrosis Factor Receptor-1(sTNFRI) 100 μg
RCP9099 Soluble Tumour Necrosis Factor Receptor-1(sTNFRI) 1 mg
RCP9165 Soluble Tumour Necrosis Factor Receptor-2 (sTNFRII) (western blot control) 10 μg
RCP9166 Soluble Tumour Necrosis Factor Receptor-2 (sTNFRII) 10 μg
RCP9167 Soluble Tumour Necrosis Factor Receptor-2 (sTNFRII) 100 μg
RCP9168 Soluble Tumour Necrosis Factor Receptor-2 (sTNFRII) 1 mg
RCP9181 Soluble Triggering Receptor Expressed On Myeloid Cells -1 (sTREM-1) (western blot control) 10 μg
RCP9182 Soluble Triggering Receptor Expressed On Myeloid Cells -1 (sTREM-1) 10 μg
RCP9183 Soluble Triggering Receptor Expressed On Myeloid Cells -1 (sTREM-1) 100 μg
RCP9184 Soluble Triggering Receptor Expressed On Myeloid Cells -1 (sTREM-1) 1 mg
RCP9169 Tissue Inhibitor of Metalloproteinase 1 (TIMP-1) (western blot control) 10 μg
RCP9170 Tissue Inhibitor of Metalloproteinase 1 (TIMP-1) 10 μg
RCP9171 Tissue Inhibitor of Metalloproteinase 1 (TIMP-1) 100 μg
RCP9172 Tissue Inhibitor of Metalloproteinase 1 (TIMP-1) 1 mg
RCP9057 Tumour Necrosis Factor alpha (TNFα) (western blot control) 10 μg
RCP9058 Tumour Necrosis Factor alpha (TNFα) 10 μg
RCP9059 Tumour Necrosis Factor alpha (TNFα) 100 μg
RCP9152 Tumour Necrosis Factor alpha (TNFα) 1 mg
RCP9236 Tumour Necrosis Factor beta (TNFβ) (western blot control) 10 μg
RCP9237 Tumour Necrosis Factor beta (TNFβ) 10 μg
RCP9238 Tumour Necrosis Factor beta (TNFβ) 100 μg
RCP9112 Tumour Necrosis Factor beta (TNFβ) 1 mg
RCP9212 Tumour Type M2 Pyruvate Kinase (M2PK) (western blot control) 10 μg
RCP9213 Tumour Type M2 Pyruvate Kinase (M2PK) 10 μg
RCP9214 Tumour Type M2 Pyruvate Kinase (M2PK) 100 μg
RCP9104 Tumour Type M2 Pyruvate Kinase (M2PK) 1 mg
RCP9245 Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) (western blot control) 10 μg
RCP9246 Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) 10 μg
RCP9247 Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) 100 μg
RCP9115 Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) 1 mg
RCP9015 Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-1 (VEGFR1) (western blot control) 10 μg
RCP9016 Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-1 (VEGFR1) 10 μg
RCP9017 Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-1 (VEGFR1) 100 μg
RCP9138 Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-1 (VEGFR1) 1 mg
RCP9239 Vascular Cell Adhesion Molecule-1 (VCAM-1) (western blot control) 10 μg
RCP9240 Vascular Cell Adhesion Molecule-1 (VCAM-1) 10 μg
RCP9241 Vascular Cell Adhesion Molecule-1 (VCAM-1) 100 μg
RCP9113 Vascular Cell Adhesion Molecule-1 (VCAM-1) 1 mg
RCP9075 Vascular Cell Adhesion Molecule-1 (VCAM-1 fragment) (western blot control) 10 μg
RCP9076 Vascular Cell Adhesion Molecule-1 (VCAM-1 fragment) 10 μg
RCP9077 Vascular Cell Adhesion Molecule-1 (VCAM-1 fragment) 100 μg
RCP9158 Vascular Cell Adhesion Molecule-1 (VCAM-1 fragment) 1 mg
RCP9087 Visfatin (western blot control) 10 μg
RCP9088 Visfatin 10 μg
RCP9089 Visfatin 100 μg
RCP9162 Visfatin 1 mg